Coach Gouda

KENMERKEN ADD BIJ VOLWASSENEN

Overzicht van mogelijke kenmerken van ADD bij volwassenen

(Let wel: Niet iedere persoon met/zonder ADD is hetzelfde, zo heeft ook niet iedere persoon met ADD dezelfde eigenschappen/kenmerken!)

 • Heeft humor.
 • Heeft inzicht.
 • Is intelligent.
 • Waardeert logica.
 • Vaak vriendelijk en breekt daarbij muren door.
 • Probleemoplossend.
 • Creatief, intuïtief.
 • Heeft grote passie/gedrevenheid bij interesse.
 • Houdt van uitdagingen.
 • Weet zich goed aan te passen aan de buitenwereld.
 • Enthousiast en ongeremd, ook in het doen van uitspraken.
 • Iedere dag is een 'nieuwe' dag, waarbij alles is 'vergeten'.
 • Veel dagdromen en in eigen gedachten weggezonken.
 • Heeft plezier in het oplossen van puzzels/problemen.
 • Heeft een bovengemiddeld perceptie vermogen.
 • Heeft een extra vermogen wat we hyperfocus noemen.
 • Zet zich relatief snel over tegenslagen en kritiek heen.
 • Is snel in het aandragen van oplossingen.
 • Heeft een unieke kijk op de wereld, bekijkt de wereld 'anders'.
 • Heeft geen rust tot het 'moment' daar is.
 • Gevoel van onderpresteren.
 • Moeite met het reguleren van aandacht geven aan....
 • Moeite met organiseren.
 • Moeite met nakomen van afspraken.
 • Moeite met structuur.
 • Moeite met initiatief nemen.
 • Slordigheid.
 • Moeite met prioriteiten stellen, vindt alles even (on)belangrijk. Dit kan voor de omgeving behoorlijk pittig en onbegrijpelijk zijn.
 • Hyperfocus op bepaalde zaken, waardoor de omgeving niet snapt dat er voor andere zaken zo weinig aandacht is ('je kunt wel je onverdeelde aandacht geven aan..... waarbij het lijkt alsof ..... je niet interesseert, terwijl dat toch minstens zo belangrijk is, dat snap ik niet').
 • Uitstelgedrag.
 • Slecht korte-termijn-geheugen.
 • TV of radio altijd aan.
 • Doet de verkeerde dingen op het juiste moment.
 • Doet de juiste dingen op het verkeerde moment.
 • Gaat opruimklussen uit de weg.
 • Moeite met het opvolgen van aanwijzingen/instructies.
 • Toont weinig interesse wanneer het niet de voorkeur heeft.
 • Vergeet en verliest veel.
 • Snel verveeld.
 • Is vaak dingen kwijt.
 • Wacht tot het laatste moment.
 • Overziet geen consequenties.
 • Is reactief i.p.v. proactief.
 • Kan slecht met kritiek of complimenten omgaan.
 • Drukte in het hoofd.
 • Last van meerdere gedachten tegelijk.
 • Ander tijdsbesef.
 • Kan (onbedoeld) bot overkomen, door impulsieve reactie.
 • Praat eigen onaangename gedrag goed, legt verantwoordelijkheid bij de ander of de situatie.
 • Werkt, denkt en praat langzaam.
 • Zoekt regelmatig ruzie.
 • Snakt naar complimenten.
 • Vertoont compensatiegedrag.
 • Psychische klachten.
 • Is (hoog)gevoelig/emotioneel (= iets anders dan hoogsensitief).
 • Moeite met aandacht verdelen.
 • Moeite met het uiten van emoties.
 • Voelt zich regelmatig overspoelt.
 • Voelt zich regelmatig misplaatst.
 • Voelt zich regelmatig onbegrepen en/of eenzaam.
 • Kan goed acteren/liegen/smoesjes/excuses verzinnen.
 • Vaak op de achtergrond.
 • Trekt zich regelmatig terug om opgedane ervaringen te verwerken.
 • Niet attent.
 • Niet alert.
 • Grenzeloos.
 • Onzeker.
 • Onoplettend.
 • Leeft in eigen wereld.
 • Meer behoefte aan slaap.
 • Weinig inlevingsvermogen.
 • Moeite met vasthouden van emotionele wederkerigheid.
 • Communicatieproblemen.
 • Snel op tenen getrapt voelen (onzeker).
 • Snel prikkelbaar, vaak zonder realistische aanleiding.
 • Kan de ander moeilijk 'lezen', wordt daar onzeker van.
 • Kort lontje.
 • Wil aardig gevonden worden en is dan non-assertief.
 • Gedrag en/of uitspraken slaan regelmatig door naar 'agressief'.
 • Moeite met het nemen van verantwoordelijkheid. 

 • Het niet overzien van de consequenties (voor zichzelf en de omgeving) van ADD gedrag. 

 • Moeite met afronden van projecten.
 • Moeite met snel en adequaat reageren op onverwachte gebeurtenisssen, door vertraagde informatieverwerking.
 • Vaak relatieproblemen.
 • Vermijdend gedrag.
 • Moeite met aandacht geven aan de ander.
 • Slachtoffergedrag.
 • Alles op zichzelf betrekken.
 • Goede voornemens verdwijnen al snel in de prullenbak.
 • Behoefte aan kicks (adrenaline).
 • Makkelijk afgeleid, neiging om af te haken of weg te dromen tijdens een gesprek.
 • Moeite met het volgen van vaste procedures, volgt graag de eigen weg.
 • Moeite met het onderhouden van sociale contacten.
 • Moeite met een gesprek te volgen in een grotere groep mensen.
 • Ongeduldig en snel gefrustreerd.
 • Impulsief, zowel in woorden als daden.
 • Slaapproblemen.
 • Piekert veel over allerlei zorgen en mogelijkheden, heeft daarentegen weinig aandacht voor reële gevaren.
 • Onveilig gevoel, neemt daarentegen grote risico’s.
 • Stemmingswisselingen, mood swings en neiging tot depressie.
 • Rusteloosheid.
 • Heeft weinig 'echte' vrienden.
 • Aanleg voor verslaving.
 • Lage eigenwaarde.
 • Onvolledig zelfbeeld, weinig idee van hoe andere mensen hem/haar zien.
 • Etc.

ACCEPTATIE IS HET BEGIN VAN ERKENNING, ACTIE, LOSLATEN EN VERANDERING

AGENDA WORKSHOPS EN CONTACTDAGEN

NIEUWSBRIEF