Coach Gouda

KENMERKEN ADD BIJ VOLWASSENEN

Overzicht van mogelijke kenmerken van ADD bij volwassenen

(Waar hij/ hem/ man staat kan ook zij/ haar/ vrouw gelezen worden)

Let op: Niet iedere persoon met/ zonder ADD is hetzelfde, zo heeft ook niet iedere persoon met ADD dezelfde eigenschappen/ kenmerken!

 • Humor.
 • Inzicht.
 • Hoge intelligentie.
 • Waardeert logica.
 • Vaak vriendelijk.
 • Probleemoplossend.
 • Creatief, intuïtief.
 • Heeft grote passie/ gedrevenheid bij interesse.
 • Houdt van uitdagingen.
 • Weet zich goed aan te passen aan de buitenwereld.
 • Wil aardig gevonden worden.
 • Enthousiast en ongeremd, ook in het doen van uitspraken.
 • Iedere dag is een 'nieuwe' dag, waarbij alles is 'vergeten'.
 • Heeft plezier in het oplossen van puzzels/ problemen.
 • Heeft een bovengemiddeld perceptie vermogen.
 • Heeft een extra vermogen wat we hyperfocus noemen.
 • Zet zich relatief snel over tegenslagen en kritiek heen.
 • Is snel in het aandragen van oplossingen.
 • Heeft een unieke kijk op de wereld, bekijkt de wereld 'anders'.
 • Lage frustratie tolerantie.
 • Functioneert sllecht o.i.v. stress.
 • Verminderde impulscontrole.
 • Verminderde emotieregulatie.
 • Chronisch te laat komen/ chronische haast.
 • Moeite met het zien van en rekening houden met, de behoeften van een ander.
 • Moeite met hulp vragen of alleen op het moment dat het hem uitkomt.
 • Chaos en drukte in het hoofd. 
 • 'Verdrinkt' vaak in de eigen gedachten, heeft meerdere gedachten tegelijk.
 • Moeite met het uiten/ delen van gedachten en gevoelens.
 • Heeft/ toont in gezelschap of bij grote belangstelling voor iets anders, weinig tot geen aandacht voor de partner.
 • Is in het begin van de relatie zeer aandachtig voor, attent naar en betrokken bij de partner.
 • Vergeet het thuisfront wanneer andere zaken de aandacht vragen.
 • Veel dagdromen en in eigen gedachten weggezonken.
 • Heeft geen rust tot het 'moment' daar is, is rusteloos.
 • Gevoel van onderpresteren, wat frustratie oproept.
 • Moeite met het reguleren van aandacht geven aan....
 • Moeite met organiseren/ plannen.
 • Moeite met nakomen van afspraken.
 • Moeite met structuur.
 • Moeite met initiatief nemen.
 • Moeite met aandacht voor details.
 • Moeite met het overzien van het grote geheel en zich verliezen in de details.
 • 'Fouten' maskeren met aangeleerde trics, trucs, smoesjes, excuses etc.
 • Slordigheid.
 • Uitstelgedrag.
 • Last van 'tijdlekken'.
 • Tekort aan vaste gewoonten en rituelen, weinig structuur.
 • Veel vergeten op sociaal gebied, levert veel onbegrip op.
 • Verdraait zaken om er (beter) mee weg te komen.
 • Kan goed acteren/ liegen/ smoesjes/ excuses verzinnen.
 • 'Struisvogelpolitiek' wegmoffelen, wat het oog niet ziet, dat is er niet.
 • Tactloos.
 • Gevoelig voor aanraking/ geluiden.
 • Moeite met prioriteiten stellen, vindt alles even (on)belangrijk. Dit kan voor de omgeving behoorlijk pittig en onbegrijpelijk zijn.
 • Hyperfocus op bepaalde zaken, waardoor de omgeving niet snapt dat er voor andere zaken zo weinig aandacht is ('je kunt wel je onverdeelde aandacht geven aan..... waarbij het lijkt alsof ..... je niet interesseert, terwijl dat toch minstens zo belangrijk is, dat snap ik niet').
 • Slecht korte-termijn-geheugen.
 • TV of radio altijd aan.
 • Doet de verkeerde dingen op het juiste moment.
 • Doet de juiste dingen op het verkeerde moment.
 • Gaat opruimklussen uit de weg.
 • Moeite met het opvolgen van aanwijzingen/ instructies.
 • Toont weinig interesse wanneer het niet de voorkeur heeft.
 • Vergeet en verliest veel.
 • Schat situaties vaak verkeerd in.
 • Snel verveeld.
 • Is vaak dingen kwijt.
 • Wacht tot het laatste moment.
 • Overziet geen consequenties.
 • Is reactief i.p.v. proactief.
 • Laat zich opslokken door het moment/ omgeving.
 • Kan slecht met kritiek omgaan.
 • Zit regelmatig in eigen wereld/ bubbel.
 • Ander tijdsbesef.
 • Kan (onbedoeld) bot overkomen, door impulsieve reactie.
 • Praat eigen onaangename ADD-gedrag goed, legt verantwoordelijkheid bij de ander of de situatie.
 • Werkt, denkt en praat langzaam.
 • Is zich niet bewust van de impact van zijn woorden/ daden op de ander.
 • Zoekt regelmatig ruzie met de partner, heeft de neiging om kleinigheden om te zetten in ruzie.
 • Snel prikkelbaar, vaak zonder realistische aanleiding, kort lontje.
 • Snakt naar complimenten.
 • Vertoont compensatiegedrag.
 • Gevoel van moedeloosheid.
 • Impulsiviteit in woorden en gedrag.
 • Begint ergens aan en maakt het dan niet af.
 • Moeite met intimiteit.
 • Neiging om zich onvolwassen te gedragen.
 • Psychische klachten.
 • Is (hoog)gevoelig/ emotioneel (= iets anders dan hoogsensitief).
 • Moeite met aandacht verdelen.
 • Moeite met het uiten van emoties.
 • Moeite met oogcontact.
 • Voelt zich regelmatig overspoelt.
 • Voelt zich regelmatig misplaatst.
 • Voelt zich regelmatig onbegrepen en/ of eenzaam.
 • Vaak op de achtergrond.
 • Trekt zich regelmatig terug om opgedane ervaringen te verwerken.
 • Niet attent.
 • Niet alert.
 • Grenzeloos.
 • Onzeker.
 • Onoplettend.
 • Meer behoefte aan slaap.
 • Weinig inlevingsvermogen.
 • Moeite met emotionele wederkerigheid.
 • Communicatieproblemen.
 • Snel op tenen getrapt voelen (onzeker).
 • Kan de ander moeilijk 'lezen', moeite met non-verbale communicatie, wordt daar onzeker van.
 • Gedrag en/ of uitspraken slaan regelmatig door naar 'agressief'.
 • Moeite met het nemen van verantwoordelijkheid. 

 • Het niet overzien van de consequenties (voor zichzelf en de omgeving) van ADD-gedrag. 

 • Moeite met afronden van projecten.
 • Moeite met snel en adequaat reageren op onverwachte gebeurtenisssen, door vertraagde informatieverwerking.
 • Vaak en veel relatieproblemen.
 • Brengt, in gezelschap, de partner regelmatig in verlegenheid.
 • Egocentrisch.
 • Leeft in het moment.
 • Weinig tot geen omgevingsbewustzijn.
 • Vermijdend gedrag.
 • Moeite met aandacht geven aan de ander.
 • Slachtoffer gevoelens en gedrag.
 • Betrekt alles op zichzelf.
 • Goede voornemens verdwijnen al snel in de prullenbak.
 • Behoefte aan kicks (adrenaline).
 • Makkelijk afgeleid, neiging om af te haken of weg te dromen tijdens een gesprek.
 • Moeite met het volgen van vaste procedures, volgt graag de eigen weg.
 • Moeite met het onderhouden van sociale contacten.
 • Schiet snel in aanval of verdediging.
 • Trekt zich alles zeer persoonlijk aan.
 • Moeite met een gesprek te volgen in een grotere groep mensen.
 • Ongeduldig en snel gefrustreerd.
 • Piekert veel over allerlei zorgen en mogelijkheden, heeft daarentegen weinig aandacht voor reële gevaren.
 • Onveilig gevoel, neemt daarentegen grote risico’s.
 • Stemmingswisselingen, mood swings en neiging tot depressie.
 • Heeft weinig 'echte' vrienden.
 • Aanleg voor verslaving.
 • Lage eigenwaarde.
 • Onvolledig zelfbeeld, weinig idee van hoe andere mensen hem/ haar zien.
 • Etc.

ACCEPTATIE IS HET BEGIN VAN ERKENNING, LOSLATEN, ACTIE EN VERANDERING

AGENDA WORKSHOPS EN CONTACTDAGEN

NIEUWSBRIEF