Coach Gouda

KENMERKEN ADD BIJ VOLWASSENEN

Overzicht van kenmerken van ADD bij volwassenen

(Let wel: Niet iedere persoon met/zonder ADD is hetzelfde, zo heeft ook niet iedere persoon met ADD dezelfde kenmerken!)

 • Heeft humor.
 • Heeft inzicht.
 • Is intelligent.
 • Waardeert logica.
 • Probleemoplossend.
 • Creatief, intuïtief en intelligent.
 • Heeft grote passie bij interesse.
 • Houdt van uitdagingen.
 • Weet zich goed aan te passen aan de buitenwereld.
 • Enthousiast en ongeremd, ook in het doen van uitspraken.
 • Iedere dag is een 'nieuwe' dag, waarbij alles is vergeten.
 • Veel dagdromen en in eigen gedachten weggezonken.
 • Gevoel van onderpresteren.
 • Moeite met het reguleren van aandacht geven aan....
 • Moeite met organiseren.
 • Moeite met nakomen van afspraken.
 • Moeite met structuur.
 • Moeite met initiatief nemen.
 • Slordigheid.
 • Moeite met prioriteiten stellen, zij vinden alles even (on)belangrijk. Dit kan voor de omgeving behoorlijk pittig en onbegrijpelijk zijn.
 • Hyperfocus op bepaalde zaken, waardoor de omgeving niet snapt dat er voor andere zaken zo weinig aandacht is ('je kunt wel je onverdeelde aandacht geven aan..... waarbij het lijkt alsof ..... je niet interesseert, terwijl dat toch minstens zo belangrijk is, dat snap ik niet').
 • Uitstelgedrag.
 • Slecht korte-termijn-geheugen.
 • TV of radio altijd aan.
 • Doet de verkeerde dingen op het juiste moment.
 • Doet de juiste dingen op het verkeerde moment.
 • Gaat opruimklussen uit de weg.
 • Moeite met het opvolgen van aanwijzingen.
 • Toont weinig interesse wanneer het niet de voorkeur heeft.
 • Vergeet en verliest veel.
 • Snel verveeld.
 • Is vaak dingen kwijt.
 • Wacht tot het laatste moment.
 • Is reactief i.p.v. proactief.
 • Kan slecht met kritiek of complimenten omgaan.
 • Drukte in het hoofd.
 • Last van meerdere gedachten tegelijk.
 • Ander tijdsbesef.
 • Kan (onbedoeld) bot overkomen, door impulsieve reactie.
 • Praat eigen onaangename gedrag goed, legt verantwoordelijkheid bij de ander of de situatie.
 • Werkt, denkt en praat langzaam.
 • Zoekt regelmatig ruzie.
 • Snakt naar complimenten.
 • Vertoont compensatiegedrag.
 • Psychische klachten.
 • Is (hoog)gevoelig/emotioneel (= iets anders dan hoogsensitief).
 • Moeite om aandacht te verdelen.
 • Moeite met het uiten van emoties.
 • Voelt zich regelmatig overspoelt.
 • Voelt zich regelmatig misplaatst.
 • Voelt zich regelmatig onbegrepen en/of eenzaam.
 • Kan goed acteren/liegen/smoesjes/excuses verzinnen.
 • Vaak op de achtergrond.
 • Niet attent.
 • Niet alert.
 • Grenzeloos.
 • Onoplettend.
 • Leeft in eigen wereld.
 • Weinig inlevingsvermogen.
 • Moeite met vasthouden van emotionele wederkerigheid.
 • Communicatieproblemen.
 • Snel op tenen getrapt voelen (onzeker).
 • Snel prikkelbaar, vaak zonder realistische aanleiding.
 • Kan de ander moeilijk 'lezen', wordt daar onzeker van.
 • Kort lontje.
 • Wil aardig gevonden worden en is dan non-assertief.
 • Gedrag en/of uitspraken slaan regelmatig door naar 'agressief'.
 • Moeite met het nemen van verantwoordelijkheid. 

 • Het niet overzien van de consequenties (voor zichzelf en de omgeving) van ADD gedrag. 

 • Moeite met afronden van projecten.
 • Vaak relatieproblemen.
 • Vermijdend gedrag.
 • Moeite met aandacht geven aan de ander.
 • Slachtoffergedrag.
 • Alles op zichzelf betrekken.
 • Goede voornemens verdwijnen al snel in de prullenbak.
 • Behoefte aan kicks (adrenaline).
 • Makkelijk afgeleid, neiging om af te haken of weg te dromen tijdens een gesprek.
 • Moeite met het volgen van vaste procedures, volgt graag de eigen weg.
 • Moeite met het onderhouden van sociale contacten.
 • Moeite met een gesprek te volgen in een grotere groep mensen.
 • Ongeduldig en snel gefrustreerd.
 • Impulsief, zowel in woorden als daden.
 • Slaapproblemen.
 • Piekert veel over allerlei zorgen en mogelijkheden, heeft daarentegen weinig aandacht voor reële gevaren.
 • Onveilig gevoel, neemt daarentegen grote risico’s.
 • Stemmingswisselingen, mood swings en neiging tot depressie.
 • Rusteloosheid.
 • Heeft weinig 'echte' vrienden.
 • Aanleg voor verslaving.
 • Lage eigenwaarde.
 • Onvolledig zelfbeeld, weinig idee van hoe andere mensen hem/haar zien.
 • Etc.

ACCEPTATIE IS HET BEGIN VAN ERKENNING, LOSLATEN EN VERANDERING

AGENDA WORKSHOPS EN CONTACTDAGEN

NIEUWSBRIEF