Coach Gouda

ADD GEZINSLID

(Waar hij/ hem/ man staat kan ook zij/ haar/ vrouw gelezen worden)

Wat te doen bij een gezinslid met ADD

 • Stel regels vast en wees consequent.
 • Stel je verwachtingen bij.
 • Vergelijk jullie situatie niet met die van andere gezinnen. 
 • Geef de persoon met ADD tijd en ruimte.
 • Neem zelf ook ruimte en doe leuke dingen voor jezelf.
 • Laat de verantwoordelijkheid bij wie die hoort, zolang jij daar zelf geen last van hebt. 
 • Help de persoon met ADD herinneren, eventueel met hulpmiddelen als een time-timer, gele briefjes, mobiele telefoon met piepjes, etc.
 • Laat de persoon met ADD herhalen wat je met ze hebt afgesproken en leg het schriftelijk vast.
 • Zorg voor regelmaat en structuur.
 • Speel niet de 'hulpverlener'.
 • Let op drugs*, alcohol* en medicijngebruik*.
 • Stimuleer sporten en/of bewegen.
 • Spreek waardering uit over wat de persoon met ADD goed doet en/of uit zichzelf doet.
 • Wees duidelijk, concreet, precies en leg het vast.
 • Denk en praat in oplossingen.
 • Verwacht geen dingen die de persoon met ADD niet kan, of grote moeite mee heeft, zoek naar alternatieven.
 • Kijk naar elkaars sterke en leuke kanten.
 • Zorg goed voor jezelf en kijk hoe jij jouw behoeften in kunt vullen.
 • Kijk uit voor overbelasting.
 • Vraag aandacht voor zaken die voor jou belangrijk zijn.
 • Bespreek zeer regelmatig de agenda.
 • Geef extra hulp bij dingen waar de persoon met ADD niet uitkomt.
 • Stimuleer contacten.
 • Stimuleer structuur, overzicht, rust, duidelijkheid en vastheid in het leven van de persoon met ADD.
 • Geef de persoon met ADD een luisterend oor.
 • ADD is geen excuus.

*Mensen met ADD zijn gevoeliger en gemakkelijker beinvloedbaar voor drugs e.d. dan iemand zonder AD(H)D.

ADD is niet te genezen. Door er op de juiste manier mee om te gaan kan het leven voor een persoon met ADD en zijn omgeving wel gemakkelijker worden.

Let op: CoachCounsellor begeleidt alléén mensen met ADD waarbij de diagnose is gesteld door een psychiater, arts of een daarin gespecialiseerd psycholoog of instituut. Mensen met een vermoeden van ADD wordt geadviseerd zich eerst te laten diagnosticeren, alvorens zich aan te melden voor begeleiding door CoachCounsellor. Verder hanteert CoachCounsellor als voorwaarde voor begeleiding dat medicatie wordt gebruikt, welke is voorgeschreven en wordt gemonitord door een arts. 

BLIJF POSITIEF EN ONDERNEEM ACTIE 

AGENDA WORKSHOPS EN CONTACTDAGEN

NIEUWSBRIEF