Coach Gouda

BURN-OUT COACH GOUDA

Burn-out en stress coaching en counselling te Gouda

Burn-out manifesteert zich op steeds jongere leeftijd

10 jaar geleden was dit nog voornamelijk bij mensen tussen de 35 en 45 jaar, tegenwoordig tussen de 15 en 35 jaar. Ook heel jonge kinderen kunnen al tekenen vertonen van burn-out. Dit is een zeer verontrustende ontwikkeling. Ook is uit onderzoek gebleken dat onbehandelde burn-out tot blijvende klachten leidt.

Burn-out op tijd (h)erkennen is van groot belang

Mensen herstellen niet vanzelf van burn-out klachten en specialistische begeleiding is dan ook noodzakelijk. Persbericht TNO. Ruim één op de acht werknemers had in 2011 aan burn-out gerelateerde klachten (CBS). In 2019 is dit 1 op de zes werknemers (17% van de beroepsbevolking). Burn-out klachten komen relatief veel voor bij werknemers die de werksfeer als negatief ervaren, werknemers die de werkdruk als hoog ervaren en werknemers die weinig sociale steun van collega’s en leidinggevenden ervaren. Werknemers met een partner en kinderen hebben minder vaak burn-out klachten dan overige werknemers. Dertien procent van de Nederlandse beroepsbevolking heeft burnoutklachten (TNO 2012). 

Burn-out ontstaat na jarenlange (chronische) stress

Destructieve denkpatronen, een unipolaire levensstijl, onderdrukte emoties, (heftige/traumatische) situaties/ gebeurtenissen op het werk of privé en/ of een langdurige combinatie hiervan kunnen een aanleiding zijn. Het lange termijn gevolg hiervan is, zowel lichamelijk als geestelijk, verminderde motivatie, een cynische, afstandelijke houding, terugtrek gedrag en het gevoel van verminderde competentie ten opzichte van het werk en/ of privé. Ook verschillende, meer of minder ernstige, duidelijke of vage, lichamelijke en/ of geestelijke klachten steken de kop op. De voorgeschiedenis van burn-out is minimaal één jaar.

Veel onbegrip over burn-out

Het zijn juist de mensen met een (te) sterk verantwoordelijkheidsgevoel die opgebrand raken i.p.v. de zwakkeren onder ons. Je hoeft je er niet voor te schamen, je bent ziek, een ziekte die niet medisch vast te stellen is door lichamelijk onderzoek, wel door goede gerichte vragen. Burn-out valt onder de DSM (lijst van psychische stoornissen) onder 'aanpassingsstoornissen' (denkneuroses).

Burn-out is zeer complex 

Gespecialiseerde begeleiding is dan ook noodzakelijk. Dit betekent, dat niet iedere coach/ counselor/ psycholoog etc. mensen met burnout kan begeleiden. Dit in tegenstelling tot wat veel websites en hulpverleners wel doen vermoeden. Burn-out is een zeer complexe ziekte, zowel mentaal, fysiek als biochemisch. Iemand heeft zelf, door bepaalde denkpatronen te ontwikkelen en niet als zwak bestempeld willen worden, een belangrijk aandeel hierin gehad, het 'overkomt' je niet. Het positieve hiervan is, dat je er ook weer (onder specialistische intensieve begeleiding) zelf uit kunt komen. Wel zal je altijd rekening mogen houden met je burn-out gevoeligheid, dit wordt bij CoachCounsellor in de begeleiding meegenomen.

Burn-out begint met vage klachten en is een sluipend proces

Er is een chronische lichamelijke ontregeling, als gevolg van stress, veroorzaakt door uiteenlopende, vaak onderschatte denkpatronen, (traumatische) gebeurtenissen en emoties, wat overmatige spanning veroorzaakt. Wanneer deze overbelasting langer dan een jaar duurt, dan gaat de lichamelijke ontregeling over in onttakeling en is er sprake van (beginnende) schade aan de organen. In de hersenen bevindt zich de hippocampus, dit is een orgaantje wat ervoor zorgt dat we de feiten en het verhaal op een rijtje hebben en emotioneel stabiel zijn. Onder invloed van chronische stress verschrompelt de hippocampus en dit maakt dat iemand dan het idee heeft van chaos in het hoofd en zich zeer labiel voelt, doordat hij/ zij moeite ervaart bij het ordenen van gedachten.

Bij burn-out is geen directe oorzaak aan te wijzen

Wel kan er een duidelijke aanleiding zijn. Bij burn-out is er een verstoorde balans tussen draagkracht en draaglast. Persoonlijkheidseigenschappen, een unipolaire levensstijl, denkneuroses, gedragspatronen, belemmerende overtuigingen, nare ervaringen, blinde vlekken, gebrek aan sociale steun, het niet kunnen tonen van emoties en factoren als o.a. te veel of te weinig uitdaging, te weinig zinvol werk, slechte werk en/ of privé sfeer, spelen hierbij een belangrijke rol (zie achtergronden). 

De eisen van de maatschappij worden steeds hoger

Je moet sneller diploma's halen, hogere cijfers voor inloten voor studies, er worden tegenwoordig voornamelijk (half) jaarcontracten gegeven i.p.v. vaste contracten, etc. Dit geeft veel druk en het idee dat men zich steeds moet (blijven) bewijzen.

Een bipolaire levensstijl ontwikkelen

Gezonde mensen hebben een bipolaire levenshouding. Bij hen is er een evenwicht tussen denken en voelen, tussen doen en passief zijn, tussen 'ouder' en 'kind' zijn. Burn-out wordt veroorzaakt door een unipolaire levenshouding: Men heeft alleen aandacht voor denken en doen. Hierdoor ontstaan onbalans en overbelasting. Door een langdurige overbelasting raakt men uitgeput of opgebrand. Vandaar dat vooral actieve, ondernemende mensen die te lang en te intensief hebben gewerkt, worden getroffen door een burn-out.

Tevens spelen de 'Social Media' een grote rol

Zij laten veel succesvolle, perfecte jonge mensen zien die in alles uitblinken, werk, sport, grote vriendenkring, uitgaan, mooie huizen en auto's, studeren, leuke hobby’s en mooie vakanties. Wanneer mensen zichzelf vergelijken met deze onrealistische beelden, dan gaan ze dit nastreven en raken  gefrustreerd en gestrest. Ze gaan telkens over hun grenzen heen en nemen geen rust om te herstellen.

Mensen met aanleg voor burn-out onderdrukken vaak de eerste symptomen

Zij willen niet erkennen dat er iets met ze aan de hand is. Vaak is men zich niet bewust van wat de waarschuwingssignalen (zie signalen) zijn. Men is (soms letterlijk) 'de weg kwijt', snappen hun eigen gedrag en emoties niet meer en weten niet hoe ze verder moeten. Zonder intensieve deskundige begeleiding (liefst in de beginfase) kan dit uiteindelijk een zeer langdurig, frustrerend proces worden. Zorg dat je (h)erkent wat je hebt.

Burn-out is het gevolg van o.a. een star, zelfdestructief denkpatroon (denkneuroses)

En van onverwerkte (heftige/ traumatische) gebeurtenissen, aanhoudende ononderbroken alertheid, oftewel chronische stress. Deze stress heeft tevens te maken met onze moderne leefstijl, het niet mogen voelen van emoties en wat er werkelijk speelt. Men is te vaak en te lang in een toestand van spanning of opwinding en neemt te weinig rust en stilte, neemt zijn/ haar situatie niet serieus, bagatelliseert, zoekt waardering buiten zichzelf, heeft weinig zelfrespect en gaat niet liefdevol met zichzelf om. 

Onderdrukte emoties geven veel stress

Evenals bepaalde situaties en niet verwerkte (heftige/ traumatische) gebeurtenissen, slechte communicatie en sfeer op het werk of in privé. Dit geeft een overmatige mentale/ emotionele belasting. Hierbij speelt ook de conditie van het lichaam een grote rol. Gezonde mensen, die goed eten, genoeg bewegen, op tijd rust nemen, het hoofd kunnen legen, luisteren naar het lichaam, zelfwaardering en zelfrespect hebben, emoties kunnen uiten op het moment dat dit nodig is en waar nodig hulp vragen, zijn mensen die goed voor zichzelf zorgen. Zij hebben minder last van stressoren en zullen eerder ingrijpen, waardoor erger voorkomen wordt. Het is belangrijk om de omgeving in te lichten, zodat zij begrijpen wat er aan de hand is en daar adequaat op kunnen reageren.

Burn-out vraagt om zowel mentale als fysieke, intensieve specialistische begeleiding

Hoe eerder je begeleiding zoekt bij een in burn-out gespecialiseerde begeleider, coach/ counsellor, des te sneller en beter je opknapt.

Coach Counsellor Yes Vieyra te Gouda is een gespecialiseerde burn-out coach

Als (ervarings) deskundige begeleidt zij je in jouw herstelproces, wat jou uiteindelijk veel inzichten en voldoening op kan leveren. Yes heeft zeer ruime ervaring (>40 jaar) met het begeleiden van mensen en in het bijzonder van mensen met burn-out en stress. Zij heeft een volledig Burn-out programma ontwikkeld, gericht op duurzaam herstel. Hierbij doorloop je (afhankelijk van jouw individuele situatie) een traject, waarbij zowel je fysieke als mentale gesteldheid de juiste specialistische aandacht krijgt. 

In het begin van de begeleiding, kan het zijn dat Yes (afhankelijk van je voorgeschiedenis en jouw staat van zijn op dat moment) tijdelijk het stokje even van je overneemt en je (in tegenstelling tot wat een coach/ counsellor normaal gesproken doet) adviezen geeft voor dat moment. Dit omdat iemand met burn-out behoorlijk de weg kwijt kan zijn en dan niet in staat is om zelf de juiste weg te gaan, goed voor zichzelf te zorgen en de juiste beslissingen te nemen. Gezien de gevolgen die chronische stress heeft op het brein en de hippocampus in het bijzonder, heeft het weinig zin om met cognitieve interventies te beginnen.

De aanpak van CoachCounsellor richt zich op zowel fysiek, mentaal en biochemisch gebied

Zodra de cliënt blijk geeft van zelfsturing, zal Yes de coachende en counsellende rol in gaan nemen i.p.v. de adviserende. Verder wordt aandacht besteed aan belemmerende (destructieve) denkpatronen, eventuele onverwerkte (heftige/ traumatische) gebeurtenissen, emoties, blinde vlekken, gedragspatronen, etc., zodat je inzichten krijgt in je gedachten, gevoelens, gedrag en functioneren en deze zo kunt veranderen dat je (weer) onbelemmerd en met plezier in het leven verder kunt. We onderzoeken wie je werkelijk bent, wat jouw leven zin geeft, welk werk bij jou past, waar jij 'warm' van wordt, hoe jij (weer) voldoening krijgt en van het leven kunt genieten.

Ook wordt veel aandacht besteed aan je omgeving, terugvalpreventie en nazorg

De meeste (burn-out) clienten van CoachCounsellor komen regelmatig terug voor een 'APC'tje (Algemene Periodieke Coaching), meestal één of twee keer per jaar. Hiermee wordt terugval voorkomen, worden eventuele nieuwe blinde vlekken opgespoord en 'de puntjes weer op de i gezet'.

Een burn-out traject bij Coach Counsellor te Gouda is een individueel, intensief traject

Het is afgestemd op de persoonlijke behoeften, ervaringen etc. Ieder mens is anders en zo is ook iedere 'burn-outer' anders. Tijdens een burn-out traject bij CoachCounsellor wordt, waar nodig, aandacht gegeven aan onder andere

 • Erkenning en onderkenning van burn-out
 • Praktische begeleiding 
 • Fysiek herstel
 • Waar nodig adviezen
 • Leefregels
 • Energieopbouw
 • Draagkracht en draaglast
 • Werken aan een bipolaire levensstijl
 • Zelfzorg 
 • Structuur
 • Slaappatronen
 • Destructieve/ belemmerende overtuigingen en denkpatronen 
 • Eventuele angsten en paniekaanvallen
 • Gedragspatronen
 • Acceptatie en loslaten
 • Drijfveren
 • Valkuilen 
 • Zelfwaardering en zelfrespect
 • Herstelmomenten
 • Doelen stellen
 • Ontspanning
 • Waar nodig, rouwverwerking en verwerking van eventueel heftige ervaringen
 • Perfectionisme 
 • Assertiviteit
 • Timemanagement
 • Loopbaanbegeleiding
 • Werkhervatting (re-integratie)
 • Communicatie 
 • Omgang met omgeving, collega's, relaties, school, etc.
 • Waarschuwingssignalen
 • Terugvalpreventie
 • Nazorg
 • Etc.

Voordat het 'burn-out' traject bij CoachCounsellor start, is een bezoek aan de huisarts belangrijk om één en ander uit te sluiten! Het is mogelijk om, afhankelijk van de mate en de lengte van de voorgeschiedenis van burn-out, binnen vier tot acht weken weer (part-time) aan het werk te gaan.

Naast haar werkzaamheden als coach, counsellor, supervisor, opleider en trainer leidt Yes coaches, counsellors en andere hulpverleners op tot 'Burn-out coaches/ counsellors'.

ACCEPTEER JEZELF MET AL JOUW (ON)HEBBELIJKHEDEN

AGENDA WORKSHOPS EN CONTACTDAGEN

NIEUWSBRIEF