Coach Gouda

COUNSELLOR/ COACH GOUDA

Coaching/ counselling

CoachCounsellor is van mening dat coaching en counseling nauw met elkaar verbonden zijn. Dit betekent dat wanneer er tijdens een sessie aanleiding blijkt te zijn tot verdieping, om sneller inzicht te krijgen, CoachCounsellor de mogelijkheid heeft om, indien nodig/ gewenst, counselling en/ of andere methoden/ technieken in te zetten om eventuele beperkende overtuigingen, gedachten en/ of onbewuste belemmeringen op te sporen en zonodig te verwerken. Tegen het einde van een counselling traject kan CoachCounsellor haar coachtechnieken gebruiken, zodat de verkregen inzichten in de toekomst op een positieve manier gebruikt kunnen worden. Dit bevordert het uiteindelijk gewenste (duurzame) resultaat van een counselling/ coachingtraject. Dit leidt uiteindelijk tot zelfsturende, prettig functionerende mensen.

Niet alles is oplosbaar, wel kun je leren om er zo mee om te gaan dat je het niet meer als een last ervaart.

WANNEER JE DOET WAT JE DEED, KRIJG JE WAT JE KREEG

AGENDA WORKSHOPS EN CONTACTDAGEN

NIEUWSBRIEF