Coach Gouda

WAAROM COUNSELLING/ COACHING

Waarom coaching/ counselling

Coaching/ counseling kan je helpen om blinde vlekken helder te krijgen en je bewust te worden van eventuele belemmerende elementen in jouw (werk) leven. Dit leidt tot een toename van zelfinzicht en zelfsturing. We leven vanuit een in de loop van ons leven opgebouwd ego, met (belemmerende) overtuigingen, waarden, drijfveren, gevoelens, gedachten en gewoontes die het leven van dit moment bepalen.

Jouw overtuigingen zijn de sterkste krachten die jouw bestaan beïnvloeden. Ze bepalen niet alleen wat je ziet, als ook hoe je het ziet. Ze bepalen je gedachten, gevoelens, verwachtingen, daden en ook wat hier uit voortkomt en hoe anderen op je reageren. Ze vormen jouw persoonlijkheid.

We zijn ons normaal maar voor zo’n 10% van deze aspecten bewust, waardoor oude patronen ook in nieuwe situaties weer de kop op steken. Het lijkt dan alsof het leven je overkomt. Dan kun je, wanneer je dat wenst de keuze maken voor andere, opbouwende gedachten en overtuigingen die op dat moment beter bij je passen, waardoor je effectiever kunt functioneren. Hierdoor kun je je kwaliteiten beter inzetten en met meer plezier, betere resultaten behalen.

Werken aan jezelf is stimulerend en levert veel op, ook voor je omgeving.

WANNEER JE POSITIVITEIT UITSTRAALT, VERSPREIDT ZICH DIT ALS EEN OLIEVLEK

AGENDA WORKSHOPS EN CONTACTDAGEN

NIEUWSBRIEF