Coach Gouda

COACHING VIA FACETIME/ SKYPE

Coaching/ counselling/ supervisie via FaceTime/ Skype

Naast of in plaats van een face-to-face coaching/ counselling/ supervisie traject is het ook mogelijk om begeleiding te krijgen via FaceTime/ Skype. Dit kan een waardevolle vervanging of aanvulling zijn van een regulier face–to-face gesprek.

Een persoonlijke kennismaking is een voorwaarde voor het starten van een FaceTime/ Skype coachingstraject, evenals een tussentijds en een afsluitend face-to-face gesprek.

Bedenk wel, dat bepaalde technieken of methoden niet in gezet kunnen worden met FaceTime/Skype, wat soms het traject kan vertragen. Indien nodig/ gewenst kan dan een face-to-face sessie af worden gesproken.

De voordelen van coaching/ counseling via FaceTime/ Skype zijn dat je, onafhankelijk van waar je woont/werkt, in jouw eigen omgeving/ buitenland/ vakantieadres kunt blijven en tevens op deze manier reistijd en reiskosten bespaart.

Deze vorm kan ook gebruikt worden tussen twee face-to-face coaching/ counselling/ supervisie sessies in, bijvoorbeeld wanneer de coachee op vakantie is.

DOE MEER VAN WAT WERKT

AGENDA WORKSHOPS EN CONTACTDAGEN

NIEUWSBRIEF