Coach Gouda

RET

RET

De Rationele Effectiviteits Training (RET) is een vorm van cognitieve gedragstherapie. De grondlegger van de RET is Albert Ellis. RET is een methode om ineffectieve, belemmerende (onbewuste) gedachten/overtuigingen om te buigen naar effectieve, zodat ongewenste gevoelens en/of gedrag getransformeerd kunnen worden naar gewenste. Dit houdt in dat gevoelens en/of gedrag niet direct worden bepaald door de situatie, gebeurtenis of persoon, deze worden bepaald door  (onbewuste) gedachten/overtuigingen ten aanzien van die situatie, gebeurtenis of persoon.

Gedachten zijn ineffectief wanneer ze leiden tot emoties en/of gedrag waarbij je je onplezierig voelt en/of je belemmeren en welke niet kunnen worden onderbouwd met feitelijke gegevens of onlogisch zijn in het hier en nu, oftewel de redenering welke je hierbij hebt klopt niet. Aan deze gedachten kan je werken door ze om te buigen naar helpende of neutrale gedachten waardoor je je prettig of neutraal kunt voelen en effectief gedrag kunt vertonen.

Bij RET neem je een actieve rol aan, zelfanalyse is een belangrijk onderdeel, je wordt bij RET uitgedaagd en geconfronteerd.

De RET methode kan worden ingezet bij cliënten:

  • Met belemmerende overtuigingen
  • Die veel piekeren
  • Die oorzaken van hun gevoelens en gedrag buiten zichzelf zoeken
  • Die veel eisen aan zichzelf stellen, het ‘moeten’ komt voort uit irrationele gedachten
  • Die het idee hebben onmachtig te zijn en dat hun onrecht is aangedaan waarbij ze zich naar voelen.

De RET bestaat uit zeven stappen

Stap 1: Verantwoordelijkheid nemen voor je gedachten/overtuigingen en de daaruit voorvloeiende gevoelens en gedrag

Stap 2: Inzicht in (onbewuste) gedachten/overtuigingen

Stap 3: Keuzes maken voor adequate/effectieve emoties

Stap 4: Opsporen van irrationele/ineffectieve gedachten/overtuigingen

Stap 5: Irrationele/ineffectieve gedachten/overtuigingen uitdagen

Stap 6: Irrationele/ineffectieve gedachten/overtuigingen vervangen door effectieve

Stap 7: Versterken en verankeren van rationele/effectieve gedachten/overtuigingen

CoachCounsellor combineert de RET met de PEL techniek waardoor men snel bij de kern/oorsprong van de onbewuste gedachte/overtuiging kan bewust kan worden, wat het resultaat duurzaam maakt. Het uitgangspunt is dat iedereen in staat is om grip te krijgen op zijn/haar omstandigheden (van welke aard dan ook), door op een andere manier om te gaan met zijn/haar gedachten/overtuigingen en gevoelens. Je manier van denken bepaalt hoe je je voelt en gedraagt en hoe je tegen het leven, situaties en mensen aankijkt. 

JE KRIJGT GEEN STRESS OMDAT JE NIET PERFECT BENT, JE KRIJGT STRESS OMDAT JE PERFECT WILT ZIJN

AGENDA WORKSHOPS EN CONTACTDAGEN

NIEUWSBRIEF