Coach Gouda

METHODEN:

Methoden van CoachCounsellor

Naast de gebruikelijke gesprekstechnieken heeft 'CoachCounsellor' vele werkmethodes en technieken tot haar beschikking waar zij, afhankelijk van de persoon/ situatie/ groep, zo nodig en indien gewenst, gebruik van kan maken.

Dit zijn onder andere:

Coaching en counselling 

RETcognitieve gedragstherapie

PEL©

EMDR

NLP

Transactionele Analyse (TA)

Acceptance Commitment Therapy (ACT)

Zuivere communicatie,

Voice Dialoque en Voice Drama

Yucelmethode

Kernkwadranten 

Familieopstellingen

(Organisatie)opstellingen

POP

Mindmapping

Werken met delen

Werken met 'overlevingsstrategieën'

Overdracht en Tegenoverdracht

Systemisch werk 

Roos van Leary

Van Dilt en Bateson

Analytisch tekenen

Het maken van een biografie en/of de levenslijn

etc. 

HET MOOISTE WAT JIJ KUNT ZIJN IS JEZELF

AGENDA WORKSHOPS EN CONTACTDAGEN

NIEUWSBRIEF