Coach Gouda

OPLEIDING TOT COACH / COUNSELLOR LEVEL 1

Opleiding tot Coach/Counsellor Level 1

In deze opleiding worden studenten opgeleid tot Coach/Counsellor Level 1. 

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Het is mogelijk om in 7 maanden het diploma 'CoachCounsellor Level 1' te behalen. Je bepaalt zelf je studietempo. In Level 1 volg je een vast programma (zie hieronder), waarbij je de (communicatie) technieken en belangrijkste tools voor een Coach/Counsellor leert.

Je kunt tot 3 jaar na de start van één van de Levels het betreffende diploma behalen.

De ervaring is dat Coaches vaak, bij vragen van hun clienten, aanlopen tegen stukken die enige verdieping vragen (Counselling).

De CCA speelt hier goed op in, door de studenten tools aan te bieden waarmee zij snel naar de kern kunnen gaan (o.a. de PEL techniek) en zij, waar nodig, verdieping kunnen geven in een gesprek, waardoor de cliënt inzichten krijgt. Dit is een verrijking van het vak Coaching. Hiermee wordt voorkomen dat de (toekomstige) cliënten kunstjes leren i.p.v. een structurele verandering in hun gedrag.

Ook is de ervaring dat Counsellors vaak de vaardigheden van het coachen missen waarmee zij de coachee na de verdieping verder naar de gewenste toekomst kunnen coachen, waarmee de inzichten worden geintegreerd in het nieuwe gedrag.

Ook hier wordt bij de CCA veel aandacht aan gegeven, door de studenten verschillende coachingtools aan te bieden (o.a. kernkwadranten, RET etc.) waardoor zij de coachee handvatten meegeeft om het geleerde toe te kunnen passen. Dit is een verrijking van het vak Counsellor. Hiermee wordt voorkomen dat de client blijft steken in de verkregen inzichten zonder daar iets mee te kunnen in de toekomst.

Voor wie is deze opleiding bedoeld:

 • Voor een ieder die zich willen bekwamen in het vak coaching/counselling
 • Voor Coaches, Counsellors en hulpverleners die verdieping willen in hun vak
 • Voor een ieder  die in zijn/haar  werk andere mensen begeleidt met gesprekken, bijv. als leidinggevende, coach, manager, opleider, trainer, adviseur, etc.
 • Voor mensen die interesse hebben in mensen en veranderingsprocessen
 • Voor een ieder die zichzelf wil ontwikkelen en zijn/haar communicatietechnieken wil verbeteren

Voorwaarden om aan deze opleiding deel te kunnen nemen zijn:

 • Minimaal HBO denk- en werk niveau
 • De bereidheid om aan jezelf te willen werken tijdens deze opleiding en open te staan voor feedback, deze te willen geven en ontvangen
 • Leeftijd 24 jaar of ouder
 • Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan zelfontwikkeling. Je kunt een cliënt namelijk nooit verder brengen dan daar waar je zelf bent. Er wordt dan ook van je verwacht dat je openstaat voor confrontatie met je eventuele eigen blinde vlekken en dat je je inzet om jezelf (verder) te ontwikkelen.
 • Psychisch 'gezond' zijn. Omdat je in deze opleiding geconfronteerd kunt worden met je eigen 'thema's', is het belangrijk dat je dit psychisch goed aankunt.

Wat zijn jouw mogelijkheden na deze opleiding:

 • Doorstromen naar de vervolg opleiding Level 2 tot 'Professioneel Coach/Counsellor' 
 • Je aansluiten bij een beroepsvereniging
 • Je eigen prakijk beginnen als Coach en/of Counsellor
 • Je diensten aanbieden als zelfstandig Coach en/of Counsellor aan bedrijven
 • Het geleerde toepassen in je (huidige) werk
 • Werken bij een bureau voor Coaching/Counselling bijv. een reintegratiebureau/ loopbaan bureau etc.

De Opleiding tot CC Level 1 bestaat uit:

 • Invullen van het inschrijfformulier op deze website, indien daar aanleiding voor is, word je uitgenodigd voor een begingesprek (inclusief).
 • Je maakt een verslag waarin je jouw leerdoelen beschrijft en hoe je deze denkt te gaan halen. Dit verslag lever je voor aanvang van de 1e praktijkdag per mail in.
 • 10 Praktijktrainingsdagen (inclusief)
 • Je begeleidt 3 trajecten van min. 4 sessies van 1,5 uur (of 6 sessies van 1 uur), met 3 verschillende cliënten
 • Je ontvangt supervisie per mail over de ingeleverde reflectie verslagen (inclusief)
 • Deelnemers/studiegroep bijeenkomsten 20 uur
 • Hierna kun je, indien je dit wenst, een eindgesprek aanvragen om in aanmerking te komen voor het diploma (exclusief).

Begin gesprek

Voor dit gesprek word je uitgenodigd wanneer er bij de CCA vragen zijn ontstaan naar aanleiding van het inschrijfformulier. In dit gesprek kijken we dan of je voldoende basis hebt om in te stromen in de Opleiding tot CC Level 1. Verder kijken we naar jouw leerdoelen. Naar aanleiding van dit gesprek maak je een verslag waarin je jouw leerdoelen beschrijft en hoe je deze denkt te gaan halen. Dit verslag lever je voor aanvang van de praktijkdagen per mail in.

Supervisie

Je ontvangt per mail supervisie over de 3 trajecten met de coachees welke je hebt begeleid en beschreven in reflectieverslagen. Je toont in je eindverslag aan wat je hebt gedaan met de ontvangen feedback van de supervisor.

Jezelf laten coachen / counsellen

Het is belangrijk dat je zelf ervaart hoe het is om door een professionele coach/counsellor begeleidt te worden, zodat je weet wat jouw toekomstige clienten kunnen gaan ervaren. Tevens is het goed om je te laten coachen/counsellen op de eventuele thema’s welke je gedurende de opleiding tegenkomt en welke je kunnen (gaan) belemmeren in het vak als coach/counsellor.

Je laat je zelf minimaal 3 x  1.5 uur (of 5 x 1 uur) coachen/counsellen door een professionele Coach/Counsellor. Je kunt een lijst van professionele coaches/counsellors opvragen bij de CCA , of je kunt er zelf een zoeken. Je geeft dan aan de CCA door wat de ervaring is van de betreffende Coach/Counsellor en bij welke beroepsvereniging(en) deze is aangesloten. Na goedkeuring kun je deze uren bij de betreffende Coach/Counsellor gebruiken voor de opleiding.  Je levert hier dan 3 reflectieverslagen van in. Ook lever je de verklaring van de betreffende Coach/Counsellor in.

Zelf coachen

Het is de bedoeling dat je zelf iemand (of een groep) vindt die door jou gecoached/gecounseld  wil worden. Dit kan bijvoorbeeld binnen je werkkring, via een stageplaats, via medestudenten, familie, vrienden, kennissen, sportclub, advertentie of als je al een lopende praktijk hebt, een/meer van je cliënten. Begin hier zo snel mogelijk aan liefst vanaf de eerste praktijkdag, op deze manier kun je het meest uit de opleiding halen en leer je het snelst. Begin met eenvoudige vragen al naar gelang je je competent voelt. Let op dat je met  degene die je coacht/counselt geen andere relatie hebt dan alleen als Coach/Counsellor!

Eind gesprek (optioneel)

Nadat je alles hebt ingeleverd, maak je een afspraak met de CCA voor een eind gesprek (exclusief). In dit gesprek kijk je terug op je eigen ontwikkeling en vooruit in de toekomst. Je bespreekt je evt. leerpunten en kijkt hoe je je verder kunt (blijven) ontwikkelen. Wanneer je op alle onderdelen een voldoende beoordeling hebt, ontvang je het diploma: 'Coach/Counsellor Level 1'.

Studiegroep bijeenkomsten

Het vak coaching/counselling leer je vooral door veel te doen, te oefenen en daar feedback op te vragen en krijgen. Tussen de praktijkdagen door kom je met je studiegroep in totaal 20 uur bij elkaar, bespreek je de stof en ga je met elkaar het geleerde oefenen.

Onderwerpen tijdens de praktijkdagen:

 • (Non) verbale communicatietechnieken en zuivere communicatie
 • De rol van een Coach/Counsellor
 • Afstemmen op de client
 • Confrontatie met je eigen attitude en gedrag
 • Herkennen van je eigen 'thema's'
 • Wat voor coach/counsellor ben jij
 • Feedback geven en ontvangen
 • Intake
 • Uitleg (basis)Transactionele Analyse
 • Kennismaking met het fenomeen ‘Overdracht en Tegenoverdracht'
 • Kennismaking met de Dramadriehoek
 • Omgaan met de gevoelens van de client
 • Interventietechnieken oa. 'PEL© vraagtechniek'
 • Belemmerende overtuigingen
 • Kennismaking met de RET methode
 • Systemisch werk
 • Persoonlijke geschiedenis + Werken met het Genogram
 • Coachend Tekenen
 • Teamcoaching
 • Relatiecoaching 
 • Kernkwadranten 
 • Passie
 • Klantendag
 • Afscheidsrituelen
 • Evaluatie en afronding van een traject/sessie

Tijden:
De praktijkdagen zijn van 10.00- 16.00 uur. Om 9.45 staat de koffie/thee klaar. 

Overdracht en Tegenoverdracht
Tijdens de trainingsdagen wordt hier veel aandacht aan besteed. Het fenomeen 'Overdracht en Tegenoverdracht' kan een valkuil zijn voor Coaches/Counsellors wanneer zij zich hier niet bewust van zijn terwijl dit, wanneer  zij zich hier wel bewust van zijn en zich hierin bekwamen, juist een zeer positieve en inzichtgevende kwaliteit kan zijn om te gebruiken tijdens de Coaching/Counselling sessies.

Het werken met het genogram

Dit komt vanuit het systemisch werken. Elke student maakt in de twee maanden voor deze dag een familie en persoonlijke geschiedenis. Op deze dag ga je samen met een medestudent een genogram maken waarbij belemmerende patronen vanuit de familiegeschiedenis zichtbaar worden. Uit ervaring is gebleken dat dit een zeer inzichtgevend proces is voor je eigen ontwikkeling en groei en tevens voor het werken met een cliënt/klant.

Coachend tekenen

Hierbij laat je de cliënt/klant (een medestudent) tekenen. Het maakt niet uit of je wel/niet kunt tekenen, het gaat om het proces wat ontstaat. Hierdoor komen vaak onderliggende thema's naar boven, dit geeft veel inzicht en helderheid.
De studenten gaan elkaar coachen door middel van het tekenen van de toekomst en het heden.

Kernkwadranten

Uitleg over kernkwadranten en mee oefenen. De studenten gaan elkaar Coachen/Counsellen op wat hun werkelijke passie is en hoe ze deze kunnen in zetten in hun dagelijks leven en in het werk als Coach/Counsellor. Dit is een waardevolle dag. Wanneer  je weet wat je passie is, kun je dit doortrekken naar een eventuele specialisatie waar je je dan in de vervolgopleiding  op toe kan gaan spitsen.

Klantendag

Op deze dag ga je samen met medestudenten werken met een cliënt/klant van buitenaf. Omdat de cliënt/klant deze dag drie/vier 'consulten' krijgt, ga je ervaren hoe het is om met een ‘echte’ cliënt/klant te werken en hoe je er als proces mee omgaat. Omdat je deze dag al veel tools hebt om mee te werken, kun je dat mooi uit proberen binnen een 'veilige omgeving'. Deze dag wordt door de meeste studenten als zeer inzichtgevend en waardevol ervaren, dit geldt overigens ook voor de cliënten/klanten!

Evaluatie en afronding van een traject / sessies

We gaan kijken hoe cliënten/klanten en wij als Coaches en Counsellors (kunnen) omgaan met het begrip 'afscheid nemen'.

De voorwaarden voor het verkrijgen van het Diploma Level 1 zijn:

 • Je hebt het inschrijfformulier naar waarheid ingevuld, je leerdoelen vastgesteld en ingeleverd.
 • Je kunt je diploma behalen tot max. 3 jaar na de start Level 1.
 • Je bent minimaal 90% van alle lesdagen aanwezig geweest.
 • Je hebt je aantoonbaar (in het eindgesprek) verdiept in de literatuur.
 • Je hebt minimaal 3 coach/counselling trajecten van minimaal 4 sessies van 1.5 uur (of min. 5 sessies van een uur) begeleid en levert hiervan 3 reflectie verslagen in , waarin je beschrijft hoe je de leerstof hebt toegepast in je trajecten/sessies. Je levert de verklaringen van de clienten in.
 • Je hebt zelf minimaal 3 coach/counsel gesprekken van 1.5 uur (of min. 5 gesprekken van een uur) gehad bij een professionele coach/counsellor. Je levert hiervan 3/5 reflectieverslagen in. Ook lever je hiervan de verklaring van de coach/counsellor in.
 • Je hebt supervisie ontvangen op de 3 coaching/counselling trajecten welke je hebt begeleid, middels het per mail inleveren van de reflectieverslagen. Je toont in je eindverslag aan wat je met de gekregen feedback hebt gedaan.
 • Je hebt 20 uur met je studiegroep gewerkt en kunt dit aantonen.
 • Wanneer je in aanmerking wilt komen voor het diploma dan lever je, samen met bovenstaande zaken een eindverslag in. In het eindverslag laat je zien dat je in staat bent om op een goede manier te reflecteren op je eigen ontwikkeling, wat je hebt gedaan met de feedback van de supervisor, wat je sterke punten, je leerpunten en  je toekomstplannen zijn en maakt dan, indien gewenst, een afspraak voor het eindgesprek.
 • Wanneer je op alle onderdelen een voldoende beoordeling hebt, ontvang je het diploma: 'Coach/Counsellor Level 1'.

De datums van de praktijkdagen van de opleiding tot CC Level 1 kun je vinden onder AGENDA.

De kosten voor de Opleiding tot CC Level 1 zijn: 
Particulieren en ZZP’ers (Zelfstandigen Zonder Personeel)         € 1950.00 
Bedrijven met personeel                                                               € 2350.00 

Inclusief

 • Begin gesprek van 45 minuten, wanneer daar aanleiding voor blijkt te zijn.
 • 10 praktijkdagen van 5 uur: Totaal 50 uur.
 • Supervisie per mail over de ingeleverde reflectie verslagen 
 • Studiemap
 • Koffie/Thee

Exclusief

 • Literatuur
 • 3 x Jezelf 1,5 uur of 5 x 1 uur, laten coachen/counsellen
 • Eind gesprek
 • Diploma

De kosten voor diplomering zijn:
Particulieren en ZZP’ers (Zelfstandigen Zonder Personeel)          €   300.00 
Bedrijven met personeel                                                                €   450.00 

Inbegrepen zijn:

 • Eindgesprek van maximaal 2 uur.
 • Diploma
(Bijscholings) Opleidingen, workshops / modules zijn bij de 'CoachCounsellor Academie' vrijgesteld van btw.

Literatuur:

 • Handboek Strategisch Coachen  Maarten Kouwenhoven Uitgeverij H. Nelissen- ISBN 978 90 244 1800 8 - € 37,50
 • Liefde in wonderland Riekje Boswijk-Hummel- ISBN 906207564- € 20.00
 • Deskundig Hulpverlenen Gerard Egan € 51,25
 • Stromingen in de Psychologie William Glassman € 45.80
 • Aan de slag met Teamcoaching- Marijke Lingsma Uitgeverij H. Nelissen-ISBN90 244 16957 - € 21,50 

Studiebelasting van  Level 1 is gemiddeld: Ongeveer 240 uur
= 6-9 uur per week wanneer je de opleiding in 7 maanden met een diploma af wilt ronden.

Dit is als volgt berekend:

 • Begin gesprek indien daar aanleiding voor is: ¾ uur
 • 10 praktijkdagen: 50 uur
 • Studiegroep: 20 uur
 • Literatuurstudie:  92 uur
 • Voorbereiding praktijkdagen: 20 uur
 • Coaching/Counselling sessies inclusief voorbereiding en verslagen schrijven: 36-40 uur
 • Supervisie: 3 uur
 • 3 x Jezelf laten coachen/counsellen + 3 reflectieverslagen: 4.5-6 uur
 • Voorbereiding eindgesprek: 6 uur
 • Optioneel eind gesprek: max. 2 uur

De groepen bestaan uit minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers.

Vergoedingen:

 • Opleidingen worden in veel gevallen vergoed door de werkgever.
 • Informeer op je werk bij de (personeels) manager naar de mogelijkheden voor vergoeding. 
 • Informeer bij de belastingdienst naar de aftrekbaarheid van de opleiding.
 • Wanneer je werkt als bevoegd leraar in het primair of voortgezet onderwijs, of het middelbaar of hoger beroepsonderwijs,dan kun je een ‘Lerarenbeurs voor scholing’ aanvragen voor deze opleiding.

Locatie waar de praktijktrainingen gegeven worden: Trainingsruimte van de CoachCounsellor Academie, Crabethstraat 12, te Gouda.

Klik hier voor de VERVOLG OPLEIDING Level 2 tot 'Professioneel Coach/Counsellor' 

Klik hier voor de STUDIEGIDS van de Opleiding tot CC Level 1 en 2.

Klik hier voor de BROCHURE van de CCA.

Klik hier voor het INSCHRIJFFORMULIER.

Klik hier voor de 'ALGEMENE VOORWAARDEN' van de CoachCounsellor Academie.

Voor meer informatie, eventuele vragen en/of een kennismakingsgesprek kun je een e-mail sturen naar de CCAinfo AT ccacademie DOT nl  of telefonisch: 0182-510698 (Maandag t/m donderdag tussen 18.00 en 19.00 uur).

Al heb je alle kennis die er is, dit krijgt pas betekenis wanneer je het hebt gevoeld, geleefd en ervaren

AGENDA WORKSHOPS EN CONTACTDAGEN

NIEUWSBRIEF