Coach Gouda

PRIVACY

PRIVACY DOCUMENT

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, CoachCounsellor Yes Vieyra, als je begeleidende coach/counsellor, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.


Ook worden, in overleg met jou, in het dossier gegevens opgenomen die voor je begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:

 • Ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens.
 • Ik ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.
 • Mijn hostingbedrijf ervoor zorgt dat alle (web)formulieren en e-mails versleuteld worden verzonden met een SSL certificaat.

Als je begeleidende coach/ counsellor heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alléén met je expliciete schriftelijke toestemming.
 • Voor het gebruik voor eventuele waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alléén met je expliciete schriftelijke toestemming.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Wanneer ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en je expliciet om schriftelijke toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE FACTUUR

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar. 

 • Je naam, adres en woonplaats 
 • Je geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de begeleiding, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, ‘counselling’, ‘coaching’ of 'psychosociaal consult’
 • De kosten van het consult

AGENDA WORKSHOPS EN CONTACTDAGEN

NIEUWSBRIEF