Coach Gouda

TARIEVEN CC

Tarieven 

  • Prijzen zijn vermeld in euro’s per sessie van anderhalf uur, excl. btw. (zoals vermeld) en excl. evt. reis en onkosten.
  • Omdat CoachCounsellor Yes Vieyra voldoet aan alle gestelde eisen, is counselling bij CoachCounsellor voor individuele particuliere cliënten, vrijgesteld van btw.
  • Counselling bij CoachCounsellor wordt, afhankelijk van bij welke verzekeringmaatschappij en hoe je verzekerd bent (vaak met een maximum, gedeeltelijk) vergoed, omdat CoachCounsellor voldoet aan de door verzekeringsmaatschappijen gestelde eisen.
  • Coaching wordt niet vergoed door de verzekeringsmaatschappijen. In veel gevallen wordt coaching vergoed door de werkgever.
  • (Relatie) counselling voor meerdere personen, wordt niet vergoed door de verzekeringsmaatschappijen (m.u.v. VGZ welke vanaf 2020 wel relatiecoaching vergoed).
  • CoachCounsellor hanteert gereduceerde tarieven voor particulieren en ZZP. 
  • De coulance/ gereduceerde tarieven gelden alleen indien coaching/ counselling/ supervisie niet vergoed wordt door derden zoals: Bedrijf, werkgever, etc.
  • Vaste bedragen voor coaching, counselling, outplacementtrajecten, trainingen en workshops zijn niet te geven, omdat de mogelijkheden zeer uiteenlopend zijn. Hieronder staan enkele richtlijnen per activiteit.
  • CoachCounsellor biedt tevens individuele-, (burn-out-)begeleidings- en relatie- trajecten aan met aantrekkelijke kortingen. De tarieven van deze trajecten kun je, telefonisch of per e-mail, opvragen bij CoachCounsellor.
  • Betaling geschiedt altijd vooraf, door overmaking van het betreffende bedrag.

COACHING/ COUNSELLING/ SUPERVISIE VOOR BEDRIJVEN

Individuele (intake) coaching/ counselling/ supervisie, face-to-face/ beeldbellen/ telefonisch, per sessie excl. btw. 225
Met meerdere personen geldt een toeslag van 45 euro per persoon, per sessie excl. btw.  
Begeleiding van medewerkers, outplacement trajecten, supervisie of intervisie begeleiding. Op maat
Een (intake) sessie duurt anderhalf uur.  

Betaling geschiedt vooraf, door overmaking van het betreffende bedrag.

 

COACHING/ COUNSELLING/ SUPERVISIE VOOR ZZP

Individuele (intake) coaching/ supervisie, face-to-face/ beeldbellen/ telefonisch, per sessie excl. btw. 150
(Intake) sessie met 2 personen, per sessie excl. btw. 180
(Intake) sessie met 3 of meer personen, per sessie excl. btw. 195
Een (intake) sessie duurt anderhalf uur.  
Bovenstaande tarieven gelden alléén indien de sessies niet vergoed worden door derden zoals: Bedrijf, etc.

Betaling geschiedt vooraf, door overmaking van het betreffende bedrag

COUNSELLING VOOR PARTICULIEREN 

 

Individuele (intake) counselling, face-to-face/ beeldbellen/ telefonisch per sessie, vrijgesteld van btw.

Een (intake) sessie duurt anderhalf uur.

Bovenstaand tarief geldt alléén indien niet vergoed door derden zoals: Bedrijf, etc.

Betaling geschiedt vooraf, door overmaking van het betreffende bedrag.

150

COACHING VOOR PARTICULIEREN 

 

Individuele (intake) coaching, face-to-face/ beelbellen/ telefonisch per sessie, excl. btw.

Een (intake) sessie duurt anderhalf uur.

Bovenstaand tarief geldt alléén indien niet vergoed door derden zoals: Bedrijf, etc.

Betaling geschiedt vooraf, door overmaking van het betreffende bedrag.

150

COACHING MEERDERE PERSONEN VOOR PARTICULIEREN

(Intake) sessie met 2 personen, per sessie excl. btw. 180
(Intake) sessie met 3 of meer personen, per sessie excl. btw. 195

Een (intake) sessie duurt anderhalf uur.

Bovenstaande tarieven gelden alléén indien de sessies niet vergoed worden door derden zoals: Bedrijf, etc.

Betaling geschiedt vooraf, door overmaking van het betreffende bedrag.

 
INTERVISIE BEGELEIDING  

Max. 2 uur met min. 5 personen, per deelnemer excl. btw. en evt. reis- en onkosten.

Betaling geschiedt vooraf, door overmaking van het betreffende bedrag.

50

ANDERE MOGELIJKHEDEN

Trajecten met korting Op aanvraag
Coaching/ counselling/ supervisie, via beeldbellen, per uur Zie boven
Telefonische sessie, per uur Zie boven
E-Coaching, per behandelde mail, excl. btw. 60
 
Betaling geschiedt vooraf, door overmaking van het betreffende bedrag.

Trainingen en workshops

 

Klik op de betreffende workshop

Crisisopvang

Voor afspraken in het geval van nood 's avonds, in het weekend of op feestdagen, geldt een toeslag van 50 euro per uur.

Annulering

Tot 48 uur voor de afspraak (excl. weekend), kan je een sessie kosteloos afzeggen of verzetten. Bij afzegging binnen 48 uur worden de volledige kosten van de betreffende afspraak in rekening gebracht, ongeacht de reden van afzegging. Voor annulering van trainingen en workshops, zie de Algemene Voorwaarden van CoachCounsellor, voorzover dit niet schriftelijk anders is overeengekomen.

Vergoeding

CoachCounsellor Yes Vieyra is Register® Coach/ Counsellor/ Supervisor/ Trainer en Registertherapeut BCZ®: AGB code: 90031957. Praktijk code: 90010884. Prestatiecode: 24504/ 24506. Omdat CoachCounsellor aan alle eisen voldoet wordt Counselling door verschillende verzekeringsmaatschappijen, afhankelijk van het pakket, (gedeeltelijk) vergoed. Klik hier voor de lijst van verzekeraars die eventueel, afhankelijk van hoe je verzekerd bent, counselling (gedeeltelijk) vergoeden. Counselling valt bij een aantal verzekeringsmaatschappijen onder 'Psychosociale hulpverlening', 'Natuurgeneeskundigen', 'Genezers overigen' of 'Alternatieve therapie'. Je kunt je polis hiervoor raadplegen of contact opnemen met de verzekeraar. Indien je contact opneemt met de verzekeraar, vermeld dan de volgende registratienummers: AGB code van Yes Vieyra: 90031957, Praktijkcode van CoachCounsellor Yes Vieyra: 90010884, Prestatiecode: 24506/ 24504. 

Relatie Coaching/ counselling voor particulieren wordt niet vergoed door de verzekering (m.u.v. VGZ) evenals coaching/ counselling voor meerdere personen. Coaching, outplacement trajecten en sessies met meerdere personen worden in veel gevallen vergoed door de werkgever/ het bedrijf/ organisatie. Informeer dit bij jouw bedrijf/ organisatie. Coaching kosten zijn inclusief btw. als 'scholingskosten' aftrekbaar voor de belasting. Een voorwaarde is dat de coaching gericht is op het verkrijgen van een nieuwe baan of als leertraject, gericht op het beter functioneren op je werk. Er geldt een drempel van € 500,-. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Vergoeding bij een uitkering

Je kunt via het UWV informeren naar beschikbare financiële middelen ten behoeve van jouw herstel en reïntegratie. Het is mogelijk om een Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO) af te sluiten met het UWV, zodat je hiermee het counsellingtraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen.

Zie op site UWV en ga naar 'reïntegratie'. In geval van een Persoonsgebonden Budget (PGB) kan counselling hieruit betaald worden. Zie op site CIZ en ga naar 'CIZ in uw regio'.

CoachCounsellor is Register® lid van de volgende beroepsvereniging en derhalve gehouden aan betreffende ethische code: ABvC. CoachCounsellor is Registertherapeut BCZ® en gehouden aan het tuchtrecht en klachtenregeling.

E-coaching en telefonische sessies

Alleen volgens afspraak en na vooruit betaling. De responstijd via e-mail is binnen 48 uur. Voor de face-to-face sessies vooraf, halverwege en aan het eind (zie onder Werkwijze: E-coaching en telefonisch) geldt het betreffende uurtarief, zie hierboven. De eventuele belkosten zijn voor rekening van de coachee(s).

De Algemene Voorwaarden van CoachCounsellor zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Klik hier voor de 'Algemene Voorwaarden van CoachCounsellor'.

INVESTEER IN JEZELF EN DE TOEKOMST

AGENDA WORKSHOPS EN CONTACTDAGEN

NIEUWSBRIEF