Coach Gouda

TELEFONISCHE COACHING

Telefonische Coaching

Naast een 'normaal' face-to-face Coaching / Counselling / supervisie traject is het ook mogelijk om begeleiding te krijgen door middel van telefonische sessies. Dit kan soms een waardevolle aanvulling of vervanging zijn van een regulier face-to-face gesprek.

Een persoonlijke kennismaking is een voorwaarde voor het starten van telefonische begeleiding, evenals een tussentijds en een afsluitend face-to-face gesprek.

Bedenk wel, dat belangrijke communicatieve informatie in de vorm van lichaamstaal verloren gaat bij telefonische gesprekken. Interactie vindt plaats op basis van woorden, ademhaling, stiltes, stem en intonatie. Het helder kunnen verwoorden en goed kunnen luisteren kan van belang zijn.

Voordelen kunnen zijn dat je in jouw persoonlijke / zakelijke omgeving kunt blijven en dat je eventuele reiskosten en reistijd uitspaart.

Deze vorm wordt ook wel gebruikt tussen twee face-to-face coaching sessies in, of aan het eind van een face-to-face coaching / counselling / supervisie traject, om de coachee zonodig enige tijd te volgen.

IK LOOP GRAAG EEN EINDJE MET JE MEE

AGENDA WORKSHOPS EN CONTACTDAGEN

NIEUWSBRIEF