Coach Gouda

VERWACHTINGEN

Wat mag je verwachten van een coaching / counselling traject

Tijdens een coaching / counselling traject mag je verwachten dat je op een respectvolle, gelijkwaardige manier begeleid wordt, waarbij ervan uitgegaan wordt dat je zelf de antwoorden hebt op je vragen en je tijdelijk begeleiding nodig hebt bij het vinden hiervan. De begeleiding richt zich op je zelfsturendheid en verantwoordelijkheid.

Wat wordt er van jou verwacht tijdens een coaching / counselling traject

Het is nodig dat je open staat voor coaching / counseling. Dat betekent dat je eerlijk en open bijdraagt aan de gesprekken, je inzet en verantwoordelijkheid neemt voor het boeken van resultaat. Dat betekent ook dat je naar de sessies komt op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maakt en dat je je houdt aan de afspraken. Daarbij wordt er van je verwacht dat je het besprokene toepast in je dagelijks leven en actie onderneemt.

De kracht van coaching / counselling hangt samen met de mate van openheid en vertrouwen tussen CoachCounsellor en de coachee. Praat erover wanneer je iets dwars zit.

TE HOGE VERWACHTINGEN ZIJN TOEKOMSTIGE TELEURSTELLINGEN

AGENDA WORKSHOPS EN CONTACTDAGEN

NIEUWSBRIEF