Coach Gouda

COACH COUNSELLOR YES VIEYRA

Coach Counsellor Gouda

Mijn naam is Yes Vieyra-Schaap, Register® senior coach, counselor, supervisor, trainer, opleider en Registertherapeut BCZ®, te Gouda.

In 1980 ben ik getrouwd met Paul. Samen zijn wij de trotse (groot)ouders van drie volwassen kinderen, twee prachtige kleindochters en een geweldige kleinzoon. Mijn hobby’s zijn: Zeilen, wandelen en lezen.

Begin 2003 ben ik, na mij bekwaamd te hebben in dit mooie vak, gestart met mijn bureau 'CoachCounsellor' te Gouda, waarbij ik coaching/ counselling sessies en trajecten aanbied, de workshops van de 'CoachCounsellor Academie (CCA)' verzorg, voor toekomstige, beginnende en (ver)gevorderde coaches, counsellors en hulpverleners, waarbij zij zich (verder) kunnen bekwamen en verdiepen in het vak.

Mijn achtergrond en coaching/ counselling ervaring van 22 jaar in mijn eigen bedrijf PRECE, als zelfstandig (Bedrijfs) Oefentherapeut Cesar, is zeer waardevol gebleken. Hierbij begeleidde ik mensen op zowel fysiek, mentaal en ergonomisch gebied en had ik de verantwoordelijkheid voor mijn bedrijf en 7 medewerkers. In die periode heb ik op vele terreinen mensenkennis en ervaring opgedaan. Ook heb ik de nodige levenservaring (o.a. een burn-out in 1998) meegekregen. Dit alles heeft mij de 'bagage' geleverd om mij in te kunnen leven in vele emoties en situaties. Tevens heb ik ervaren hoe het is om nieuwe uitdagingen aan te gaan, mijzelf te blijven ontwikkelen, mijn bewustzijn te vergroten, mijn passie te volgen, nieuwe vaardigheden aan te leren, zelfvertrouwen op te bouwen, mijn eigen kracht en intuïtie te (her)ontdekken en te gebruiken. 

Mijn specialisatie 'burn-out en stress' is ontstaan vanuit mijn interesse en nieuwsgierigheid naar een effectieve manier van burn-out en stress begeleiding, welke mijns inziens nodig is voor een duurzaam herstel van burn-out. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik mij ben gaan verdiepen, bekwamen en specialiseren in het fenomeen 'stress en burn-out'. Ik ben er namelijk van overtuigd dat mensen met burn-out, na goede intensieve specialistische begeleiding, een zinvol en leuk (werkend) leven kunnen leiden, zonder ooit weer burn-out te hoeven raken. Hier ben ik inmiddels zelf het voorbeeld van. 

Al snel bleek dat bij mensen met burn-out tevens behoefte bestaat aan begeleiding m.b.t. hun loopbaanrelatie(s) en/ of traumaverwerking, omdat zij hier in het dagelijks leven regelmatig op getriggerd worden. Dit zorgde ervoor dat ik mij tevens in deze richtingen ben gaan bekwamen, zodat ik mijn cliënten een volledig begeleidingspakket kan aanbieden, waarbij alle aspecten aan de orde kunnen komen.

Inmiddels ben ik hiermee zo vertrouwd geraakt dat er (naast mensen met burn-out en stress) ook veel cliënten specifiek komen voor relatiecoaching, loopbaanbegeleiding en/ of traumaverwerking. Ook is in de loop der jaren het begeleiden van mensen met ADD en/ of hun partners op mijn pad gekomen. Ook hierin heb ik mij verder bekwaamd. Het geeft mij veel voldoening om 'een eindje mee te mogen lopen' met mijn cliënten, ze een luisterend oor te kunnen bieden en gerichte vragen te stellen, zodat zij inzicht krijgen, hun eigen antwoorden en oplossingen vinden en zelf (weer) verder kunnen. 

Sinds 2006 leid ik ervaren coaches/ counsellors/ psychologen en andere hulpverleners op tot '(burn-out) coach/ counsellor' en geef ik voorlichting en workshops over burn-out aan bedrijven via de CCA. Dit omdat ik het als belangrijk ervaar dat begeleiders, therapeuten, coaches en counsellors, psychologen, werkgevers en leidinggevenden, zich goed verdiepen in deze complexe materie en alles wat daar bij komt kijken. Het werken met en leren van vele verschillende mensen, door middel van coaching/ counselling/ supervisie, ervaar ik als zeer inspirerend en boeiend. Dit geldt ook voor het enthousiasmeren, opleiden, trainen en (bij)scholen van mensen in dit prachtige vak. 

Mijn stijl van werken is eclectisch, reflecterend, open, integer, directief en confronterend met empathie en humor, binnen een veilige setting. Het gaat niet zozeer om de inhoud van het verhaal, het gaat om het proces. Ik kijk mee en houd cliënten een spiegel voor, waarbij we zo snel mogelijk naar de kern van de vraag gaan, zodat de cliënt inzichtelijk krijgt hoe die met bepaalde situaties, gebeurtenissen en/ of personen omgaat en wat zijn/ haar verantwoordelijkheid daarin is (dit is iets anders dan de schuld op zich nemen). Hierdoor reflecteert de cliënt op zichzelf en heeft dan de mogelijkheid om er op een andere manier naar te kijken en mee om te gaan. We kunnen situaties, gebeurtenissen en/ of andere personen niet veranderen. Wel kunnen we onze manier van kijken, net als ons gedrag, onze gedachten, overtuigingen en daarmee onze gevoelens hierover, veranderen. Hierdoor krijgen we de mogelijkheid om er op een andere, prettige of neutrale manier mee om te gaan.

Naast de 'gangbare' coaching en counselling begeleid ik volwassenen (vanaf 18 jr.) bij

Tevens heb ik veel ervaring met

Vele verschillende (bijscholings) opleidingen, trainingen en workshops op het gebied van coaching, counselling en training, heb ik met succes afgerond, zoals onder andere

In het heden en de toekomst blijf ik mij verdiepen in dit mooie vak, middels opleidingen, trainingen en workshops en maak ik gebruik van supervisie en intervisie, omdat ik dit als inspirerend en noodzakelijk ervaar om te blijven groeien in mijn ontwikkeling.

GA VOOR JE PASSIE

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

AGENDA WORKSHOPS EN CONTACTDAGEN

NIEUWSBRIEF