(Waar hij/ hem/ man staat kan ook zij/ haar/ vrouw gelezen worden)

Gezinslid met ADD

 • Stel regels vast en wees consequent.
 • Stel je verwachtingen bij.
 • Vergelijk jullie situatie niet met die van andere gezinnen. 
 • Geef de persoon met ADD tijd en ruimte.
 • Neem zelf ook ruimte en doe leuke dingen voor jezelf.
 • Laat de verantwoordelijkheid bij wie die hoort, zolang jij daar zelf geen last van hebt. 
 • Help de persoon met ADD herinneren, eventueel met hulpmiddelen als een time-timer, watch met agenda functie, plak briefjes, etc.
 • Laat de persoon met ADD herhalen wat je met ze hebt afgesproken en leg het schriftelijk vast.
 • Zorg voor regelmaat en structuur.
 • Speel niet de 'hulpverlener'.
 • Let op drugs*, alcohol* en medicijngebruik*.
 • Stimuleer sporten en/ of bewegen.
 • Spreek waardering uit over wat de persoon met ADD goed doet en/ of uit zichzelf doet.
 • Wees duidelijk, concreet, precies en leg het vast.
 • Denk en praat in oplossingen.
 • Geef veel complimenten.
 • Bespreek 1 onderwerp per keer en zorg dat je bij het onderwerp blijft.
 • Verwacht geen dingen die de persoon met ADD niet kan, of grote moeite mee heeft, zoek naar alternatieven.
 • Kijk naar elkaars sterke en leuke kanten.
 • Zorg goed voor jezelf en kijk hoe jij jouw behoeften in kunt vullen.
 • Kijk uit voor overbelasting.
 • Vraag aandacht voor zaken die voor jou belangrijk zijn.
 • Bespreek zeer regelmatig de agenda.
 • Geef extra hulp bij dingen waar de persoon met ADD niet uitkomt.
 • Stimuleer contacten.
 • Stimuleer structuur, overzicht, rust, duidelijkheid en vastheid in het leven van de persoon met ADD.
 • Geef de persoon met ADD een luisterend oor.
 • ADD mag niet worden gebruikt als excuus.

*Mensen met ADD zijn gevoeliger en gemakkelijker beinvloedbaar voor drugs e.d. dan iemand zonder AD(H)D.

ADD is niet te genezen. Door er op de juiste manier mee om te gaan kan het leven voor een persoon met ADD en zijn omgeving wel gemakkelijker worden.

LET OP

CoachCounsellor begeleidt alléén mensen met ADD waarbij de diagnose is gesteld door een psychiater, arts of een daarin gespecialiseerd psycholoog of instituut. Mensen met een vermoeden van ADD wordt geadviseerd, alvorens zich aan te melden voor begeleiding door CoachCounsellor, zich eerst te laten diagnosticeren. Verder hanteert CoachCounsellor als voorwaarde voor begeleiding dat medicatie wordt gebruikt, welke is voorgeschreven en wordt gemonitord door een arts. Dit omdat, uit onderzoek en eigen ervaring met mijn (ADD) cliënten, is gebleken dat begeleiding zonder medicatie, net als medicatie zonder begeleiding, niet het gewenste resultaat geeft, (ADD-)gedrag verandert niet door een pilletje! Wel helpt medicatie om het ongewenste ADD- gedrag met behulp van begeleiding, zo aan te kunnen pakken dat degene met ADD beter functioneert en ook de omgeving hier baat bij heeft.

Medicatie

Het is belangrijk te weten wat medicatie wél en niet doet. Medicatie gebruiken is net als je bril opzetten wanneer je bijziend bent. Het stelt je in staat om beter te functioneren. Alleen ga je met een bril op, je niet vanzelf anders gedragen, een verslag schrijven of zelfs maar op tijd uit je bed komen ’s morgens. Het stelt je ogen in staat om beter te functioneren, wanneer jij ervoor kiest om ze open te doen! Jij bent de baas over je gezichtsvermogen. Of je je ogen opendoet, hoe je dit doet en waar je naar kijkt, wordt door jou bepaald. Medicatie stelt je zenuwstelsel in staat om boodschappen beter door te sturen en zorgt ervoor dat je capaciteiten en kennis beter kunt gebruiken. Medicatie geeft je géén vaardigheden of motivatie om iets te doen, daarvoor is begeleiding (in de vorm van coaching/ counselling/ therapie) absoluut noodzakelijk.

BLIJF POSITIEF EN ONDERNEEM ACTIE