Symptomen

Signalen van stress of burn-out kunnen, naarmate de situatie langer duurt, toenemen en vermeerderen:

Mentaal

Concentratieproblemen, slecht slapen, krampachtig of dwangmatig proberen zaken onder controle te houden, geen belangstelling, niet meer betrokken, afstandelijke houding, in zichzelf gekeerd, met alles en niets tegelijk bezig zijn zonder iets af te maken, negativiteit, rusteloosheid, chaos in het hoofd, cynisme, opgejaagd gevoel, depressieve gevoelens als gevolg van de vermoeidheid, gevoel van falen en tekort schieten, schuldgevoelens, schaamte, leeggezogen en verdoofd gevoel, emotionele labiliteit, paniekaanvallen, besluiteloosheid, stemmingswisselingen, boosheid, vergeetachtigheid, irritaties, frustratie, verdrietig, mat, huilbuien, tobben, piekeren, lusteloosheid, apathie, niet (meer) kunnen genieten, niet meer gemotiveerd, geen initiatief nemen, geen acties ondernemen, gevoel hebben dat alles te veel is, moeite met plannen, negatief zelfbeeld, regelmatig ziek melden, moeite met organiseren, moeite met aanpassen, minder presteren, fouten maken, gevoel van incompetentie, weinig productief, onzeker, verminderd zelfvertrouwen, afhankelijkheid, slechter functioneren, gedragsveranderingen, sociale contacten uit de weg gaan, in conflict situaties raken, tegenzin in het werk meestal als gevolg van oververmoeidheid, etc.

Fysiek

Aanhoudende vermoeidheid, uitgeput gevoel, toenemende lichamelijke klachten, hoge bloedddruk, hartkloppingen, RSI, maagklachten, buikpijn, spierpijn, hoofdpijn, nek en rugpijn, gewrichtsklachten, verlaagd immuun- systeem, verminderde weerstand, verminderd libido, hartkloppingen, hyperventilatie, slapeloosheid of juist overmatig slapen en dan niet uitgerust zijn, koude handen en voeten, krampen, etc.

Veranderd gedrag

(Meer) 'verslavingsgedrag'; roken, meer of juist minder eten, eetbuien, veranderd alcohol en of medicijngebruik, geen rust nemen, werk mee naar huis nemen, overuren maken, conflict gedrag, verwaarlozing van uiterlijke of lichamelijke verzorging, relaties of huis, terugtrekgedrag, slecht timemanagement, etc.

WANNEER JE NIET WEET WAT JE WILT, BEN JE JE BESTEMMING KWIJT