Stress

Stress brengt het lichaam in staat van paraatheid. Het stelt mensen in staat extra alert te reageren en geconcentreerd te werken. Na afloop van zo’n situatie stroomt de spanning vanzelf weg en komt het lichaam, de ademhaling en de geest weer tot rust.

'Gezonde' stress is functioneel. Stress is 'gezond' zolang de eisen die aan iemand worden gesteld of die iemand aan zichzelf stelt, niet hoger zijn dan wat de persoon aankan. De draaglast (de belasting) en de draagkracht (de belastbaarheid) zijn dan met elkaar in evenwicht.

Sommige situaties leveren stress op zonder dat deze functioneel is. Bijvoorbeeld wanneer de sfeer op het werk slecht is, de werkdruk constant te hoog is, of als er op het werk of thuis voortdurend spanningen zijn en er geen herstelmomenten zijn. Chronische stress is niet meer 'gezond' en veroorzaakt overbelasting, hoe langer deze situatie duurt hoe erger de klachten, uiteindelijk raakt men uitgeput (burnout).

CoachCounsellor begeleidt je bij het herkennen van 'ongezonde' stress en hoe je hiermee op een andere manier om kunt gaan, zodat je het anders kunt ervaren en erger kunt voorkomen.

STRESS KRIJG JE WANNEER JE HART 'NEE' ZEGT EN JE MOND 'JA'