Wie ben ik

Mijn naam is Yes Vieyra-Schaap, getrouwd met Paul en samen hebben wij drie kinderen, vier prachtige kleinkinderen en twee honden. Hobby's: Varen, wandelen en lezen.

Sinds 2003 heb ik mijn praktijk 'CoachCounsellor' te Gouda. Hierbij is mijn achtergrond en 23 jaar ervaring, als zelfstandig (Bedrijfs) Oefentherapeut Cesar in mijn bedrijf PRECE, zeer waardevol gebleken. In die tijd begeleidde ik mensen, op zowel fysiek, mentaal en ergonomisch gebied. Tevens had ik de verantwoordelijkheid voor mijn bedrijf en 7 medewerkers. In die periode heb ik op vele terreinen mensenkennis en ervaring opgedaan.

Ook heb ik de nodige levenservaring (o.a. een burn-out) meegekregen. Dit alles heeft mij de 'bagage' geleverd om me in te kunnen leven in vele emoties en situaties. Tevens heb ik ervaren hoe het is om nieuwe uitdagingen aan te gaan, mijzelf te blijven ontwikkelen, mijn bewustzijn te vergroten, passie te volgen, nieuwe vaardigheden aan te leren, zelfvertrouwen op te bouwen, eigen kracht en intuïtie te (her)ontdekken en te gebruiken. 

Begin 2003 ben ik, na mij bekwaamd te hebben in dit mooie vak, gestart met mijn bureau 'CoachCounsellor' te Gouda, waarbij ik zowel coaching als counselling sessies en trajecten aanbied aan particulieren en bedrijven. In de afgelopen jaren heb ik via de 'CoachCounsellor Academie (CCA)' toekomstige, beginnende en (ver)gevorderde coaches, counsellors en verschillende soorten hulpverleners opgeleid, waarbij zij zich (verder) konden bekwamen en verdiepen in het vak.

Mijn specialisatie 'burn-out en stress' is in 2000 ontstaan vanuit mijn interesse en nieuwsgierigheid naar een effectieve manier van burn-out en stress begeleiding, welke mijns inziens nodig is voor een duurzaam herstel van burn-out. Ik ben er namelijk van overtuigd dat mensen met burn-out, na goede intensieve specialistische begeleiding, een zinvol en leuk (werkend) leven kunnen leiden, zonder ooit weer burn-out te hoeven raken. Hier ben ik zelf het voorbeeld van. 

Al snel bleek dat bij mensen met burn-out tevens behoefte bestaat aan begeleiding m.b.t. hun loopbaan, relatie(s) of traumaverwerking, omdat zij hier in het dagelijks leven regelmatig op getriggerd worden. Ook meldden zich steeds meer partners van mensen met ADD aan, welke burn-out waren geraakt. Ik herkende veel in deze verhalen vanuit mijn eigen situatie, welke ook gelinkt bleek aan ADD. Dit zorgde ervoor dat ik mij tevens in deze richtingen ben gaan bekwamen, zodat ik mijn cliënten een volledig begeleidingspakket aan kan bieden, waarbij alle aspecten aan de orde kunnen komen.

Hierdoor weten mensen mij, naast burn-out en stress, ook te vinden voor ADD-(en partner) begeleiding,  (ADD) relatiecoaching, loopbaanbegeleiding en traumaverwerking. Het geeft mij veel voldoening om 'een eindje mee te mogen lopen' met mijn cliënten.

Vanaf 2006 heb ik ervaren coaches, counsellors, psychologen en andere hulpverleners opgeleid tot '(burn-out) coach en of counsellor' en geef ik voorlichting en workshops over burn-out aan bedrijven. 

Het werken met en leren van vele verschillende mensen, door middel van coaching, counselling, training en supervisie, ervaar ik als zeer inspirerend en boeiend. Dit geldt ook voor het enthousiasmeren, opleiden, trainen en (bij)scholen van mensen in dit prachtige vak. 

In de loop der tijd kwam ik erachter dat er een naam was voor mijn bovengemiddelde sensitiviteit. Na me verdiept te hebben in het fenomeen 'hoogsensitiviteit' merk ik dat dit mij veel positiefs kan brengen. Wanneer het op de juiste manier wordt gehanteerd, is hoogsensitiviteit een prachtige toegevoegde waarde. Daarvoor zag ik het als een behoorlijke last en als negatief, omdat er ook van buitenaf vaak zo tegenaan werd gekeken: "Stel je niet zo aan" of "Wat jij voelt is onzin". In mijn werk als counsellor en coach gebruik ik mijn hoogsensitiviteit om subtiele signalen te kunnen waarnemen en ‘voel’ ik vaak wat er speelt, zonder dat ik mij dit bewust ben. Dit maakt dat ik snel bij de kern kan komen wanneer ik met cliënten werk. Cliënten hebben zelf de antwoorden op hun vragen, ik hoef alleen de juiste vragen te stellen of te spiegelen, zodat zij deze zelf (weer) kunnen vinden. 

Mijn stijl van werken is eclectisch, met twee voeten op de grond, reflecterend, open, integer, directief en confronterend, met empathie en humor, binnen een veilige setting. Het gaat m.i. niet zozeer om de inhoud van het verhaal, het gaat om het proces. Ik kijk mee en houd cliënten een spiegel voor, waarbij ze zo snel mogelijk naar de kern van de vraag kunnen gaan, zodat ze inzichtelijk krijgen hoe ze met bepaalde situaties, gebeurtenissen of personen omgaan en wat hun verantwoordelijkheid daarin is (dit is iets anders dan de schuld op zich nemen). Hierdoor reflecteert de cliënt op zichzelf en heeft dan de mogelijkheid om er op een andere manier naar te kijken en mee om te gaan. 

We kunnen situaties, gebeurtenissen of andere personen niet veranderen. Wel kunnen we onze manier van kijken, net als ons onze gedachten, overtuigingen, gevoelens en daarmee ons gedrag veranderen. 

Afgeronde opleidingen ed.

 • Specialist coach, counsellor en trainer
 • Ups & downs in gezinsrelaties
 • Traumasensitief opvoeden
 • Acceptance Commitment Therapy (ACT)
 • Mental Coaching
 • Psychopathologie
 • Psychosociale basiskennis
 • Medische basiskennis
 • Burn-out en stress begeleiding
 • Begeleiding van mensen met AD(H)D en of hun partners
 • Begeleiding bij Autisme
 • Supervisie en intervisie
 • Brainspotting
 • EMDR
 • Transactionele Analyse
 • Yucelmethode
 • Voice Dialogue
 • Voice Drama
 • Verschillende Communicatietrainingen
 • Loopbaanbegeleiding
 • Mindfulness
 • Geweldloos communiceren
 • Werken met ‘Overdracht en Tegenoverdracht’
 • Werken met weerstand
 • Werken met delen
 • Systemisch werk
 • Familie- en Organisatie- opstellingen
 • Analytisch tekenen
 • Creatieve werkvormen
 • Etc. 

In het heden en de toekomst blijf ik mij verdiepen in dit mooie vak, middels opleidingen, trainingen en workshops. Ook volg ik regelmatig supervisie en intervisie, omdat ik dit als inspirerend en noodzakelijk ervaar om te blijven groeien in mijn ontwikkeling als mens, coach en counsellor. 

GA VOOR JE PASSIE