Oorzaken 

Wat maakt dat iemand overspannen, burn-out raakt of RSI krijgt, hangt af van:

Omstandigheden

Mensen met burn-out hebben (onbewuste) vaste belemmerende denkpatronen en een gevoel van controleverlies, zij kunnen dit moeilijk loslaten en vervallen telkens weer in dezelfde 'valkuilen'. Ook heftige of traumatische onverwerkte gebeurtenissen of emoties (vaak onbewust uit het verre verleden), steeds terugkerende gebeurtenissen en langdurige, slechte omgevings omstandigheden, kunnen veel frustratie, irritatie en stress met daaruit volgende lichamelijke klachten opleveren. Deze klachten worden vaak veroorzaakt door opgekropte en naar binnen gerichte gedachten (denkneuroses) en (onverwerkte) emoties, de geest en daarmee het lichaam raken letterlijk uitgeput en ziek (Zie Signalen).

Spanningen die al lange tijd bestaan, kunnen op den duur de aanleiding van burn-out worden, zij zijn nooit de oorzaak. Zoals bijvoorbeeld; relatie issues, financiële zaken of sfeer op het werk en of privé, slechte werk(plek) omstandigheden en een te hoge werkdruk.

Ingrijpende (heftige of traumatische) gebeurtenissen, waardoor het leven drastisch verandert, kunnen tevens aanleiding zijn tot overmatige stress. Zoals bijvoorbeeld: Nieuwe baan, nieuwe leidinggevende, fusie, ontslag, (chronische) ziekte, echtscheiding, overlijden van een naaste, of verhuizing. De oorzaak dat iemand burnout raakt, is dan niet zozeer de situatie of gebeurtenis, dat is het feit dat men hier niet op een andere manier naar kan kijken, of over kan denken, of mee om kan gaan (Aanpassingsstoornis DSM).

Zowel het werk als de privé-situatie en of de combinatie hiervan, kunnen uiteindelijk tot overbelasting en ongezonde (chronische) stress leiden. Vaak is er sprake van een wisselwerking. Iemand kan bijvoorbeeld zijn werk goed aan, totdat de partner aankondigt te willen scheiden.

Persoon

Mensen met burnout en of RSI zijn hard werkende, zeer verantwoordelijke mensen die graag 'ja' zeggen. Ze zijn vaak (te) sterk betrokken bij alles wat ze doen en bij hun omgeving, stellen hoge eisen aan zichzelf, hebben behoefte zichzelf te bewijzen, kennen hun eigen grenzen onvoldoende, zijn ambitieus, doelgericht, gedreven, hebben moeite met delegeren en (onbewust) belemmerende piekergedachten.

Ook kunnen ze moeilijk nee zeggen, offeren zichzelf op, doen meer dan van ze verwacht wordt, zijn precieze werkers, ijverig, plichtsgetrouw, neigen naar perfectionisme en hebben moeite met delegeren en zich mentaal aanpassen. Mensen met burn-out zijn vaak aan het 'overleven' in plaats van 'leven'.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN