Relatie Coaching zakelijk

In relaties ontstaan 'crisissen' merendeel door slechte en/ of onvoldoende communicatie (zie 'Zuivere Communicatie'). Veel mensen luisteren of praten niet (meer) naar en met elkaar en zijn voornamelijk bezig met hun eigen gedachten, overtuigingen en aannames. Ze vullen voor elkaar in of denken wel te weten wat de ander denkt, voelt of vindt. Of ze zitten vol met (voor) oordelen, kunnen de ander moeilijk accepteren of respecteren en hebben geen oog voor het referentiekader van de ander. Ook 'communiceert' men op het werk veel middels mail en whatsapp, dit is over het algemeen niet erg bevordelijk voor een goede werkrelatie.

Op bovenstaande manieren verliest men het gevoel van veiligheid en verbondenheid binnen de relatie en wordt het van kwaad tot erger, vanuit de onmacht om de ander te bereiken. Hierdoor raken zij steeds verder van elkaar vervreemd. Bewustwording van het eigen gedrag, gedachten, gevoelens en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid voor ontstane situaties (is iets anders dan de schuld op je nemen), is de basis voor verandering.

De bereidheid tot verandering van het eigen gedrag, gevoelens en gedachten, is misschien wel het belangrijkste binnen relaties. Dit in tegenstelling tot het proberen te veranderen van de ander. We worden altijd getriggerd door iets wat in onszelf zit, anders zouden wij dit niet bij de ander kunnen herkennen. Wanneer wij naar ons eigen aandeel willen en durven te kijken en de ander(en) zien als onze spiegel, dan biedt dat veel perspectief, uitdaging en mogelijkheden tot ontwikkeling en groei.

Waar we aan werken 

  • Verantwoordelijkheid nemen voor de ontstane situatie
  • Overeenkomsten zoeken om verder te komen
  • Gelijkwaardigheid creeren
  • Verbinding tussen partijen
  • Streven naar win-win situaties
  • Communicatie tools
  • Respect voor de mening van de ander
  • Doelen verduidelijken
  • Oordelen vermijden

HET BELANGRIJKST IN COMMUNICATIE IS HOREN WAT ER NIET GEZEGD WORDT