Aanpak CoachCounsellor

(Waar 'je' staat of 'jouw' kan je ook 'jullie' lezen)

 1. Een eerste contact vindt plaats via e-mail of telefoon.
 2. Na aanmelding (via het contactformulier) en het maken van een afspraak, vul je het intakeformulier in, wat je van CoachCounsellor per e-mail krijgt toegestuurd. Het invullen van dit formulier is bedoeld om voor jezelf helder te krijgen wat precies je vraag is en tevens opdat CoachCounsellor alvast een globaal beeld van de situatie krijgt. Al zal je misschien niet altijd het nut van een vraag zien, het is belangrijk om alle vragen zo eerlijk en uitgebreid mogelijk te beantwoorden. Neem hier dan ook voldoende tijd voor, een volledig ingevuld intakeformulier scheelt je ongeveer 2-3 sessies!
 3. Zorg dat je dit intakeformulier, minimaal 48 uur (excl. weekend) voor het intakegesprek bij CoachCounsellor, ingevuld retour stuurt, zodat Yes zich goed kan voorbereiden op het eerste gesprek. Het lezen van het intakeformulier en het voorbereiden op de eerste (intake)sessie neemt ongeveer 1 à 3 uur tijd in beslag. Yes leest het intakeformulier ná ontvangst van de betaling, minimaal 7 dagen vóór aanvang van de intake/ kennismakings sessie.
 4. De eerste (kennismakings/ intake) sessie is een gesprek (face-to-face, via beeldbellen, telefonisch of per mail) tussen de coachee(s) en Yes Vieyra en verloopt als een 'normale' sessie, zodat je een goed beeld krijgt van de werkwijze van CoachCounsellor. Het komt voor dat clienten tijdens dit eerste gesprek al bepaalde inzichten krijgen, de gezochte antwoorden op hun vragen vinden en zelf (weer) verder kunnen. Voor de eerste (intake/ kennismaking) sessie betaal je dan ook het 'normale' tarief (zie onder 'Tarieven'), het lezen van de intake formulieren is inbegrepen. Het bedrag dient minimaal 7 dagen vóór aanvang van de (intake/ kennismaking) sessies te zijn bijgeschreven op rekening van CoachCounsellor.
 5. Indien jij of jullie (evt. na overleg met je werkgever) na de eerste-/ intake-/ kennismaking- sessie mocht(en) besluiten met CoachCounsellor verder te gaan, dan kan je (in overleg) kiezen voor losse sessies van anderhalf uur, of voor een traject met korting.
 6. Bij relatiecoaching/ counselling is het prettig wanneer de intakeformulieren van  beide partners met elkaar gedeeld worden, zodat er geen onverwachte zaken naar boven hoeven te komen tijdens de gesprekken. Het delen van de formulieren is altijd je eigen keuze, het is nooit een verplichting. Houd er rekening mee dat het voor Yes, gezien de openheid en eerlijkheid waarnaar gestreefd wordt, onmogelijk is om zaken niet te kunnen/ mogen delen. Het is belangrijk dat er tijdens de sessies, individuele gesprekken, mails o.i.d. vrijuit gesproken mag worden. Yes wil open en vrij kunnen spreken en niet tussen clienten ingezet of gebruikt worden, om te voorkomen dat zij in een onwerkbare situatie terecht zou kunnen komen. Daarbij kan relatiecoaching/ counselling alleen goed werken, wanneer beide partners zich 'probleemeigenaar' voelen, er wederzijds respect is en beiden bereid zijn tot zelfreflectie, zonder te wijzen naar de ander. Werken aan je of een relatie is altijd werken aan jezelf! 
 7. Mocht CoachCounsellor, na het lezen van het intakeformulier het idee hebben dat de vraagstelling niet binnen haar competenties valt, dan laat zij dit aan je weten. De afspraak voor een eerste (intake/ kennismaking) sessie bij CoachCounsellor vervalt dan, het reeds overgemaakte bedrag zal worden teruggestort op je rekening. Aan het lezen van het intakeformulier, door CoachCounsellor, zijn geen kosten verbonden.
 8. De intakesessie wordt altijd apart van te voren betaald (los van een eventueel traject).
 9. Wanneer je voor een intakegesprek komt, gaat CoachCounsellor ervan uit dat je de 'Algemene voorwaarden van CoachCounsellor' hebt gelezen en ermee akkoord gaat.
 10. Voor we aan een traject beginnen stelt CoachCounsellor een contract op, waarin de besproken opzet en afspraken worden vastgelegd. Dit contract wordt in twee/ drievoud (indien de werkgever betaalt) door beide/ alle partijen ondertekend. Het betreffende bedrag van het traject (excl. het bedrag van de intake/ kennismakings sessie) dient vooraf, voor aanvang van het traject, in zijn geheel (incl. btw.) te zijn bijgeschreven op rekening van CoachCounsellor.
 11. Tussen de sessies zit over het algemeen een periode van één tot vier weken, al naar gelang de vraag en in hoeverre het traject vordert. Bij langere trajecten zit aan het einde soms drie maanden tot een half jaar tussen twee sessies.
 12. In de tijd tussen de sessies wordt er van je verwacht, dat je het besprokene toepast in het dagelijks (werk)leven en je eventuele afspraken met jezelf (huiswerk) nakomt. Resultaat valt of staat bij actie!
 13. Bij annuleren van een afspraak binnen 48 uur voor de afspraak (excl. weekend), worden de kosten volledig in rekening gebracht.
 14. Vaak ervaren mensen het als prettig om (na een traject) eens in de zoveel tijd met CoachCounsellor te sparren (een zgn. 'APC 'tje' = Algemene Periodieke Coaching/ Counselling) om te kijken of ze nog wel doen wat ze met zichzelf hadden afgesproken, of omdat ze ergens even niet uitkomen, of om (nieuwe) blinde vlekken op te sporen om zodoende te blijven leren en ontwikkelen. Zij hebben de mogelijkheid om een 'abonnement' te nemen met korting, voor een aantal gesprekken van anderhalf uur.

Werkwijze CoachCounsellor

Naast de gebruikelijke gesprekstechnieken heeft 'CoachCounsellor' vele werkmethodes en technieken tot haar beschikking waar zij, afhankelijk van de persoon, situatie of groep, zo nodig en indien gewenst gebruik van kan maken. 

Begeleiding door CoachCounsellor kan op verschillende manieren: Face to face, on the job, E-coaching, via beeld-, video- bellen of telefonisch.

De werkwijze van coachCounsellor kenmerkt zich door flexibel te zijn qua methodiek, een rationele inslag, humor, creativiteit, eerlijkheid, duidelijkheid, integriteit, confrontatie, directheid, empathie, gelijkwaardigheid, respect en rust.

ALLES WAT JE ZAAIT KRIJG JE IN VEELVOUD TERUG