Out- of replacement 

Outplacement of replacement is ondersteunend bij het vinden van nieuw werk. Wanneer je werkgever en jij besluiten om niet samen verder te gaan, zal er vaak onderhandeld moeten worden over een ontslagregeling. De werkgever mag je niet zomaar ontslaan en zal je een aanbod moeten doen. Een ontslagvergoeding en outplacement is vaak onderdeel van de ontslagregeling, dit wordt schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Zodra overeenstemming is bereikt over het ontslag en de voorwaarden en de vaststellings-overeenkomst ondertekend is, kun je aan de slag met het vinden van een nieuwe baan.

Outplacement of replacement zal de werkgever meestal niet zelf doen, de werkgever kan hier een budget voor beschikbaar stellen. Met dit budget schakel je een outplacement, replacement of coaching bureau in wat jou gaat begeleiden naar nieuw werk. De werkgever betaalt dan de kosten. Voordeel van het vrij besteedbare out- fo replacement budget is dat je vrije keuze hebt in het zoeken naar een out- of replacementbureau. Je kiest het bureau dat het beste bij jou past en waar jij het meeste vertrouwen in hebt. Bij collectief ontslag komt het weleens voor dat de werkgever zelf de keuze maakt voor een out of replacement-bureau.

Out- of replacement 

Outplacement of replacement is ondersteunend bij het vinden van nieuw werk. Wanneer je werkgever en jij besluiten om niet samen verder te gaan, zal er vaak onderhandeld moeten worden over een ontslagregeling. De werkgever mag je niet zomaar ontslaan en zal je een aanbod moeten doen. Een ontslagvergoeding en outplacement is vaak onderdeel van de ontslagregeling, dit wordt schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Zodra overeenstemming is bereikt over het ontslag en de voorwaarden en de vaststellings-overeenkomst ondertekend is, kun je aan de slag met het vinden van een nieuwe baan.

Outplacement of replacement zal de werkgever meestal niet zelf doen, de werkgever kan hier een budget voor beschikbaar stellen. Met dit budget schakel je een outplacement, replacement of coaching bureau in wat jou gaat begeleiden naar nieuw werk. De werkgever betaalt dan de kosten. Voordeel van het vrij besteedbare out-of replacement budget is dat je vrije keuze hebt in het zoeken naar een out- of replacementbureau. Je kiest het bureau dat het beste bij jou past en waar jij het meeste vertrouwen in hebt. Bij collectief ontslag komt het weleens voor dat de werkgever zelf de keuze maakt voor een out of replacement-bureau.

Coach Gouda

Wanneer je persoonlijke begeleiding op maat belangrijk vindt, ben je bij CoachCounsellor (CC) te Gouda aan het juiste adres. CC is erop gericht om samen met jou te kijken naar wat er speelt of heeft gespeeld om vervolgens een nieuwe weg in te slaan naar ander werk, een andere of geen baan, andere attitude etc.  Dit kan prettig zijn wanneer je bijvoorbeeld plotseling geen werk meer hebt (door wat voor omstandigheden dan ook) of tegen issues op het werk aanloopt of ontslag hebt gekregen of helemaal niet (meer) weet welke loopbaankeuzes je zou moeten maken.

CC biedt individuele coaching en begeleidt je bij de stappen die nodig zijn om weer op een energieke en fijne manier aan het, voor jou, juiste werk te komen. De eerste stap is meestal afscheid nemen van het vorige werk. Hierbij kan rouwverwerking een rol spelen. Of je wilt na langdurig thuis zitten weer aan het werk. Coaching is een belangrijk onderdeel van het traject. Daarbij kijken we naar je sterke kanten, onbenutte mogelijkheden, blinde vlekken, leerpunten en valkuilen. Verder aan de orde komen, zo nodig, het maken van een sollicitatiebrief, opstellen/ optimaliseren van je CV, netwerken, voorbereiding van sollicitatie gesprekken en begeleiding bij de start van het nieuwe werk.

CoachCounsellor onderscheidt zich van andere outplacementbureaus door zeer individuele trajecten aan te bieden waarbij de cliƫnt de hoofdrol speelt en veel persoonlijke aandacht krijgt.

Overheid

Met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid wil de Overheid outplacement en 'van werk naar werk begeleiding' stimuleren. Outplacement wordt door velen gezien als een nette manier om afscheid te nemen van de werknemer en deze te begeleiden naar een nieuwe baan.

Outplacement verrekenen 

Bij ontslag moet de werkgever een ontslagvergoeding of transitievergoeding betalen. Kosten gemaakt tijdens het dienstverband om de werknemer bij het vinden van een nieuwe baan te ondersteunen, mogen verrekend worden met de transitievergoeding. Dit zijn kosten voor outplacement of scholing bij dreigend ontslag. Ook kosten om de arbeidsmarktpositie van de werknemer te vergroten vallen hieronder. Let op: de werknemer moet bij het maken van de kosten toestemming geven voor verrekening met de transitievergoeding.

GA VOOR WERK WAAR JE BLIJ VAN WORDT