Beeldbellen 

Naast of in plaats van een face-to-face coaching, counselling, supervisie traject is het ook mogelijk om begeleiding te krijgen via beeldbellen. Dit kan een waardevolle vervanging of aanvulling zijn van een regulier faceā€“to-face gesprek.

De voordelen van coaching of counseling via beeldbellen zijn dat je, onafhankelijk van waar je woont of werkt, in je eigen omgeving of vakantieadres kunt blijven reistijd en reiskosten bespaart.

Deze vorm kan ook gebruikt worden tussen twee face-to-face coaching, counselling of supervisie sessies in, bijvoorbeeld wanneer de coachee op vakantie is of op grote afstand woont.

DOE MEER VAN WAT WERKT