Coachcounsellor » Nieuwsbrief » Dec'13 Grensoverschrijdend gedrag voorkomen

 

CoachCounsellor.nl

Nieuwsbrief CoachCounsellor

Er zijn mensen die regelmatig over de grenzen van anderen gaan. Dit komt doordat zij op dat moment uitgaan vanuit hun eigen behoeften en niet checken hoe dit voor de ander is. Zij hebben moeite met het inleven in de ander en nemen het de ander kwalijk wanneer deze niet doet wat zij willen of zeggen. Zij negeren of nemen de behoeften, gevoelens en keuzes van de ander onvoldoende serieus. Ze bekijken de situatie vanuit hun eigen referentiekader.

Dit kan komen doordat je (je):

 • Te betrokken raakt. Hierdoor kan de ander zich verstikt voelen en geen mogelijkheid hebben om eigen keuzes te maken.
 • Te verantwoordelijk voelt. Hiermee wordt de mogelijkheid voor de ander om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen, ontnomen. Wanneer de ander doet alsof die (het) niet zonder jou kan, wees dan alert, dat is manipulatief gedrag en dat kan jou een schuldgevoel opleveren. Hierdoor zou jij je verantwoordelijk kunnen gaan voelen voor de gevoelens en het invullen van de behoeftes van de ander (Loslaten kan je hierbij helpen, laat dat wat bij de ander hoort, bij de ander, daarmee maak je je gelijkwaardig aan de ander).
 • Te bezorgd voelt. Hiermee wordt de mogelijkheid voor de ander om goed voor zichzelf te zorgen, ontnomen.
 • Zelfingenomenheid vertoont. Hierdoor kan de ander zich geïntimideerd of gekleineerd voelen.
 • Doordramt. Hierdoor kan de ander druk of weinig ruimte ervaren om zelf keuzes te maken.
 • Te direct/confronterend bent in de communicatie. Hierdoor kan de ander zich belemmerend voelen.
 • Veroordeelt, zonder de ander eerst gehoord te hebben. Hierdoor krijgt de ander geen kans.
 • Niet luistert en alleen zelf aan het woord bent. Hierdoor krijgt de ander niet de kans zijn verhaal te vertellen.
 • Perfectionisme vertoont. Hierdoor kan de ander het idee krijgen nooit aan jouw normen te kunnen voldoen.
 • Controlefreak gedrag vertoont. Hierdoor kan de ander een beperking in zijn keuzevrijheid ervaren.

Wees je ervan bewust dat de ander het meest gebaat is bij een luisterend oor, empatisch, oprecht en zonder oordelen. Hierdoor kan de ander zelf tot inzichten komen en van daaruit eigen keuzes maken. Dit levert beide partijen iets positiefs op. De ander heeft er niets aan wanneer jij je met zijn zaken bezig gaat houden en met je eigen oplossingen komt. Voor jou daarentegen kan het veel prettiger zijn wanneer je de verantwoordelijkheid laat waar die hoort en dan ziet dat de ander goed in staat is eigen keuzes te maken, het kost je veel minder energie.

Hoe kun je herkennen dat je over een grens gaat:

 • Je voelt je verantwoordelijk voor de ander
 • Je bent bang je schuldig te gaan voelen
 • Je bent bang om in conflict te komen
 • Je zegt tegen de ander wat jij wilt zonder te vragen hoe dit voor de ander is
 • Je wilt waardering van de ander en aardig gevonden worden
 • Je wilt graag 'helpen', realiseer je dat je dan in de zgn. 'Dramadriehoek' stapt en niemand zich daar uiteindelijk prettig bij voelt
 • Je bepaalt voor de ander wat die moet doen
 • Je luistert niet naar de ander en bent vooral met jezelf bezig
 • Je oordeelt/veroordeelt (over) de ander
 • Je geeft de ander geen keuzemogelijkheden
 • Je hoort jezelf adviezen geven en oplossingen aandragen
 • De ander wordt stil, verdrietig, of raakt geïrriteerd of boos
 • De ander gedraagt zich afhankelijk, klein en/of minderwaardig

Wanneer je één of meerdere van bovenstaande zaken herkent, stop dan, stel je gelijkwaardig en respectvol op en verplaats je in de ander. Dit kun je doen door inlevende vragen te stellen en oprecht te luisteren naar het antwoord.

Hieronder een aantal voorbeeldvragen:

 • Hoe is dit voor jou
 • Wat doet het met jou
 • Wat zou jij willen
 • Hoe ziet dat eruit
 • Wat zou jij eraan kunnen doen
 • Wat ga jij eraan doen
 • Hoe ga jij dit aanpakken
 • Wat en/of wie heb jij daarbij nodig

Ik wens je hele fijne feestdagen met je dierbaren toe en een grensoverschrijdend goed Nieuwjaar! Yes

AGENDA

Hartelijke groet,
CoachCounsellor
Yes Vieyra-Schaap
Register® Coach, Counsellor, Supervisor, Opleider en Trainer
Directeur / Eigenaar van CoachCounsellor(Academie)(CCA)

Crabethstraat 12
2801 AN, Gouda
T: 0182-510698
M: 06 248 06 856
E: yes@coachcounsellor.nl / info@ccacademie.nl
W: www.coachcounsellor.nl / www.ccacademie.nl
Register® Lid: ABvC (116002)
Geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs)
Register therapeut BCZ® licentiecode: 301285R
AGB code: 90031957
Praktijk code: 90(0)10884
KvK nr: 24384010

Het is toegestaan om deze nieuwsbrief door te sturen.
Het is niet toegestaan om deze nieuwsbrief te kopiëren of anderszins te gebruiken.