Coachcounsellor » Nieuwsbrief » Mrt'15 Frustratie

 

CoachCounsellor.nl

Nieuwsbrief CoachCounsellor

Frustratietolerantie wil zeggen dat je tegenslagen kunt opvangen, dat je er niet door van streek raakt of het je gemoed aan laat tasten. Het is nauw verbonden met impulsbeheersing. Ieder mens heeft een andere frustratiedrempel/tolerantie. Het heeft ook met je gemoedstoestand te maken, ben je blij of ontspannen, dan ervaar je situaties en bepaalde zaken iets minder heftig. Wanneer je al tegenvallers hebt gehad, dan bereik je eerder je frustratiegrens. Hoe beter je mentale weerbaarheid en veerkracht (flexibiliteit), des te hoger je frustratietolerantie zal zijn.

We ervaren frustratie wanneer er niet aan onze behoeften, verwachtingen, wensen en/of eisen wordt voldaan, of wanneer we worden geconfronteerd met obstakels die onze voortgang belemmeren.

Frustratie gevoelens:

 • Verdriet
 • Stress
 • Zorgen
 • Boosheid
 • Angst
 • Onmacht

Frustratie gevoelens uiten zich vaak middels:

 • Spanning in je lijf
 • Woede
 • Agressie
 • Cynisme
 • Kind gedrag / overlevingsstrategieën
 • Terugtrekgedrag / vlucht / vermijdingsgedrag
 • Labiliteit

Frustratiegevoelens kunnen o.a. getriggerd worden bij:

 • Verwachtingen waar niet aan voldaan wordt.
 • Het idee van verlies van controle.
 • Het idee dat je tekortschiet.
 • Overtuigingen welke je hebt t.o.v. bepaalde situaties/personen.
 • Hoge eisen die je oplegt aan je zelf of anderen.
 • Situaties die (op dat moment) onoplosbaar lijken/zijn.
 • Mensen die jij over je grenzen heen laat gaan.
 • Behoeften / wensen die niet (snel) ingevuld worden.
 • Het ervaren van onmacht in bepaalde situaties of bij bepaalde mensen.
 • Afhankelijkheid van anderen.
 • Vrijheidsbeperking.
 • Verminderd gevoel van veiligheid.

Triggers zijn prikkels die binnenkomen, welke je (vaak onbewust) herinneren aan vervelende (oude) ervaringen/situaties/mensen uit het verleden, waarbij je je onmachtig en/of naar voelde. Zolang je je niet bewust bent van de oorsprong van deze triggers en hier niet mee aan de slag gaat, blijven deze te pas en te onpas terugkeren in je leven. Daar kun je gefrustreerd van raken, omdat het voor jouw nog steeds een kwetsbaar stuk is.

Wanneer je je gefrustreerd voelt dan kun je het beste, wanneer je een duurzame oplossing wilt, je eerst bewust worden van wat er precies aan de hand is (eventueel onder begeleiding) en nagaan waar het vandaan komt.

Voordat je hiermee aan de slag gaat kan het handig zijn om eerst rustig te worden, door bijvoorbeeld:

 • Buiten te gaan wandelen.
 • Een ontspannings- of meditatie- oefening te doen
 • Je frustratie te uiten zónder daar iemand anders mee te belasten, op bijvoorbeeld een boksbal of door hard te schreeuwen, te springen, met een deur te slaan, te gaan zingen, o.i.d.
 • Erover te praten met iemand die je vertrouwt.
 • Je verhaal op te schrijven.
 • Etc., doe dat wat voor jou werkt om rustig te worden.

De volgende vragen kunnen je helpen om je frustratie(s) structureel aan te pakken:

 • Hoe voel ik me op dit moment?
 • Wat/wie bracht mijn frustratie omhoog?
 • Welke behoefte, wens, verwachting of eis werd niet ingevuld?
 • Wat haal ik uit degene of datgene wat ik nu nog vasthoudt?
 • Waarop werd ik getriggerd?
 • Welke kwetsbare stukken uit het verleden heb ik?
 • Welke overtuiging(en) t.ov. deze situatie/persoon heb ik?
 • Hoe en wanneer zijn ze ontstaan?
 • Hoe kan ik dit relativeren?
 • Wat is mijn verantwoordelijkheid hierin?
 • Hoe kan ik mijn behoefte en/of wens zelf invullen?
 • Hoe kan ik mijn verwachting(en) bijstellen?
 • Hoe kan ik mijn eis omzetten in een vraag waar ook een 'nee' op mag komen?
 • Hoe kan ik hier in het heden en de toekomst anders naar kijken en mee omgaan?

Dit soort situaties/mensen zullen je hele leven blijven terugkeren. Alleen hoeven deze, wanneer je weet wat de oorsprong is, je niet meer te frustreren. Je weet hoe je er in het heden en toekomst anders mee om kunt gaan en kunt ze dan gemakkelijker accepteren.

Een relativerende, reflecterende blik op jezelf, een reële kijk op je mogelijkheden en een liefdevolle, vergevingsgezinde houding naar anderen toe, besparen veel frustraties!

 

 

AGENDA

Hartelijke groet,
CoachCounsellor
Yes Vieyra-Schaap
Register® Coach, Counsellor, Supervisor, Opleider en Trainer
Directeur / Eigenaar van CoachCounsellor(Academie)(CCA)

Crabethstraat 12
2801 AN, Gouda
T: 0182-510698
M: 06 248 06 856
E: yes@coachcounsellor.nl / info@ccacademie.nl
W: www.coachcounsellor.nl / www.ccacademie.nl
Register® Lid: ABvC (116002)
Geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs)
Register therapeut BCZ® licentiecode: 301285R
AGB code: 90031957
Praktijk code: 90(0)10884
KvK nr: 24384010

Het is toegestaan om deze nieuwsbrief door te sturen.
Het is niet toegestaan om deze nieuwsbrief te kopiëren of anderszins te gebruiken.