Coachcounsellor » Nieuwsbrief » Juni'15 Geluk

 

CoachCounsellor.nl

Nieuwsbrief CoachCounsellor

De wetenschappelijke definitie van geluk is: ‘Tevredenheid met het leven’, ‘levenssatisfactie’ of ‘subjectief welbevinden’

Geluk
Geluk lijkt voor ieder iets anders te betekenen. Geluk is een gevoel en zit in jezelf. Je kunt het niet aanraken, niet vasthouden, niet ergens neerzetten en het dan later weer ophalen. Hoe kun je van zoiets ongrijpbaars zeggen wat het is? Toch vinden we geluk heel belangrijk en denken we er allemaal iets van af te weten.  

Kennis over geluk is gebaseerd op ervaring
Geluk is een ervaring in onszelf. Er zijn allerlei ervaringen die we met het woord geluk in verband brengen. We gebruiken het woord ‘geluk’ bijvoorbeeld vaak als iets is ‘gelukt’. Met andere woorden, wanneer het goed lijkt te gaan en je van het leven krijgt wat je hoopt te ontvangen, wanneer je slaagt voor je examen, bij het mooie gevoel dat je kunt beleven in de natuur of door te genieten van de zon, enzovoort.

We gebruiken het woord ‘geluk’ ook op een andere manier. Bijvoorbeeld wanneer we ons afvragen hoe het kan dat de ene persoon (in vergelijkbare omstandigheden) zoveel gelukkiger is dan de andere. Of wanneer we beseffen dat wijzelf het geluk ergens in zochten en het daar (weer) niet hebben gevonden. Op zo’n moment vragen we ons af: Waar en hoe vind ik het geluk dan wel?

Drie kenmerken van geluk

1.         Geluk is positief
Het ‘voelt lekker’, het is aangenaam. Het is iets wat we willen houden wanneer we het hebben en wat we terugzoeken wanneer we het kwijt zijn. Wanneer dit het enige kenmerk was, zou geluk simpelweg samenvallen met ‘fijne gevoelens’ en zouden we alles wat negatief is moeten mijden. Er is méér nodig om geluk echt belangrijk te maken. (Naast gelukgevoelens kunnen ook negatieve gevoelens een plaats krijgen (zie 3)!).

2.         Geluk is van langere duur
Geluk is duurzaam. Het is iets waar we morgen, volgende maand, of zelfs langer nog en niet alleen vandaag van op aan kunnen. De meeste mensen hebben het over ‘geluksmomenten’ i.p.v. over ‘gelukkig zijn’.

3.         Geluk is relatief onafhankelijk van de buitenwereld en omstandigheden
Geluk ligt tot op grote hoogte binnen onze eigen macht. Wanneer een auto of een wasmachine bij het minste of geringste stuk zou gaan, zou deze weinig waarde hebben. Bij geluk is het net zo. Wanneer we het weer kwijt zouden zijn bij de eerste de beste tegenvaller of teleurstelling, zou het niet veel om het lijf hebben. Kortom, wanneer we gelukkig zijn, kan iemand of een bepaalde gebeurtenis dit niet zomaar van ons afpakken. Dit betekent dat het tot op zekere hoogte onafhankelijk is van de buitenwereld en dat kan alleen als geluk van binnenuit komt.

Gelukkige mensen zijn te benijden
Door de eeuwen heen hebben mensen zichzelf met andere mensen vergeleken. Zo hebben ongelukkige mensen zichzelf vergeleken met mensen die gelukkiger lijken. Op het eerste gezicht zijn dat vaak mensen met meer succes, rijkdom, invloed, macht of roem.

Wanneer je beter zou kijken, dan zie je dat deze mensen zich vaak wel lekker lijken te voelen (kenmerk 1: geluk is positief) en ook dat hun geluksgevoel zelden van blijvende aard is (kenmerk 2) en sterk afhankelijk blijkt van de buitenwereld (kenmerk 3). Wanneer na verloop van tijd hun macht, succes, invloed of financieel vermogen minder wordt, lijken ze niet meer zo gelukkig te zijn. Er zijn ook mensen, die ongeacht de omstandigheden, situatie of omgeving, hun hoofd koel houden, de focus op het positieve houden en altijd hoop koesteren. Die niet klagen en mopperen, opgewekt blijven en kijken naar wat er wél is en met hun optimisme en welgezindheid anderen meetrekken.

‘Een gelukkig mens leeft in het nu, focust op het wél, kijkt niet terug en heeft vertrouwen in de toekomst’.

AGENDA

Hartelijke groet,
CoachCounsellor
Yes Vieyra-Schaap
Register® Coach, Counsellor, Supervisor, Opleider en Trainer
Directeur / Eigenaar van CoachCounsellor(Academie)(CCA)

Crabethstraat 12
2801 AN, Gouda
T: 0182-510698
M: 06 248 06 856
E: yes@coachcounsellor.nl / info@ccacademie.nl
W: www.coachcounsellor.nl / www.ccacademie.nl
Register® Lid: ABvC (116002)
Geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs)
Register therapeut BCZ® licentiecode: 301285R
AGB code: 90031957
Praktijk code: 90(0)10884
KvK nr: 24384010

Het is toegestaan om deze nieuwsbrief door te sturen.
Het is niet toegestaan om deze nieuwsbrief te kopiëren of anderszins te gebruiken.