Coachcounsellor » Nieuwsbrief » Apr'16 Beleving

 

CoachCounsellor.nl

Nieuwsbrief CoachCounsellor

Beleving

Beleving: “Hoe iemand een gebeurtenis op een moment ervaart”. Ieder mens heeft een andere beleving van dezelfde situatie, gebeurtenis of persoon, het is belangrijk om dit te respecteren. Ook bij het woord ‘respect’ heeft een ieder een andere beleving, hoe kun je elkaar dan respecteren, wanneer iedereen daar anders over denkt. De definitie die Emotoroloog Remie Amstelveen geeft aan respect is: “Respect is aan iets of iemand een hoge waarde toekennen en er als zodanig mee omgaan”. Mijns inziens is dit een alles omvattende definitie waar iedereen mee uit de voeten kan. Respecteren kan alleen wanneer je niet veroordeelt. Wees je bewust van wat je denkt, voelt en zegt.

Wanneer jij praat over jouw beleving, dan zegt dit niets over de ander, dit zegt alles over de manier waarop jij iets ervaart. Je praat vanuit jouw eigen gedachten, gevoelens en ervaringen. Het crasht vaak wanneer je van mening bent de ander te moeten overtuigen van jouw gelijk. Of je betrekt de beleving van de ander op jezelf en voelt je hierdoor aangevallen, gekwetst, niet begrepen of niet serieus genomen.

Waarheid

Jouw waarheid hoeft niet de waarheid van de ander te zijn. Er kunnen en mogen meerdere waarheden tegelijkertijd naast elkaar bestaan, wanneer wij de waarheid /  beleving van de ander respecteren. Wij zijn allemaal uniek met onze eigen gedachten, gevoelens en ervaringen. Er zijn dan ook meerdere waarheden. Je hoeft de waarheid van een ander niet klakkeloos aan te nemen als de waarheid en daar dan naar te gaan handelen en vice versa. Leer om voor jezelf na te denken, onderzoek, stel vragen en respecteer de ander door de ander een hoge waarde toe te kennen en daar naar te handelen! Pas dan kan je beslissen of dit ook jouw waarheid is, of dat je de ander wel / niet tegemoet wilt komen in zijn waarheid, of dat beide waarheden naast elkaar mogen bestaan. Over onszelf nadenken ervaren we vaak als lastig, het is gemakkelijker om dat over anderen te doen en van anderen te verwachten dat zij zich aanpassen. Wanneer we het bij onszelf houden kunnen we ervan leren en ons ontwikkelen!

Laat de ander in zijn waarde en respecteer andermans mening.
Jouw beleving is nooit hetzelfde als de beleving van de ander.

AGENDA

AGENDA

Hartelijke groet,
CoachCounsellor
Yes Vieyra-Schaap
Register® Coach, Counsellor, Supervisor, Opleider en Trainer
Directeur / Eigenaar van CoachCounsellor(Academie)(CCA)

Crabethstraat 12
2801 AN, Gouda
T: 0182-510698
M: 06 248 06 856
E: yes@coachcounsellor.nl / info@ccacademie.nl
W: www.coachcounsellor.nl / www.ccacademie.nl
Register® Lid: ABvC (116002)
Geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs)
Register therapeut BCZ® licentiecode: 301285R
AGB code: 90031957
Praktijk code: 90(0)10884
KvK nr: 24384010

Het is toegestaan om deze nieuwsbrief door te sturen.
Het is niet toegestaan om deze nieuwsbrief te kopiëren of anderszins te gebruiken.