Sept'16 Succes

Succes

In onze Westerse maatschappij staat succes vaak gelijk aan het aanzien dat iemand maatschappelijk geniet en de financiële en materiele rijkdom. Klopt dit wel?

Je kunt ook anders naar succes kijken en succes zien als uitkomst van een handeling of proces en niet als doel op zich. Het is de mate waarin je in staat bent de doelen, die je jezelf stelt, te verwezenlijken. Dat kunnen kleine / grote doelen zijn die niets te maken hoeven te hebben met geld, roem of status. Succes is een persoonlijk en relatief begrip en heeft voor iedereen een andere betekenis. Succes kenmerkt zich door een grote intrinsieke motivatie en niet opgeven wanneer je dingen moet doen die je niet leuk vindt. ‘Geen zin’ komt in het woordenboek van iemand met succes niet voor. Hiervoor heb je wilskracht, zelfdiscipline en doorzettingsvermogen nodig en een doel wat voor jou de moeite waard is om voor te gaan, zodat het je energie geeft.

Heb je eenmaal een 'succes gevoel', dan zegt de wet van de aantrekkingskracht: ‘Succes schept de mogelijkheid tot groter succes’, doordat je meer vertrouwen en zelfwaardering hebt gekregen.

Mensen verschillen in hoe succesvol zij zichzelf voelen / vinden en hoe zij daarmee omgaan.

Er zijn mensen:

Die zichzelf succesvol voelen. Deze mensen doen wat ze willen en kunnen genieten van wat ze doen en bereiken. Zij zijn in balans wat betreft ‘denken’ en ‘voelen’, ‘actie’ en ‘rust’ en ‘serieus zijn’ en ‘spelen’. Dit zijn vaak de mensen die zich het gelukkigst voelen. Zij zijn vaak qua beleving gericht op de ‘binnenwereld’ van zichzelf en anderen en laten zich minder beïnvloeden door de buitenwereld.

Tip voor deze mensen

 • Ga vooral zo door.

Die zichzelf niet (h)erkennen als succesvol mens. Voor deze mensen is het nooit goed genoeg. Zij zien niet wat ze hebben gepresteerd en / of presteren en kunnen daar niet van genieten. Zij willen steeds meer en meer. Zij bekijken zichzelf door de ogen van een ander (‘hij denkt vast dat ik….’). Dit zijn mensen die burn-out kunnen raken.

Tips voor deze mensen

 • Sta vaker stil bij wat je doet, kijk daar van een afstandje realistisch naar.
 • Tel je zegeningen.
 • Geef jezelf complimenten.
 • Maak de weg naar het resultaat even belangrijk als het resultaat.
 • Hak grote doelen in subdoelen en geniet van ieder behaald doel.
 • Zie kansen waar anderen problemen zien.
 • Neem je verantwoordelijkheid, voel je geen slachtoffer.
 • Leef in het ‘nu’.
 • Goed is goed genoeg.

Die zichzelf wijsmaken dat zij niet geboren zijn voor succes. Deze mensen zijn vaak onzeker, depressief en voelen zich slachtoffer.

Tips voor deze mensen

 • Stap uit je slachtofferrol en neem je verantwoordelijkheid voor jouw leven.
 • Vraag je af hoe jouw leven en werk eruitziet wanneer je, naar je eigen maatstaven, succesvol bent? Het is belangrijk naar binnen te kijken en te zien wie je bent, wat je sterke kanten, waarden en drijfveren zijn, wat je kunt en wilt.
 • Kijk of bovenstaande klopt met je situatie van nu en vraag je af: Wat je wilt veranderen, wat je kunt veranderen en wat je nu gaat doen om succesvoller te zijn volgens jouw eigen definitie van succes.
 • Stel jezelf (niet te gemakkelijke) haalbare, realistische doelen.
 • Onderneem acties die je helpen om jouw dromen te verwezenlijken.
 • Maak kansen van zgn. ‘problemen’.
 • Focus op je doel. Focus op het wél i.p.v. niet.
 • Deel grote doelen op in subdoelen. Op deze manier heb je vele kleine succesjes en tezamen geven ze je het idee succesvol te leven.
 • Geloof in jezelf en neem actie.
 • Houd je vorderingen bij en geniet ervan.
 • Tel je zegeningen.
 • Blijf leren.
 • Stap uit je comfortzone.
 • Durf ‘fouten’ te maken, daar leer je van.
 • Vraag je regelmatig af: ‘doe ik nog wat ik wil’.
 • Vraag regelmatig feedback.
 • Sta waarvoor je staat en ga ervoor, geef niet op.
 • Wees enthousiast en straal dat uit.
 • Vergelijk jezelf alleen met jezelf.

Die zichzelf succesvoller en beter vinden dan de rest en neerkijken op anderen. Dit zijn vaak onzekere mensen, die niet tegen kritiek kunnen. Zij zijn voornamelijk gericht op de buitenwereld en maken hun binnenwereld klein.

Tips voor deze mensen

 • Maak jezelf niet groter dan je bent.
 • Vraag regelmatig om eerlijke feedback, stel je daarvoor open, luister goed en ontvang deze met dankbaarheid.
 • Kijk eens realistisch naar wie je bent en wat je doet; dat zijn twee heel verschillende dingen.
 • Vraag je af wat en wie echt belangrijk is / zijn in jouw leven.
 • Realiseer je dat een groot deel van jouw succes (mede) te danken is aan de mensen om je heen en de omstandigheden.
 • Realiseer je dat je succes hebt en niet bent.
 • Wees dankbaar voor wat je ‘toevalt’ en deel dit met anderen.
 • Toon respect voor je omgeving en stel je nederig op.

Die zichzelf succesvol vinden op basis van het verleden. Zij realiseren zich vaak niet dat dit geen garantie is voor de toekomst. Deze mensen staan vaak niet met beide benen op de grond en kunnen ‘zomaar ineens’ flink teleurgesteld raken, omdat het anders gaat dan ‘normaal’. Zij leggen de oorzaak dan buiten zichzelf.

Tips voor deze mensen

 • Vraag regelmatig feedback.
 • Blijf realistisch.
 • Vraag je steeds af of je (nog) doet wat je wilt.
 • Vraag je af of wat je doet (nog steeds) gewenst is.
 • Blijf leren.

Een succesvol gevoel, daar kies je voor en staat of valt bij actie!

AGENDA