Nov'16 Ruzie

(Waar hij/zijn staat kan je ook zij/haar lezen)

Ruzie

Ruzie maken wordt door veel mensen als negatief gezien. Ruzie is altijd een schreeuw om aandacht, waarbij de manier waarop dit gebeurt kan maken dat het effect juist omgekeerd is. Een ruzie kan de lucht opklaren, waardoor ieder weet waar de ander staat. Een conflict is natuurlijk vervelend, brengt spanning, frustratie en drukt je met de neus op je tekortkomingen. Er zijn mensen, families en organisaties waarbij het hebben van een conflict taboe is. Deze mensen lopen ervoor weg of slikken alles in om aardig gevonden te worden, ze blijven lachen en vriendelijk, terwijl ze zich verdrietig of boos voelen. Zij spreken niet uit en gedragen zich niet naar wat ze denken of voelen en zijn dan niet congruent. Dit geeft onderhuidse spanningen en kan (op de lange duur) zéér destructief en zelfs ziekmakend (bijv. burn-out) werken. Er zijn ook mensen die felle ruzies heel normaal vinden en deze juist opzoeken. De één wil of durft geen ruzie te maken, de ander doet het te graag, beiden zijn niet effectief.

Ontstaan van ruzie

In elke (werk)relatie komen conflicten voor, mensen zijn nu eenmaal verschillend. Conflicten ontstaan vanuit een gemiste behoefte, bij één of beide partijen, men voelt zich niet gehoord of gezien en op het moment dat daarin een grens is bereikt, ontstaat er een conflict/ruzie.

Bij een ruzie valt de ene partij de andere aan, terwijl de ander zich verdedigt. Het kan dan een machtsstrijd worden. Het is dan ook niet erg handig om iemand ergens van te beschuldigen, terwijl de onderliggende boodschap is dat je gehoord of gezien wilt worden. Door de pijn die de ander daardoor voelt, kan die geen aandacht hebben voor wat jij eigenlijk nodig hebt. 

De strijd eindigt wanneer de belevingswereld van ieder aanvaard en gerespecteerd wordt. Hiervoor hoef je het niet met elkaar eens te zijn, twee verschillende meningen kunnen heel goed naast elkaar bestaan. Ruzie is geen wedstrijd, het gaat niet om winnen en verliezen. Het is de bedoeling dat je er samen beter uitkomt zodat een volgende keer, in een vergelijkbare situatie, niet weer een ruzie behoeft te ontstaan. Op deze manier verdiept de (werk)relatie.

Kwetsbaar

Realiseer je dat de ander, wanneer hij ruzie maakt, zich kwetsbaar opstelt door iets van zichzelf te laten zien. Hij laat daarmee vooral zien dat hij betrokken is, wat hij belangrijk vindt, wat zijn waarden en normen zijn en wat hem raakt. Bovendien laat hij je op deze manier weten dat jij belangrijk genoeg voor hem bent om mee te ruziën, met als doel het op te willen lossen. Zie het als een compliment, dat de ander zich bij jou blijkbaar veilig genoeg voelt om zich kwetsbaar op te stellen. Door hier op een respectvolle manier op te reageren (in plaats van weg te lopen) doe je hetzelfde: Je laat dan ook jezelf zien en de ander weten hoe jij denkt, wat jij voelt, wat jouw mening is en waar jij voor staat. Voordat je dit aan de ander laat weten, is het wel handig om daar eerst zelf al een beeld van te hebben.

In een conflict heb je meerdere mogelijkheden
Bijvoorbeeld de vaak op emotie gebaseerde manier, zoals

De tegenaanval, verdediging, karaktermoord, of analyse van het gedrag van de ander. Dit is vaak het eerste wat iemand doet en lijkt heel verleidelijk, het is niet de meest doeltreffende manier. Agressie, zoals schelden, duwen, trekken, gekke bekken trekken e.d., voegt niets toe aan een conflict, het maakt juist veel kapot. Tel tot tien wanneer het die kant uit dreigt te gaan. Demoniseer de ander niet, dat is naar en zal je niet gemakkelijk worden vergeven.

Of de meer beschouwende/ reflecterende manier, zoals
Je voelt eerst wat het met je doet, bedankt de ander dan voor de feedback en je vat kort samen wat jij hebt gezien en gehoord, waarbij je steeds aan de ander vraagt of dit klopt. Je zegt bijvoorbeeld: “Dank je wel voor het delen, ik zie dat het veel met je doet, klopt dit?of "Wat doet dit met je?” En daarna: ”Ik hoor je zeggen dat…….en dat je wilt dat ik…….klopt dit?” En daarna: "Wat heb jij nu (van mij) nodig om je beter te voelen?” Zo laat je zien dat je luistert, belangstelling hebt voor wat de ander beweegt en openstaat voor een opbouwende discussie. De ander kan nu bij zichzelf nagaan of jouw samenvatting klopt en er eventueel nog iets aan toevoegen of het verzachten. Reageer daarna pas op een respectvolle manier op wat de ander heeft gezegd vanuit jouw beleving. Dit brengt rust in het gesprek, zodat je gezamenlijk tot een oplossing kunt komen.

Let op

  • Leg een ruzie/ conflict zo snel mogelijk bij, zodat het zich niet kan gaan ‘zetten’.
  • Blijf respectvol en luister met oprechte aandacht.
  • Luister zonder in te vullen voor de ander, vraag door en toon betrokkenheid.
  • Blijf in het moment en haal geen oude koeien uit de sloot, anders wordt het onnodig groot en minder gemakkelijk op te lossen.
  • Betrek geen collega’s, familie, vrienden etc. in het conflict, hierdoor wordt het conflict alleen groter.
  • Houd het zoveel mogelijk bij jezelf (‘ik’) en vermijd het beruchte wijzen naar de ander (‘jij’).
  • Neem verantwoordelijkheid voor jouw aandeel in het conflict en bied je welgemeende excuses daarvoor aan.
  • Geef de ander ruimte en aanvaard zijn eventuele excuses. 

Des te helderder, duidelijker en vollediger beiden hun standpunten en achterliggende emoties verwoorden, des te eenvoudiger het is om een weg te kiezen die recht doet aan wat beide partijen willen.

CONFLICTEN/ RUZIES HOUDEN JE BIJ DE LES, DAT GEEFT RUIMTE VOOR VERANDERING!