Okt'17 Negeren

Negeren van een dierbare of genegeerd worden door een dierbare 
(Waar hij/ hem staat kan ook zij/ haar gelezen worden)

Iemand negeren betekent in feite: Net doen alsof de ander niet bestaat. Al worden er weinig woorden gebruikt bij negeren, de boodschap is: ‘Voor mij ben jij lucht en besta je niet’.

Mensen bestaan bij de gratie van anderen. Wij ervaren stress wanneer we buitengesloten worden. Zelfs wanneer we door een toevallige onbekende genegeerd worden, kan dat pijn doen (onderzoek Purdue University), terwijl een klein gebaar van een voorbijganger een gevoel van verbondenheid kan geven.

Negeren wordt ook wel ‘passieve agressie’ genoemd. Passieve agressie/negeren is een uiterst destructief gedragspatroon, vooral wanneer het een dierbare betreft, waarbij de persoon die dit doet over het algemeen vaak de indruk wekt de onschuld zelve te zijn. Het is een soort wraakgedrag dat voortkomt uit (al dan niet bewust) onderdrukte woede. Het gebeurt binnen relaties, tussen ouders en kinderen, op scholen, op het werk, overal waar mensen met elkaar in contact komen. De werking die van dit schijnbaar onschuldige gedrag uit gaat, is absoluut vernietigend en ziekmakend! Iemand vermijden die graag met je wil praten kan zeer pijnlijk zijn en grote emotionele schade toebrengen bij diegene. 

Oorzaken dat iemand een ander negeert, kunnen zijn dat iemand

 • zich niet opgewassen voelt tegen de ander;
 • zich onheus bejegend, gekwetst of geraakt voelt;
 • bang is voor de ander: Angst voor confrontatie, afwijzing of kritiek;
 • boos is en niet weet wat daarmee te doen;
 • er tegenop ziet om de ander te ontmoeten;
 • de ander probeert te raken;
 • zich beter voelt dan de ander en op de ander neerkijkt;
 • zich slachtoffer voelt.

Let wel dat het negeren van een ander, alle bovenstaande redenen doet versterken, je schiet er dan ook niets mee op. Deze situatie is voor geen van de partijen goed, het beste is om dit zo snel mogelijk op te lossen en in de toekomst nooit meer te laten gebeuren.

Gevolgen voor degene die genegeerd wordt, kunnen zijn

 • veel piekeren, in rondjes draaien met de gedachten, allerlei scenario’s bedenken hoe het komt;
 • gevoelens van machteloosheid;
 • onzekerheid;
 • slecht slapen;
 • verminderd zelfvertrouwen;
 • stress, wat op de lange duur kan leiden tot burn-out en andere ziektes als: Hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, eczeem, kanker, etc.

Wanneer jij degene bent die een ander negeert, dan kun je het volgende doen

 • Kijk naar je eigen rol, neem je verantwoordelijkheid voor jouw deel van de situatie en kijk naar wat jij kunt doen om de relatie te herstellen.
 • Doe je uiterste best om hier iets aan te veranderen, wanneer je de ander tenminste niet opzettelijk, onnodig pijn wilt doen.
 • Besef dat je met dit gedrag eerder het omgekeerde bereikt van wat je wilt.
 • Ga, eventueel met behulp van een derde, in gesprek met de ander en vertel eerlijk waar je mee zit, hoe pijnlijk dit ook kan zijn; de ander heeft er recht op te weten wat er aan de hand is. Ervoor weglopen maakt het alleen maar erger en moeilijker.
 • Bied je excuses aan voor je gedrag en de pijn dat dit heeft veroorzaakt bij de ander.
 • Leg uit wat jij nodig hebt en vraag de ander of die hier iets in wil of kan betekenen.
 • Vraag aan de ander, hoe het voor diegene is en wat de ander nodig heeft om op een prettige manier weer verder te kunnen.
 • Zoek naar oplossingen.
 • Kijk naar de toekomst, haal geen oude koeien uit de sloot, er is al veel te veel beschadigd.
 • Er is tijd en aandacht nodig voor herstel, van beide partijen. Dit gaat nooit vanzelf.
 • Ga respectvol met jezelf en de ander om, dit maakt het gemakkelijker om misschien op den duur de relatie weer (verder) aan te halen.

Wanneer jij degene bent die genegeerd wordt, dan kun je het volgende doen

 • Vraag je af wat jouw gedrag bij de ander eventueel heeft opgeroepen en hoe jij dit kunt veranderen.
 • Wanneer anderen jou sowieso niet zien staan, kijk dan eens hoe en of jij jezelf wel voldoende zichtbaar maakt.
 • Vraag je af of er iets is gebeurd, waar je je niet bewust van bent en misschien wel een vermoeden over hebt.
 • Kijk naar je eigen rol, neem je verantwoordelijkheid voor jouw deel van de situatie  en kijk of jij hebt gedaan wat in jouw mogelijkheden lag om de relatie te herstellen.
 • Mocht de ander hier niet op een respectvolle manier op reageren, blijf er dan niet in hangen, hoe verdrietig dit ook is, vooral wanneer dit een dierbare betreft.
 • Wanneer de ander jou blijft negeren, zorg dan goed voor jezelf en kijk of je elders wel de aandacht kunt krijgen die je verdient en nodig hebt. Misschien dat de ander na verloop van tijd bijtrekt en je dan alsnog de kans krijgt om het uit te praten.
 • Realiseer je dat jij niet alleen verantwoordelijk bent voor de relatie. Dit is de keuze van de ander, jij staat hier machteloos in.
 • Geef je macht niet weg door erin te verzwelgen, pak je leven op en vul het op andere manieren in, richt je op je eigen leven en doelen. Natuurlijk zal het verdriet, zeker wanneer het een dierbare betreft, op de achtergrond blijven bestaan. Sta niet toe dat je eraan onderdoor gaat. Dan geef je namelijk al je kracht weg aan degene die jou negeert en dat verdient diegene niet.    
 • Realiseer je, dat het voor de ander waarschijnlijk ook moeilijk en verdrietig is.     
 • Blijf contact houden, voor zover mogelijk, door de ander met enige regelmaat te laten weten dat je aan hem denkt en mist.
 • Vertrouw erop dat het op den duur goed zal komen.

Wie wil zoekt een mogelijkheid, wie niet wil zoekt een reden