Coachcounsellor » Nieuwsbrief » Juli'18 Verantwoordelijk

 

CoachCounsellor.nl

Nieuwsbrief CoachCounsellor

(Waar hij/hem/zijn staat kan je ook zij/haar lezen)

Verantwoordelijkheid

Mensen die verantwoordelijkheid nemen zijn voortdurend alert, niet oordelend, open minded, toekomstgericht, voelen zich betrokken en durven hun kwetsbaarheid te tonen. Veel mensen voelen het als zwakheid om hun kwetsbaarheid te tonen, terwijl het tegendeel waar is. Wanneer je jezelf steeds opnieuw de vraag stelt: Wat gaat hier mis? Wat is mijn aandeel hierin? Kan dit anders, liefdevoller, beter, sneller of efficiënter? Wat kan ik doen of laten om de situatie te verbeteren? Hoe kan ik hier anders naar kijken? Op deze manier houd je de belangen van jezelf/de organisatie/de ander, goed in de gaten en beschik je daarnaast over competenties als respect, empathie, betrokkenheid, pro-activiteit, besluitvaardigheid en zelfstandigheid. Je kunt snel schakelen, blijft in het hier en nu, scheidt hoofd- en bijzaken, bent loyaal en stelt je krachtig op. 

Verantwoordelijke mensen zullen vaak 'automatisch' letten op het welbevinden van anderen in hun omgeving en alarmsignalen en stressfactoren snel herkennen en daar, waar nodig, iets mee doen. Zij verschuilen zich niet achter anderen en excuses. Zij hoeven niet door iedereen aardig gevonden te worden en nemen, waar nodig, niet-populaire maatregelen. Dit karakteriseert goede partners, zowel zakelijk als privé. Kortom, verantwoordelijke mensen zijn mensen die hun verantwoordelijkheid nemen i.p.v. verantwoordelijkheid afleggen.

Veel mensen hebben moeite met het nemen van verantwoordelijkheid

Wanneer je verantwoordelijkheid neemt, dan kun je niet meer wijzen naar een ander of je verschuilen achter allerlei excuses. Het betekent dat je mag kijken naar je eigen acties en gedrag, wat behoorlijk confronterend kan zijn. Vaak resulteert dat in schuldgevoel, naar jezelf of naar anderen. Dat is niet de bedoeling, gun jezelf het leerproces, in ieder leerproces worden zgn. ‘fouten’ gemaakt. Hiervoor is een dosis lef nodig, vooral om je kwetsbaar (lees krachtig) op te kunnen stellen. 

Wanneer je met anderen te maken hebt, dan kun je niet zeggen: "... dat moet ik zelf weten..., dat is mijn verantwoordelijkheid, dat is mijn leven, mijn probleem, bemoei je er niet mee!". Zo gauw je met andere mensen te maken hebt, samenleeft, woont of samenwerkt, hebben jouw gedrag en woorden ook weerslag op anderen. Wanneer je leeft, alsof je dag-in dag-uit zomaar kunt kiezen, alles maar kunt doen, zeggen en beslissen, dan heb je een verkeerd beeld van verantwoordelijkheid nemen. Je zadelt dan anderen op met (de gevolgen van) jouw gedrag.

Wanneer je verantwoordelijkheid neemt, dan heb je twee eenvoudige keuzes wanneer je wordt geconfronteerd met een situatie waarover je niet tevreden bent:

1.      Accepteer de situatie.

2.      Doe zelf iets om de situatie te veranderen; onderneem actie.

Klagen, excuses verzinnen en anderen de schuld geven zijn geen optie. Het is jouw verantwoordelijkheid om er iets wel/niet iets aan te doen. Spreek degene(n) die het aangaat altijd rechtstreeks aan i.p.v. via anderen. Vertel wat jij hebt ervaren, wat het gedrag van de ander met jou heeft gedaan, wat jouw aandeel erin was en wat jij nodig hebt. Wanneer de aangesprokene niet bereid is om naar zijn aandeel te kijken en daarvoor geen verantwoordelijkheid neemt, dan is het aan jou om die maatregelen te nemen waar jij je goed bij voelt, met respect voor jezelf en de ander. In een situatie die ontstaan is door meerdere mensen, heeft ieder zijn eigen aandeel waarvoor die verantwoordelijkheid mag nemen en behoort te nemen. Anders verandert er niets en zal eenzelfde situatie in de toekomst weer ontstaan, waardoor onderlinge verhoudingen op scherp komen te staan, tenzij één van hen dan de knoop doorhakt en de nodige maatregelen neemt. Dit zal dan misschien niet door iedereen gewaardeerd worden, dat is dan het gevolg van hun eigen gedrag (voortvloeiend uit het niet nemen van verantwoordelijkheid).

Verantwoordelijkheid en zelfbeeld

Verantwoordelijkheid nemen is een hele verantwoordelijkheid. Hierbij stel je je kwetsbaar op. Wanneer je een duidelijk, helder zelfbeeld hebt en weet je hoe je functioneert, waar je invloed op kunt uitoefenen dan zal je eerder je verantwoordelijkheid nemen. Wanneer je verantwoordelijkheid durft te nemen voor je gedrag, kijk je ook naar wat jouw gedrag voor invloed heeft op je omgeving en ben je bereid om zelf stappen te zetten om de eventuele ontstane situatie op te lossen, zonder op de ander te wachten. Je staat dan open voor leermomenten en zal ontwikkelen in positieve zin. 

De volgende stappen kunnen helpen om verantwoordelijkheid te nemen:

 • Draag de verantwoordelijkheid voor je gezondheid. Bedenk dat jij degene bent die de consequenties draagt, wanneer je niet goed voor jezelf zorgt.
 • Dingen die jij zegt of doet worden aan jou gekoppeld. Zeg of doe geen dingen die je eigenlijk niet wilt doen of zeggen. Heb je toch iemand gekwetst met jouw woorden of gedrag? Neem dan je verantwoordelijkheid en bied je excuses aan. 
 • Heeft iemand jou gekwetst met gedrag of woorden, laat diegene dat dan weten. Wat diegene daar dan mee doet, is de verantwoordelijkheid van die ander. In het geval dat die ander er niets mee doet of niet doet wat jij nodig hebt en hebt aangegeven, zorg dan goed voor jezelf en neem dan eventueel maatregelen die voor jou beter voelen.
 • Laat de verantwoordelijkheid van een ander, bij die ander, geef de ander ook de mogelijkheid om te leren en te groeien.
 • Pak je eigen issues aan, onderneem actie. Stop je energie in het nemen van stappen in de juiste richting. Los je het op. Hierdoor word je sterker, onafhankelijk en een stuk gelukkiger. 
 • Laat de realisatie van je dromen niet afhangen van andere mensen. Het zijn jouw dromen, niet die van hen. Wanneer iemand jou niet kan helpen, ga dan op zoek bij jezelf wat jij kunt doen om iets op te lossen, zoek evt. een ander of ga iets anders doen. Jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen geluk.
 • Verwacht niet dat je partner of een ander jou gelukkig kan maken. Dat kan hij niet. Jouw geluk is jouw verantwoordelijkheid, denk aan de twee keuzes die je hebt: Accepteer de situatie of doe er iets aan.
 • Geef nooit de schuld aan de buitenwereld. Sta jezelf niet toe om lang te blijven hangen in gevoelens van verslagenheid en zelfmedelijden. Wanneer de wereld niet meewerkt betekent dit, dat jij iets nieuws mag bedenken. Pak het anders aan of accepteer de situatie waarin je verkeert.
 • Leef naar je eigen waarden, volgens je eigen standaarden. Leg anderen niet jouw waarden op, oftewel maak van jouw waarden geen norm.
 • Heb je ruzie met je partner of een goede vriend(in), sta dan stil en zoek eerst de verantwoordelijkheid van jouw aandeel in de ontstane situatie bij jezelf, voordat je vraagt de ander te veranderen. Vaak heb jij een groter aandeel in de situatie dan je denkt en kun je je eigen verantwoordelijkheid nemen (is iets anders dan schuld op je nemen) en je trots opzij zetten. Zoek naar een manier om je eigen zaken op te lossen, leg het niet bij de ander.
 • Geef jezelf de zorg, de liefde, rust, tijd, licht en ruimte die je nodig hebt.
 • Besef, elke dag opnieuw, dat jouw geluk jouw verantwoordelijkheid is.

Vrijheid betekent verantwoordelijkheid. Daarom zien de meeste mensen er tegenop.

Je bent niet ongelukkig door wat je meemaakt, wel door hoe je ermee omgaat.

Vrijheid is de last van de verantwoordelijkheid voor het ik dat men verkiest te zijn

VERANTWOORDELIJKHEID IS HET VERMOGEN OM JE EIGEN ANTWOORD TE KIEZEN EN DAAR VOOR TE GAAN

AGENDA

Hartelijke groet,
CoachCounsellor
Yes Vieyra-Schaap
Register® Coach, Counsellor, Supervisor, Opleider en Trainer
Directeur / Eigenaar van CoachCounsellor(Academie)(CCA)

Crabethstraat 12
2801 AN, Gouda
T: 0182-510698
M: 06 248 06 856
E: yes@coachcounsellor.nl / info@ccacademie.nl
W: www.coachcounsellor.nl / www.ccacademie.nl
Register® Lid: ABvC (116002)
Geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs)
Register therapeut BCZ® licentiecode: 301285R
AGB code: 90031957
Praktijk code: 90(0)10884
KvK nr: 24384010

Het is toegestaan om deze nieuwsbrief door te sturen.
Het is niet toegestaan om deze nieuwsbrief te kopiëren of anderszins te gebruiken.