Coachcounsellor » Nieuwsbrief » Jan’19 Bedoelingen

 

CoachCounsellor.nl

Nieuwsbrief CoachCounsellor

(Waar hij/ hem/ man staat kan ook zij/ haar/ vrouw gelezen worden)

Motieven 

Soms wordt een gebaar, verassing o.i.d. wat met de meest goede bedoelingen, intenties en zorgvuldigheid is gedaan of gegeven niet gewaardeerd door de ontvanger. Dat kan gebeuren, de vraag voor de gever alsook voor de ontvanger is hoe je hier dan mee omgaat.

De gever 

Het kan voor de gever een grote teleurstelling zijn wanneer de ontvanger het gebaar niet waardeert. Wat het dan pijnlijk maakt is wanneer de ontvanger dan reageert met boosheid en of kwetsende opmerkingen. Hiermee wordt dan de indruk gewekt dat de gever zou hebben gehandeld vanuit verkeerde bedoelingen, een dubbele agenda o.i.d. Dit kan voor de gever enorm veel pijn doen en schade aanrichten.

Het is normaal dat je je ellendig voelt wanneer jouw motieven ten onrechte onjuist worden geïnterpreteerd. Je kunt dan verontwaardigd zijn, omdat er in jouw beleving geen enkele reden is waarom iemand jouw handelen verkeerd uitlegt, omdat jij beoogde juist met veel liefde en respect naar de ander toe te handelen. Boosheid en nare opmerkingen kunnen dan diep kwetsen, vooral wanneer deze worden gemaakt door dierbaren. Iets wat door de gever is ontstaan vanuit liefde, respect en mooie bedoelingen, wordt dan door de ontvanger in één klap omgetoverd van iets moois naar iets lelijks. Van dierbaren verwacht je dat zij je kennen en weten dat jouw intenties positief zijn, ook al zijn ze er, tegen alle verwachtingen in, niet blij mee. 

Het is goed om als gever eerst zelfreflectie toe te passen en te kijken waar of wat je misschien wel of niet anders had kunnen doen, zodat je ervan leert. Verder is het belangrijk dat je je inspant om de onjuiste meningen en oordelen omtrent jouw handelen recht te zetten en uit te leggen. Het is dan aan de ander hoe die daar uiteindelijk mee omgaat. Bedenk wel dat overmatige bezorgdheid over de goedkeuring van anderen een averechts effect heeft. Dit kan leiden tot verlies van zelfrespect en of een gevoel van afwijzing. Jouw eigenwaarde is niet afhankelijk van wat anderen denken, doen, zeggen of voelen. Wanneer jij voor jezelf weet dat je alles, wat in jouw mogelijkheden lag, hebt gedaan om de ander te plezieren en te voorkomen dat de ander zich naar/ miskend/ beledigd/ respectloos behandeld voelt, dan mag je de boze reactie v.d. ander daar laten. Jij bent tenslotte de enige die jouw intenties echt kent.

Het kan ook zijn dat je opeens beseft dat de kritiek gegrond is. Ook dat kan pijn doen, omdat je je dit dan te laat hebt gerealiseerd. Wanneer je je eigen onvolmaaktheden erkent, kunnen dit soort ervaringen heilzaam zijn en je ertoe aanzetten om eraan te werken.

De ontvanger

Het is ook normaal dat je je boos of verdrietig voelt wanneer je een voor jou teleurstellende, (goedbedoelde) ‘verrassing’ krijgt, omdat dit niet blijkt te stroken met jouw behoeften of verlangen. Boze of kwetsende opmerkingen zijn dan sowieso niet effectief en maken de situatie alleen naarder. Je reactie kun je dan ook beter uitstellen, door je vanuit een positieve opstelling eerst af te vragen wat de reden is dat de ander dit heeft gedaan. Had de gever verkeerde bedoelingen of slechte intenties, wilde die jou kwetsen, of heb jij dit zo geïnterpreteerd en is dat misschien wel ongegrond? Wat zou het belang van de ander kunnen zijn om jou pijn te willen doen? Wat is jouw rol of verantwoordelijkheid geweest in het feit dat de ander dacht jou hier een plezier mee te doen? Wat heb jij wel of niet gedaan waardoor de ander heeft gedaan wat die deed; hoe duidelijk, open en eerlijk ben jij geweest?

Wat dan

Praat er face-to-face over en vertel de ander je beweegredenen en wat het met je doet. Vergeef elkaar en kijk naar het goede, blijf niet hangen in negatieve gedachten. Compassie is een kwaliteit en een kracht, een gevoel van medeleven, mededogen met de ander, met de ander meevoelen, de ander aanvoelen, dit zorgt voor vergeving en verbinding. 

Hoe om te gaan met teleurstellingen 

Onderstaande strategieën helpen je omgaan met teleurstellingen. Ze maken je weerbaarder en veerkrachtiger, ook al blijven nare opmerkingen altijd vervelend voelen, je zult er minder door uit balans raken. Hierdoor herstel je sneller en kan je weer vanuit liefde en compassie verder. Dat wil niet zeggen dat nare opmerkingen oké zijn, het laat je zien dat het iets zegt over de motivatie van de ander. 

Besef dat boosheid in het ‘hier en nu’ vrijwel nooit langer duurt dan 20-30 seconden, alles wat het langer duurt is ‘oude pijn’ en veroorzaakt 'kind-gevoelens'. Boze of kwetsende opmerkingen worden gemaakt doordat iemand wordt getriggerd op een (oude onbewuste kind-) angst voor verlies, van bijvoorbeeld: Mensen roepen niet zomaar boze of kwetsende dingen, ze zijn dan (onbewust) bang om iets te verliezen. Soms besluiten zij dan (onbewust) dat aanvallen de beste verdediging is en zetten de aanval in met boze of kwetsende opmerkingen om zich te verdedigen. Deze opmerkingen worden gemaakt doordat iemand wordt getriggerd op een (oude onbewuste kind-) angst voor verlies, van bijvoorbeeld:

  • Eigenwaarde.
  • Respect.
  • Erkenning.
  • Autonomie.
  • Aanzien, macht o.i.d.
  • Veiligheid. 
  • Etc.

Als gever 

Verdiep je in de reden van de reactie van de ander en vraag je af wat deze persoon voor zichzelf (onbewust) probeert te verdedigen, hierdoor kan je kijken vanuit compassie. Neem de ander serieus in zijn gevoelens en emotie. Vraag wat hij (van jou) nodig heeft om dit te herstellen. Dit wil niet zeggen dat je als gever mensen over je heen hoeft te laten lopen. Het kan wel helpen om sneller terug te kunnen veren en te relativeren na boze of kwetsende opmerkingen. Kijk, samen met de ontvanger, of en hoe je het gedane eventueel terug kunt draaien of dat jullie er een andere oplossing voor kunnen vinden.

Als ontvanger

Onderzoek, eventueel onder begeleiding, je (onbewuste) oude pijnpunten/ triggers. Kijk wat je daarmee kunt, zodat je je in de toekomst hier niet weer op hoeft te laten triggeren. Zet je donkere bril af en kijk door een roze bril, ga uit van het goede in de ander. Zet je verwachtingen lager. Relativeer en maak het niet groter dan het is. Is het gebeurde je waard om een goede verstandhouding om zeep te helpen? Wanneer de schade is te herstellen, maak daar dan afspraken over en gun het de ander om het weer recht te kunnen zetten. Zo niet, zoek dan een weg waar, jullie beiden, je in kunnen vinden om verder te gaan en laat het los. Lijden veroorzaakt door boosheid is vaak veel groter dan het lijden door de dingen die jou boos hebben gemaakt.

VERGEVEN DOE JE OMDAT JE STERK GENOEG BENT OM TE SNAPPEN DAT MENSEN 'FOUTEN' KUNNEN MAKEN

AGENDA

Hartelijke groet,
CoachCounsellor
Yes Vieyra-Schaap
Register® Coach, Counsellor, Supervisor, Opleider en Trainer
Directeur / Eigenaar van CoachCounsellor(Academie)(CCA)

Crabethstraat 12
2801 AN, Gouda
T: 0182-510698
M: 06 248 06 856
E: yes@coachcounsellor.nl / info@ccacademie.nl
W: www.coachcounsellor.nl / www.ccacademie.nl
Register® Lid: ABvC (116002)
Geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs)
Register therapeut BCZ® licentiecode: 301285R
AGB code: 90031957
Praktijk code: 90(0)10884
KvK nr: 24384010

Het is toegestaan om deze nieuwsbrief door te sturen.
Het is niet toegestaan om deze nieuwsbrief te kopiëren of anderszins te gebruiken.