Coachcounsellor » Nieuwsbrief » Apr'19 Liefde

 

CoachCounsellor.nl

Nieuwsbrief CoachCounsellor

(Waar hij/ hem/ man staat kan ook zij/ haar/ vrouw gelezen worden)

Voorbeeld van liefde

Een vader en moeder houden veel van hun zoon. Deze zoon is al jaren drugsverslaafd en is de gehele dag bezig met drugs scoren. Hij heeft al meerdere malen geld en goederen gestolen uit het ouderlijk huis en elders. Zijn ouders en broer zijn ten einde raad en moeder is inmiddels zwaar overspannen. Zij hebben, mede op advies van een hulpverlener besloten om het contact met hun zoon te verbreken zolang hij drugs gebruikt. Deze beslissing blijkt achteraf een hele goede geweest te zijn. De moeder knapte op en na 1,5 jaar heeft de zoon uiteindelijk de moed gehad om naar een verslavingskliniek te gaan en daar geleerd om van zichzelf te gaan houden. Het contact is nu voorzichtig weer aangehaald.

Ander voorbeeld van liefde

Een vrouw houdt zielsveel van haar partner. De partner lijkt dit voor lief te nemen en behandelt zijn vrouw, zonder enig respect. Ondanks dat zij verschillende keren heeft aangegeven wat dit met haar doet en hij telkens weer zijn excuses aanbiedt en zegt dat hij van haar houdt, blijft hij dit gedrag vertonen. De vrouw bemerkt dat zij haar zelfvertrouwen aan het verliezen is en schaamt zich naar de buitenwereld voor het gedrag van haar man. Zij trekt zich steeds verder terug en raakt letterlijk ziek. Na meerdere relatie- en individuele- begeleidingstrajecten heeft de vrouw besloten om voor zichzelf te kiezen en heeft zij de scheiding ingezet. De liefde die zij voel(de)t voor haar inmiddels ex partner, maakte dat zij zo lang in deze destructieve situatie is blijven hangen. De liefde voor hem is lange tijd groter geweest dan de liefde voor zichzelf. 

Liefde 

Zoals ik ernaar kijk is liefde niet te definiëren als onvoorwaardelijk of voorwaardelijk. Liefde staat daar los van, liefde is……! Een relatie is altijd voorwaardelijk, afgezien of hier liefde bij in het spel is of niet.

Gezonde (partner)relatie

Aan een gezonde (partner)relatie zijn mijns inziens sowieso voorwaarden verbonden, zoals: Liefde, gelijkwaardigheid, wederkerigheid, aandacht voor elkaar, vertrouwen, eerlijkheid, rust en respect. Elkaar aanvullen, elkaar het allerbeste gunnen, elkaar versterken in het positieve, de eigen behoeftes net zo belangrijk maken als die van de ander, elkaars behoeften respecteren, elkaar op een hoger plan brengen en elkaar compleet maken, in totale onafhankelijkheid met elkaar verbonden zijn, geven en nemen als yin en yang, in voor en tegenspoed. Dit zorgt voor een gezonde (liefdes)relatie. Wanneer er in een relatie wel liefde is, terwijl er niet aan (één of meerdere) van de andere bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, dan zal één of zullen beide partijen lijden onder deze ongezonde relatie.

Een pure, zuivere en integere (liefdes)relatie 

“Ik gun je die tijdelijke baan in het buitenland en ik zal je missen……”, “Ik ben er voor je en wil je verzorgen vanwege je ziekte…..”, “Je bent boos en schreeuwt tegen mij, ik geef je een dikke knuffel….”. Ze hebben elkaar niet nodig, ze zijn bij elkaar omdat ze dit beiden willen. Ze voelen zich veilig bij elkaar, voelen liefde voor zichzelf en elkaar, ze vertrouwen de ander en geven vertrouwen aan de ander. Voelen zich niet aangevallen en hoeven zich niet te verdedigen, omdat ze weten dat de ander van ze houdt en het goede met ze voor heeft, je houdt van iemand ongeacht zijn gebreken of tekortkomingen. 

De één heeft de ander niet nodig voor het eigen geluk. Je bent zelf ‘heel’ en draagt samen bij, er is een diepe vriendschap. Ieder werkt actief aan het beter maken van het eigen leven en dat van de ander. Je kunt liefde voelen voor zeer verschillende mensen en onderwerpen, zoals voor je partner, kinderen, familie, vrienden, dieren, mensen, hobby’s etc.

Afhankelijkheidsrelatie

Wanneer er voorwaarden worden gesteld aan liefde dan is dat mijns inziens geen liefdesrelatie, dat is een afhankelijkheidsrelatie. Het betekent: “Ik hou alleen van jou als.. “. “Wanneer jij…….doet, dan wil ik….voor jou doen”. Bij ongezonde relaties hebben mensen de ander nodig om hun behoeften in te vullen. 

Mensen doen dit bijvoorbeeld om

 • Zich goed te voelen
 • Iets terug te krijgen
 • Dat ze bang zijn voor afwijzing
 • Er zelf beter van te worden
 • Macht en aanzien te verwerven
 • Op de buitenwereld goed over te komen
 • Etc.

Dat is geen liefde, dat is een tekort in zichzelf dat de ander voor hen in moet vullen, wie die ander is lijkt dan eigenlijk niet zo uit te maken. Dit lijkt op behoeftebevrediging, welke buiten zichzelf wordt gehaald, dat is niet zo handig, daarmee maak je jezelf afhankelijk van de ander en maak je jezelf klein. Dit drukt dan als een enorme last op de ander. 

Bovendien stel je je dan op alsof de ander blij mag zijn dat jij van de ander wilt houden onder voorwaarde dat de ander…………. Vraag je af hoeveel er van jezelf over blijft wanneer die ander er niet (meer) is? Wanneer je erachter komt dat je essentiële onderdelen mist, ga dan aan jezelf werken. Ontwikkelen is leuk, eng en spannend. Je kunt alleen ontwikkelen wanneer je ook ‘fouten’ mag maken.

Zelfliefde

De mate waarin je van jezelf houdt, bepaalt hoeveel je van anderen kunt houden. Hoe meer liefde je voor jezelf hebt, des te meer liefde kun je van anderen ontvangen. Leer jezelf kennen, weet je leuke kanten, ken je behoeften en vul deze zelf in, leer jezelf waarderen met alles erop en eraan, dan heb de ander niet nodig. Dan pas kun je vrij liefhebben. Niet omdat je daarvoor iets terug wilt (zoals trouw, aandacht, liefde, materiele zaken of wat dan ook), puur omdat je liefhebt. Je hebt de ander niet nodig en vindt de ander helemaal geweldig. 

Liefde zit in het hart, niet in het hoofd. Je kunt van iemand houden en tegelijkertijd weten dat het misschien niet de juiste persoon voor jou is, dit staat los van het gevoel van liefde. Dat kan het heel moeilijk maken om dan los te komen van die persoon. Je hart zegt: “Ik hou van hem” en je hoofd zegt dat deze relatie een destructieve invloed op jou heeft. Het is dan belangrijk om je hoofd te volgen i.p.v. je hart, hoe moeilijk dit ook is. Goed voor jezelf zorgen staat op nummer één.

Echte liefde

Echte liefde kan je alleen geven, eindeloos geven omdat het niet op kan, aan jezelf en de ander(en) of iets anders. 

Let op in een liefdesrelatie

 • Blijf moeite doen voor elkaar. Wanneer je elkaar voor lief gaat nemen, wanneer je alles als vanzelfsprekend ervaart en niet meer echt tijd en aandacht aan elkaar besteedt, dan zal de relatie doodbloeden. 
 • Wanneer je jezelf gelukkig blijft prijzen met je relatie en elkaar nog steeds af en toe verrast met aandacht en tijd en liefde, dan kan je samen gelukkig blijven.
 • Laat je liefde stromen, blijf je verbinden met elkaar.
 • Respecteer de ander en toon wederkerigheid.
 • Maak afspraken over bijvoorbeeld het huishouden, de auto of iets anders en zorg dat je je hieraan houdt. Wanneer je een keer niet aan je afspraak kunt voldoen, zorg dan dat je dit bespreekt en afspreekt het op een ander moment te doen, let op dat dit dan eenmalig is! 
 • Zorg bij grote veranderingen zoals verhuizen, kinderen, andere baan, studie etc. dat je goede afspraken maakt en wees verantwoordelijk voor je eigen stuk.
 • Stel je gelijkwaardig op, pak je verantwoordelijkheid.
 • Vertrouw elkaar. 
 • Durf te vragen, terwijl je ook een ‘nee’ mag krijgen.
 • Durf te leunen.
 • Durf te nemen.
 • Durf te ontvangen.
 • Durf te geven.
 • Heb respect voor elkaar en gedraag je daar ook naar.
 • Vorm samen een ‘front’ naar de buitenwereld en ook naar de eventuele kinderen.
 • Accepteer elkaars eigenaardigheden, praat erover, kijk naar structurele oplossingen en houd je daar dan aan. 
 • Accepteer dat je partner anders is dan jijzelf, kijk waar je ooit op gevallen bent en maak dat groot. 
 • Realiseer je wat jouw gedrag op kan roepen bij de ander. 
 • Realiseer je dat jijzelf verantwoordelijk bent voor je eigen gedrag, leg dat nooit bij een ander, de omgeving of situatie neer.
 • Heb plezier samen.
 • Gun elkaar ruimte om beiden je eigen ding te doen.

LIEFDE HOUDT JOU IN LEVEN, OOK WANNEER JIJ ER NIET (MEER) BENT

AGENDA

Hartelijke groet,
CoachCounsellor
Yes Vieyra-Schaap
Register® Coach, Counsellor, Supervisor, Opleider en Trainer
Directeur / Eigenaar van CoachCounsellor(Academie)(CCA)

Crabethstraat 12
2801 AN, Gouda
T: 0182-510698
M: 06 248 06 856
E: yes@coachcounsellor.nl / info@ccacademie.nl
W: www.coachcounsellor.nl / www.ccacademie.nl
Register® Lid: ABvC (116002)
Geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs)
Register therapeut BCZ® licentiecode: 301285R
AGB code: 90031957
Praktijk code: 90(0)10884
KvK nr: 24384010

Het is toegestaan om deze nieuwsbrief door te sturen.
Het is niet toegestaan om deze nieuwsbrief te kopiëren of anderszins te gebruiken.