Coachcounsellor » Nieuwsbrief » Juni'19 Vowassenheid

 

CoachCounsellor.nl

Nieuwsbrief CoachCounsellor

Volwassenheid

Fysiek volwassen worden we vanzelf, daar hoeven we weinig voor te doen. Dat is anders bij emotionele volwassenheid.

Emotionele volwassenheid

Emotionele volwassenheid verwijst naar ons vermogen om met ons eigen gedrag en emoties op een effectieve manier om te gaan. Het geeft je de mogelijkheid om te begrijpen:

 • Hoe wij als mens functioneren.
 • Wat voor gedrag er van ons wordt verwacht.
 • Hoe we de algemene levensvaardigheden beheersen, zoals:
  -Emoties begrijpen en correct te interpreteren.
  -Emoties uiten en loslaten (op een zeker moment (weer) verder gaan met je leven, ook al heb je een zware emotionele tijd achter de rug).
  -Dat je niets of niemand veroordeelt of beschuldigt voor datgene wat jou ‘overkomt’.

Dit kan resulteren in:

 • (Meer) geluk kunnen ervaren.
 • Succesvol(ler) zijn.
 • (Meer) voldoening voelen.
 • (Meer) zelfvertrouwen.

Onze persoonlijkheid is van invloed op de ontwikkeling van emotionele volwassenheid, zoals onze:

 • Voorkeuren
 • Attitude
 • Omgevingsbewustzijn
 • Verschijning 
 • Enz.

Intelligentie

Een hoog IQ staat los van het feit of iemand emotioneel volwassen is of niet. Intelligentie (IQ) heb je of niet, persoonlijkheid heb je of niet. Emotionele volwassenheid en emotionele intelligentie (EQ) zijn geen aangeboren talenten, dat zijn aangeleerde vaardigheden en zijn te verbeteren. Bestaand ineffectief gedrag mag worden afgezwakt én worden vervangen door effectief gedrag. Dit vereist veel tijd, moeite, herhaling en oefening, goede intenties en de bereidheid om naar je innerlijk te kijken. Het vraagt orde in je hoofd en hart. 

Emotionele volwassenheid en emotionele intelligentie werken samen. Je hebt emotionele intelligentie nodig om intelligent om te gaan met emoties van jezelf en anderen én je hebt emotionele volwassenheid nodig om af te wegen wat, in die betreffende situatie en/ of bij die betreffende persoon, de beste manier van handelen is. 

Uit onderzoek blijkt dat een hoog EQ in hoge mate iemands succes voorspelt. Emotionele vaardigheden zijn twee keer zo belangrijk in hun bijdrage aan uitmuntende prestaties dan IQ en vakbekwaamheid! EQ blijkt rond het vijftigste jaar het hoogst ontwikkeld te zijn, wat bevestigt dat 'emotionele volwassenheid met leeftijd en ervaring komt'.

Mensen die emotioneel volwassen zijn 

 • Nemen verantwoordelijkheid in ontstane situaties/ gebeurtenissen.

 • Accepteren verantwoordelijkheid voor hun acties. 
 • Hebben het vermogen om situaties aan te pakken, zonder ze onnodig te laten escaleren.
 • Lossen het probleem of gedrag op, zonder iemand of iets de schuld ervan te geven.
 • Denken na voordat ze iets doen of zeggen.
 • Respecteren grenzen van zichzelf en anderen.
 • Herkennen de eigen valkuilen en zwakke plekken.
 • Kunnen handelen zonder de evt. pijn uit het verleden daar een rol in te laten spelen. 
 • Staan in contact met hun emoties en kunnen hiernaar acteren, zonder aan te vallen of te verdedigen.
 • Vragen, waar nodig, steun en/ of hulp.
 • Kunnen zich kwetsbaar opstellen (is iets anders dan zwak).
 • Voelen compassie naar anderen en zichzelf.
 • Zijn in staat om gezonde en langdurige relaties te creëren.
 • Leven in het hier en nu en zijn op een positieve manier bezig met de toekomst.
 • Zijn zich bewust van hun gedachten, gevoelens en gedrag.
 • Laten alles er ‘zijn’, zonder dat ze er iets mee hoeven.
 • Staan open voor andere inzichten.
 • Zien het verband tussen hun acties en het resultaat en leren hiervan.
 • Zijn zich bewust van de eventuele consequenties van hun gedrag.
 • Hebben levenservaring opgedaan en kunnen hiermee omgaan.
 • Aanvaarden de consequenties van genomen beslissingen.
 • Respecteren anderen, met alles erop en eraan.
 • Zijn eerlijk.
 • Hebben geduld.
 • Hebben geleerd te accepteren wat het leven brengt.
 • Zijn zelfreflecterend.
 • Zijn gericht op anderen en andermans welzijn.
 • Hebben een realistisch beeld van de wereld en hebben beschikking over adequate vaardigheden (om in oplossingen te denken en handelen).
 • Hebben zelfinzicht.
 • Kunnen relativeren.
 • Staan overwegend stabiel in het leven.

Je kunt merken of iemand emotioneel volwassen is, aan hoe en of iemand

 • Denkt.
 • Lacht.
 • Zich gedraagt.
 • Omgaat met macht.
 • Omgaat met jaloezie van je(zich)zelf of anderen.
 • Omgaat met frustraties.
 • Zichzelf presenteert t.o.v. zichzelf en anderen.
 • Zichzelf opstelt t.o.v. bepaalde onderwerpen, mensen e.d.
 • Met waarheden en onwaarheden omgaat.
 • Kan genieten van muziek.
 • Kennis vergaart.
 • Zichzelf of de ander toestaat om ‘fouten’ te mogen maken, zodat die of de ander zich kan ontwikkelen.
 • Met discipline omgaat.
 • Omgaat met verantwoordelijkheden.
 • Omgaat met emoties van zichzelf en anderen.
 • Omgaat met afspraken.
 • Zichzelf en/ of anderen (ver)oordeelt.
 • Reageert in moeilijke situaties.
 • Zich (emotioneel) gedraagt in een moeilijke situatie.

Emotionele volwassenheid en emotionele intelligentie zijn de sleutels voor het hebben en houden van een gezonde relatie, romantisch of anderszins. Veel mensen missen bovenstaande vaardigheden op meerdere vlakken, wat kan leiden tot een storing in de communicatie en uiteindelijk zoveel complicaties op kan leveren dat relaties uiteen kunnen vallen. Emotionele volwassenheid en emotionele intelligentie werken samen in relaties. 

Emotioneel onvolwassen mensen in een relatie

 • Classificeren zichzelf vaak als “zeer gevoelig”. Er zijn veel gevoelige mensen in relaties, dat is op zich geen punt. Een echt gevoelig (sensitief) mens is ook gevoelig voor anderen, waarbij een emotioneel onvolwassen persoon dat niet is. Emotioneel onvolwassen mensen willen wraak te nemen vanwege elke pijn, echt of ingebeeld. 
 • Hebben vaak korte relaties. Ze kunnen niets beloven, omdat ze weten dat ze er niet zullen zijn om het te geven. Zij zullen praten over een toekomst waar ze niet van plan zijn om er te zijn. Wanneer de relatie eindigt, zullen ze met een excuus komen. 
 • Zien in relaties maar één 'slecht' persoon. Een emotioneel onvolwassen persoon doet nooit iets ‘fout’. Er is altijd de ander of de situatie om de schuld aan te geven. Zij zullen alles wat de ander zegt draaien in een argument om de ander de 'slechte' persoon te maken en zelf de 'goede' te zijn.
 • Veroorzaken veel drama, omdat emotioneel onvolwassen mensen niet begrijpen wat hun gedrag met de (naaste) omgeving doet. Een simpel meningsverschil wordt verdraaid tot een reden om het uit te maken of te scheiden. Wanneer ze in een slecht humeur zijn, lokken ze ruzie uit en geven de ander daar de schuld van. Emotioneel onvolwassen mensen kunnen boos worden en dagen of weken niet meer met de ander praten. Totdat de ander, voor de lieve vrede, (onterecht) excuses aanbiedt of doet alsof er niets is gebeurd, ook al voelt deze persoon zich gekwetst en heeft deze erg veel last van het betreffende gedrag van de emotioneel onvolwassen partner.
 • Zien altijd één slachtoffer, dat zijn zijzelf. Zij zien zichzelf nooit als de verantwoordelijke voor verkeerde keuzes of gedrag van hun kant. 
 • Hebben zeer instabiele relaties. Zij reageren/ praten eerst, zonder na te denken over de gevolgen. Vervolgens nemen ze het de ander kwalijk “dat die ze ertoe dreef om dat te doen/ zeggen. Wanneer de ander dat niet had gedaan dan zou dat nooit zijn gebeurd”. 
 • Maken dat het in de relatie om slechts één persoon draait. Een emotioneel onvolwassen persoon is alleen bezorgd voor zichzelf. De ander wordt verondersteld om alleen aan hun behoeften te voldoen, zonder dat ook in de behoeften van de ander wordt voorzien.

Uit bovenstaande blijkt wat een impact emotionele (on)volwassenheid heeft op de kwaliteit van je leven en relaties.

WERKEN AAN JEZELF IS DE ENIGE MANIER OM VERDER TE KOMEN DAN JE BENT

AGENDA

Hartelijke groet,
CoachCounsellor
Yes Vieyra-Schaap
Register® Coach, Counsellor, Supervisor, Opleider en Trainer
Directeur / Eigenaar van CoachCounsellor(Academie)(CCA)

Crabethstraat 12
2801 AN, Gouda
T: 0182-510698
M: 06 248 06 856
E: yes@coachcounsellor.nl / info@ccacademie.nl
W: www.coachcounsellor.nl / www.ccacademie.nl
Register® Lid: ABvC (116002)
Geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs)
Register therapeut BCZ® licentiecode: 301285R
AGB code: 90031957
Praktijk code: 90(0)10884
KvK nr: 24384010

Het is toegestaan om deze nieuwsbrief door te sturen.
Het is niet toegestaan om deze nieuwsbrief te kopiëren of anderszins te gebruiken.