Coachcounsellor » Nieuwsbrief » Okt'19 'Probleem'

 

CoachCounsellor.nl

Nieuwsbrief CoachCounsellor

‘Probleem’ 

Een ‘probleem’ of nare situatie verdwijnt niet door erover te klagen. Wanneer je niet tevreden bent over je leven of iets gaat niet zoals jij dit wilt, dan is het belangrijk dat je zelf de touwtjes in handen neemt. Zet jouw ‘probleem’ om in een ‘uitdaging’ en onderneem actie. Kijk naar mogelijkheden, wat wil of kan je wél en hoe kan je er zo mee omgaan, anders naar kijken, het oplossen of accepteren, dat je weer op een fijne manier verder kan. Jij bent de enige die een positieve draai kan geven aan jouw bestaan. Leg jouw ‘probleem’ niet op het bord van een ander. Natuurlijk mag je hulp vragen, dat is zelfs aan te raden, zolang je de intentie hebt er daadwerkelijk zelf iets mee te doen.

Regelmatig reageren mensen niet effectief wanneer ze worden geconfronteerd met ‘problemen’ en/ of vervelende situaties in hun leven. Wanneer hen iets niet bevalt, overkomt of wanneer ze in een nare situatie terechtkomen, dan neigen ze tot destructieve gedragingen. Wat prettiger werkt, is om:

1.     Verantwoordelijkheid te nemen voor de manier waarop je omgaat met de ontstane         situatie (verantwoordelijkheid nemen is iets anders dan de schuld op je nemen). 

2.     Te kijken naar wat wel mogelijk is.

3.     Te kijken naar wat het je in positieve zin (hoe klein ook) op kan leveren.

4.     Te kijken wat je verder kan brengen.

5.     Onderneem positieve acties.

6.     Laat alles er 'zijn'.

Meerdere kanten

Ik (Yes) ga ervan uit dat alles wat zich in negatieve zin in ons leven aandient, twee kanten heeft. Hoe ernstig, naar, vervelend of verdrietig sommige gebeurtenissen, situaties of problemen ook zijn, we kunnen er altijd ook in positieve zin iets van leren. Kijk alleen al naar de verschillende mogelijkheden die je hebt om er in positieve zin mee om te gaan. Deze positieve gedachte geeft voor mij zin aan nare/ negatieve gebeurtenissen in het leven. 

We komen niet altijd achter de positieve intentie van een nare gebeurtenis of situatie, helaas. We kunnen wel (weer) verder, wanneer we er op een positieve of neutrale manier mee omgaan, door er anders naar te kijken en er waar mogelijk iets aan doen. Wanneer alles er mag zijn, zowel het negatieve als het positieve, waarbij we onze focus leggen op het positieve, dan zal het negatieve anders of als minder negatief ervaren worden. 

Dit klinkt misschien kort door de bocht of gemakkelijk, dat is het zeker niet. Het is vaak een pijnlijke, lange weg die veel tijd, liefdevolle aandacht en zo nodig of gewenst om professionele begeleiding vraagt. Door dingen anders te bekijken en open te staan voor ‘alles wat er is’, kan je je in positieve zin verder ontwikkelen.

WANNEER JE DE WOORDEN ‘MOEILIJK’, ‘LASTIG’ EN ‘PROBLEEM’ WEGLAAT, VOELT JE LEVEN LICHTER

AGENDA

Hartelijke groet,
CoachCounsellor
Yes Vieyra-Schaap
Register® Coach, Counsellor, Supervisor, Opleider en Trainer
Directeur / Eigenaar van CoachCounsellor(Academie)(CCA)

Crabethstraat 12
2801 AN, Gouda
T: 0182-510698
M: 06 248 06 856
E: yes@coachcounsellor.nl / info@ccacademie.nl
W: www.coachcounsellor.nl / www.ccacademie.nl
Register® Lid: ABvC (116002)
Geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs)
Register therapeut BCZ® licentiecode: 301285R
AGB code: 90031957
Praktijk code: 90(0)10884
KvK nr: 24384010

Het is toegestaan om deze nieuwsbrief door te sturen.
Het is niet toegestaan om deze nieuwsbrief te kopiëren of anderszins te gebruiken.