Coachcounsellor » Nieuwsbrief » Nov '21 Hulp vragen

 

CoachCounsellor.nl

Nieuwsbrief CoachCounsellor

Om hulp vragen is voor veel mensen nogal een ding. Zij denken dat om hulp vragen een zwakte is, of dat ze dan geen controle meer hebben over hetgeen ze doen, of dat zij de enige zijn die de taak goed kunnen uitvoeren, of ze hebben geen zin om de ander het uit te leggen. Het is een kwestie van je kwetsbaar op durven stellen. Vaak staan zij zelf wel klaar voor anderen en halen daar ook voldoening uit. Besef dat anderen het ook fijn kunnen vinden om voor jou klaar te kunnen staan.

Wanneer jij nooit om hulp vraagt, zullen anderen op den duur ook geen hulp meer aan jou vragen, omdat ze denken dat dit voor jou ‘not done’ is. Met hulp vragen laat je zien dat mensen niet alles zelf hoeven te doen of kunnen en dat ook jij niet alles weet, kan en volhoudt. Wanneer je niet om hulp vraagt, op momenten dat je het even niet weet of trekt, dan kan je behoorlijk overbelast en uit verbinding met je omgeving raken. Binnen een relatie kan dit partners uit elkaar drijven.

Binnen bedrijven kan dit zorgen voor een cultuur waarbij ieder op zijn eigen eilandje werkt. Mensen en afdelingen werken dan langs elkaar heen, het is ieder voor zich, ieder handelt naar eigen goeddunken en heeft alleen oog voor het eigen eiland. Dit kan veel irritatie en fouten opleveren en zodoende een hoog kostenplaatje voor bedrijven. Er is dan onvoldoende samenwerking, er kan miscommunicatie en uitval van medewerkers ontstaan, bijvoorbeeld doordat zij overbelast of burn-out raken. Door aan te geven dat je hulp nodig hebt, geef je de ander de gelegenheid om dit, waar nodig, ook te doen. Op deze manier kan een bedrijfscultuur waarbij de lat steeds hoger wordt gelegd en veel mensen uitvallen, in positieve zin, veranderen.

Wanneer je om hulp vraagt, kan het lijken alsof je de controle uit handen geeft 
Controle hebben, in de zin van dat je grip lijkt te hebben op omstandigheden, het leven, anderen, jezelf en de verschillende taken, is een illusie. Het is zeer vermoeiend en frustrerend en het uiteindelijke resultaat is vaak niet wat je voor ogen had. Het loslaten van deze zgn. controle lijkt onzekerheid te geven. In de realiteit geeft dit juist ontspanning en kan het nieuwe ingangshoeken opleveren.

Kijk naar jouw ‘cirkel van invloed’ (Stephen R. Covey). We hebben voornamelijk invloed op; hoe wij naar de dingen kijken, hoe we daarmee omgaan, wat we denken, voelen en hoe we handelen. Hierbij is verantwoordelijkheid nemen, vertrouwen hebben, proactief denken en actie ondernemen van groot belang. Daarbuiten heet het de ‘cirkel van betrokkenheid’, daar hebben we maar beperkte invloed op, omdat dit buiten onszelf ligt. We kunnen onze cirkel van betrokkenheid alleen (beperkt) beïnvloeden door onszelf anders op te stellen en voorbeeld te geven.

Hoe kan je zorgen dat je sneller om hulp kunt vragen

  • Stel je kwetsbaar op, durf aan te geven dat iets je niet lukt of waar je minder goed in bent en dat je graag gebruik wilt maken van de ander zijn expertise. Dit is niet zwak, het komt juist heel sterk over. Hiermee geef je de ander vertrouwen en zorg je dat de ander zich, zo nodig, ook kwetsbaar op kan stellen. Dit komt de samenwerking en verbinding ten goede.
  • Maak tijd om mensen binnen je werkomgeving zodanig op te leiden en informeren zodat je, wanneer dit nodig is, gebruik van ze kunt maken of ze om hulp kunt vragen of aan kunt delegeren. Deze investering kost tijd en energie, uiteindelijk levert dit je juist heel veel tijd, rust en gemotiveerde medewerkers, op.
  • Heb en geef vertrouwen en stel je gelijkwaardig op (is iets anders dan als gelijke).
  • Ook al doet de ander het misschien anders dan dat jij het zou doen, wil dit niet zeggen dat het beter of slechter is.
  • Bevraag de ander hoe die het zou doen en wat daar de reden van is, laat eigen oplossingen bedenken en moedig dit aan. Vertel, zo nodig, hoe jij het zou doen en wat dat op kan leveren. Zo kan je van elkaar leren.
  • Wees duidelijk bij wat je precies van de ander verwacht en hoe het eindresultaat eruitziet, ga er niet vanuit dat de ander dit wel snapt. Gebruik de 4 W’s en de H (Wat, Wie, Waar, Wanneer en Hoe).
  • Neem ook een ongevraagd aanbod voor hulp aan. Ook al is het misschien niet precies de hulp die jij op dat moment nodig hebt, het zou je zomaar kunnen verlichten in tijd.
  • Bespreek het resultaat, vraag hoe het voor de ander was en hoe het eventueel de volgende keer anders zou kunnen.
  • Bedank de ander voor de inzet en spreek je waardering uit, ook al had jij het misschien anders gedaan.

In het kader van dit onderwerp heb ik de volgende vraag 
Regelmatig ontvang ik berichtjes van lezers van mijn nieuwsbrief, omdat zij iets aan het betreffende onderwerp hebben gehad, of hier een vraag over hebben. Dat ervaar ik als fijn en is precies de reden waarvoor ik de nieuwsbrieven schrijf.

De afgelopen 12 jaar heb ik mij, m.b.t. de onderwerpen van mijn nieuwsbrief, laten inspireren door gesprekken met mijn cliënten, omgeving en door zaken die mij interesseren.

Het lijkt mij leuk en interessant om te kijken of jullie onderwerpen en vragen hebben, welke binnen mijn competenties vallen (zie website), waar je meer over wilt weten of antwoord op wil. In mijn volgende nieuwsbrieven zal ik dan telkens één van deze onderwerpen en vragen behandelen.

Je kunt je onderwerp en eventuele vraag per e-mail sturen naar: yes@coachcounsellor.nl

Ik zie ernaar uit, alvast mijn dank!

SUCCESVOLLE MENSEN WETEN WAAR HUN KRACHT LIGT, DOEN EERST WAT PRIORITEIT HEEFT, DELEGEREN, ZIJN IN VERBINDING EN VRAGEN WAAR NODIG OM ONDERSTEUNING.

AGENDA

Hartelijke groet,
CoachCounsellor
Yes Vieyra-Schaap
Register® Coach, Counsellor, Supervisor, Opleider en Trainer
Directeur / Eigenaar van CoachCounsellor(Academie)(CCA)

Crabethstraat 12
2801 AN, Gouda
T: 0182-510698
M: 06 248 06 856
E: yes@coachcounsellor.nl / info@ccacademie.nl
W: www.coachcounsellor.nl / www.ccacademie.nl
Register® Lid: ABvC (116002)
Geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs)
Register therapeut BCZ® licentiecode: 301285R
AGB code: 90031957
Praktijk code: 90(0)10884
KvK nr: 24384010

Het is toegestaan om deze nieuwsbrief door te sturen.
Het is niet toegestaan om deze nieuwsbrief te kopiëren of anderszins te gebruiken.