Coachcounsellor » Nieuwsbrief » Juni'22 Congruentie

 

CoachCounsellor.nl

Nieuwsbrief CoachCounsellor

(Waar hij/ hem staat kan ook zij/ haar gelezen worden)

Congruentie
Wanneer iemand congruent is dan komt wat die denkt, voelt, zegt en doet overeen. Woorden, stem en (non) verbale uitingen/ lichaamstaal zijn volledig in overeenstemming. Wanneer iemand congruent is, dan komt die betrouwbaar en duidelijk over.

Incongruentie
Bij een incongruent persoon, is er een verschil tussen wat hij denkt, voelt, zegt en doet.
Incongruentie kun je herkennen aan bepaalde uitspraken, gedragingen en gevoelens, zoals:

  • “Ik moet…”
  • “Proberen” in plaats van “doen”.
  • Aarzelende bewegingen in gebaren of stem.
  • Wanneer je woorden niet overeenkomen met wat je doet, uitstraalt of dit zelfs tegenspreken.

Incongruentie ontstaat vaak vanuit een positieve intentie om onszelf te beschermen of om aardig gevonden te willen worden. Zoals bijvoorbeeld wanneer iemand denkt dat die voor gek staat wanneer hij iets moet doen buiten zijn comfortzone. Hij kan dan een houding of rol aannemen die niet bij hem past. Hij doet dit dan met de intentie om zich zelfverzekerder te voelen. Wanneer dit door de omgeving wordt opgemerkt kan hier op een negatieve manier op worden gereageerd, waardoor diegene uit balans raakt.

Het is dan ook beter om congruent te blijven en je te gedragen zoals op dat moment bij je past, zoals in het voorbeeld hierboven, onzeker. Je bent dan congruent en dat kan helpen om je steeds zelfverzekerder te gaan voelen, omdat de reacties die je dan krijgt, horen bij hoe je je voelt en je je niet anders voor hoeft te doen. Incongruentie kost veel negatieve energie.

Voorbeelden:

  • Iemand krijgt de vraag om een buurman te helpen met een klus. Dit terwijl hij zich had verheugd om die middag lekker met een boek op de bank te kruipen. Omdat hij bang is niet aardig gevonden te worden, zegt hij met een zuur gezicht: “Ja natuurlijk, leuk”, terwijl hij er eigenlijk van baalt. De ander merkt dit op en vraagt dan: “Weet je het zeker?”
  • Wanneer iemand eerlijkheid als kernwaarde heeft en deze persoon is/ werkt in een omgeving waar mensen om de tuin geleid worden, dan zal die zich hier niet prettig voelen en zal dan met zichzelf in conflict komen.

Iemand die niet congruent is, kan uiteindelijk burn-out raken. Mensen die burn-out kunnen raken voelen zich niet fijn, omdat zij niet hun eigen waarden nastreven en veel doen vanuit bijvoorbeeld; de lieve vrede, om aardig gevonden te worden, bang zijn om voor gek te staan, of zoeken naar erkenning. Zij gaan daarmee voorbij aan hun eigen welzijn. Zij zijn dan continu bezig met wat de buitenwereld wel of niet van ze zal vinden of denken en passen zich daaraan aan. Dit kost ze enorm veel (negatieve) energie, waar ze uiteidelijk uitgeput van raken.

Het is juist goed om alles te mogen voelen en dit ook te laten zien en horen, je stelt je dan kwetsbaar op. Vanuit deze kwetsbaarheid toon je je kracht en daaruit kan zelfverzekerdheid ontsstaan. Je mag zijn wie je bent, met alles wat bij jou past, qua denken, voelen en doen.

Wanneer je je onzeker voelt kan het helpen om een oefening doen, om jezelf het gevoel van vrijheid en kracht te geven, zoals; door te gaan staan met je je neus in de lucht en je armen en benen gespreid. Op deze manier kan je een gevoel van zekerheid in je lichaam ervaren wat je de kracht kan geven om te mogen zijn wie je bent en daar trots op te zijn.

Wanneer je bij een ander  incongruentie opmerkt, kun je:

  • Samen met de ander kijken naar de positieve intentie van het gedrag en zoeken naar andere of nieuwe manieren van congruent gedrag.
  • Het incongruente gedrag op een overdreven manier spiegelen.
  • Zeggen: “Ik hoor je dit zeggen…..terwijl ik zie dat...., wat maakt dat je dit zegt?”
  • Het verbale en non-verbale omdraaien: “Ik ben zoo blij! (sip kijkend).

Om congruent te zijn is het belangrijk om je eigen kernwaarden goed te leren kennen, zodat je daarnaar kunt leven. In de volgende Nieuwsbrief kom ik hierop terug.

WANNEER WAT JE DENKT, VOELT, ZEGT EN DOET MET ELKAAR OVEREENKOMT ERVAAR JE VRIJHEID, LIEFDE EN VERVULLING

 

AGENDA

Hartelijke groet,
CoachCounsellor
Yes Vieyra-Schaap
Register® Coach, Counsellor, Supervisor, Opleider en Trainer
Directeur / Eigenaar van CoachCounsellor(Academie)(CCA)

Crabethstraat 12
2801 AN, Gouda
T: 0182-510698
M: 06 248 06 856
E: yes@coachcounsellor.nl / info@ccacademie.nl
W: www.coachcounsellor.nl / www.ccacademie.nl
Register® Lid: ABvC (116002)
Geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs)
Register therapeut BCZ® licentiecode: 301285R
AGB code: 90031957
Praktijk code: 90(0)10884
KvK nr: 24384010

Het is toegestaan om deze nieuwsbrief door te sturen.
Het is niet toegestaan om deze nieuwsbrief te kopiëren of anderszins te gebruiken.