Dec'22 Harmonieuze relatie

Harmonie
Het woord harmonie komt uit de muziek en gaat over tonen die goed bij elkaar passen.

Harmonieuze relatie
Een harmonieuze relatie is een relatie waarin partners verbinding met elkaar zoeken, elkaar aanvullen, versterken en ruimte geven binnen een fijne, gelijkwaardige, veilige sfeer.

Niet iedereen beschikt over bovenstaande vaardigheden en dat maakt dan ook dat in sommige relaties harmonie een te hoog streven kan zijn. Kijk dan naar, wat je samen wél kunt bereiken binnen de eigenschappen, vaardigheden en kwaliteiten welke ieder van jullie heeft en waarin jullie elkaar kunnen versterken, aanvullen en tegemoetkomen. Wees realistisch in wat je verwacht van je relatie, vergelijk jouw relatie nooit met die van anderen, die van jou is 'anders'. 'Anders' hoeft niet minder te zijn. Laat los wat je niet kunt veranderen, zoek naar wat wel mogelijk is en hoe je daar beiden voldoening uit kunt halen. Dit vraagt van beiden veel.

Verwachtingen
Stel je verwachtingen bij, anders raak je telkens opnieuw teleurgesteld. Dit is niet altijd gemakkelijk en kan maken dat je eerst door een rouwproces gaat, omdat dat wat je verwachtte, hoopte of wenste m.b.t. je relatie, volledig op de schop komt te staan. Uiteindelijk kan dit rust gaan geven.

Je doet dit voor jezelf, omdat jij je prettiger wilt voelen binnen je relatie. Hoe lager je verwachtingen zijn, des te meer meevallers je kunt voelen en tevreden kunt zijn. We kunnen alleen onszelf veranderen in hoe we ergens in staan, mee omgaan, over denken en naar kijken. We kunnen onze gedachten en oordelen over onszelf, de ander en de situatie, veranderen naar meer realistische, helpende gedachten. Op deze manier kunnen we ons dan anders gaan voelen, wat als gevolg heeft dat we ons anders kunnen gaan gedragen.

Een fijne relatie hebben, betekent altijd dat partners aan zichzelf werken en (zich af)vragen wat ze voor de ander kunnen betekenen! Zij kunnen van elkaar leren, elkaar bevestigen en versterken, in positieve zin.

Partners in een gelukkige relatie

 • Voelen zich veilig bij elkaar
 • Voelen balans tussen geven en nemen
 • Geven elkaar ruimte
 • Mogen zijn wie ze zijn
 • Versterken elkaar in positieve zin
 • Zoeken naar overeenstemming
 • Gaan uit van de positieve intenties van de ander
 • Zoeken verbinding
 • Spreken ook vervelende zaken uit, deze worden dan gezien als ‘leerpunten’
 • Zien een ‘ruzie’ als investering in de relatie, waarbij de één de ander en de relatie belangrijk genoeg vindt om ergens een punt van te maken.
 • Laten elkaar schitteren en kunnen daarvan genieten
 • Zijn volledig open tegen over elkaar
 • Geloven in elkaars goede intenties
 • Reflecteren op zichzelf
 • Zien elkaar als prioriteit nr. 1
 • Kunnen elkaar volledig vertrouwen
 • Gunnen elkaar het beste
 • Respecteren elkaar met alles erop en eraan
 • Delen hun gedachten en emoties
 • Maken tijd voor en geven aandacht aan elkaar
 • Vormen een eenheid naar de zgn. ‘buitenwereld’
 • Etc.

Gedragingen van partners, welke zorgen voor een ongelukkige relatie

 • Het tegenovergestelde van bovenstaande zaken
 • Vertellen leugens of verzwijgen dingen voor de ander
 • Vinden de eigen behoeftes belangrijker dan de behoeftes v.d. ander
 • Het glas is halfleeg, alleen negatieve zaken t.o.v. de ander worden benadrukt
 • Blijven doen wat ze deden en leggen de verbetering/ verandering bij de ander 
 • Halen telkens weer dezelfde oude koeien uit de sloot
 • Benadrukken alleen de negatieve zaken en hebben geen oog voor wat goed gaat/ ging
 • Gaan alleen van zichzelf uit, gedragen zich egocentrisch
 • Overleggen niet
 • Houden geen rekening met de gevoelens van de ander
 • Verwachten van de ander dat, wat ze zelf de ander niet (kunnen) geven
 • Zoeken naar verschillen
 • Staan in de ‘aanvallen’ of ‘verdedigen’ stand
 • Stellen zich niet gelijkwaardig op
 • Zijn jaloers op de partner
 • Tonen geen respect voor de ander
 • Brengen de ander in gezelschap (bewust of onbewust) in verlegenheid of zetten ze voor gek
 • Bespreken relatiezaken met de ‘buitenwereld’
 • Ver excuseren zich telkens en nemen geen verantwoordelijkheid voor hun gedrag en de evt. gevolgen daarvan
 • Etc.

Het zou fijn zijn wanneer de partner, die zich herkent in bovenstaand onderste rijtje en graag wil dat de relatie herstelt, hierop reflecteert en kijkt waarin die de partner tegemoet kan komen.

Zoek het altijd bij jezelf, neem verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag en werk daaraan. En wanneer je dit niet wilt/ kunt neem dan initiatief om te bespreken hoe jullie wel/ niet verder gaan. Zoek, zo nodig, begeleiding hierbij!

WANNEER JE DOET WAT JE DEED, KRIJG JE WAT JE KREEG!