Jan'23 (Zelf)compassie

Compassie

Betekent dat je openstaat voor, betrokken bent bij en geraakt wordt door het lijden van jezelf en anderen en dat je de wens hebt om dit, waar mogelijk, te verlichten. Je voelt dan warmte, zorgzaamheid en de behoefte om het leed voor de ander op een of andere manier te verlichten. Compassie betekent ook dat vriendelijkheid toont aan anderen en jezelf wanneer jij of zij ‘fouten’ maken of tegenslag ondervind(t)en, in plaats van hen of jezelf te veroordelen.

(Zelf)compassie

Wanneer we ‘lijden’, kunnen we ons alleen en geïsoleerd voelen. Zelfcompassie zorgt juist voor verbondenheid, je bent nl. niet de enige. Vaak kunnen mensen zich wel naar anderen toe betrokken voelen en de wens hebben om het ‘leed’ voor de anderen te verlichten. Zij kunnen dit niet naar zichzelf. Dit komt doordat ze veel over zichzelf, vaak op een negatieve manier, oordelen = zelfkritiek en de neiging hebben zichzelf te isoleren = zelfisolatie en zich laten meeslepen in het eigen lijden, waardoor het vergroot = zelfabsorptie. Zelfcompassie zorgt voor meer verbinding met anderen, iedereen is even belangrijk. Wanneer je je eigen behoeftes kunt invullen heb je meer te geven aan anderen,

Zelfcompassie

 • Is vriendelijk met jezelf omgaan.
 • Betekent dat je het beste wilt voor jezelf, waarmee je gemakzucht voorkomt, je kijkt naar wat goed voor je is op de lange termijn.
 • Geeft je een gevoel van vrijheid, de vrijheid om te zijn wie je bent.
 • Mensen die vriendelijk zijn tegen zichzelf nemen verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag.
 • Zelfcompassie biedt de veiligheid om sneller verantwoordelijkheid te nemen voor je gedrag omdat je weet dat ‘fouten’ maken menselijk is.
 • Tekortkomingen zijn een onderdeel van het mens zijn.
 • Je draagt zorg voor het invullen van je eigen behoeften en je gevoel van welbevinden en neemt daar de verantwoordelijkheid voor.
 • Je bent even belangrijk als anderen.
 • Betekent dat je ‘nee’ mag zeggen tegen dingen/ mensen die jou kunnen schaden.

Wat doet zelfcompassie

 • Activeert het zelfzorgsysteem.
 • Geeft meer positieve gevoelens en optimisme.
 • Geeft een grotere emotionele intelligentie.
 • Zorgt voor een gevoel van emotioneel welbevinden.
 • Zorgt voor betere coping; het geeft je meer veerkracht, zodat je beter om kunt gaan met tegenslagen.
 • Helpt je om gezonder in het leven te staan bijv. stoppen met roken, eerder naar de dokter, gezonder eten etc.
 • Zorgt voor intrinsieke motivatie.

Hoe kun je oefenen met zelfcompassie

 • Erken het lijden, voel wat het met je doet, geef er aandacht aan i.p.v. het gevoel te negeren.
 • We kunnen niet helen wat we niet voelen.
 • Wees bewust aanwezig zonder oordeel.
 • Sluit vriendschap met je gevoelens i.p.v. je ertegen te verzetten. Hierbij kun je gebruik maken van muziek luisteren, een boek lezen, koken of meditatie etc.
 • Jij weet zelf het best wat goed voor je is.
 • Leg je handen gekruist op je hart en voel.
 • Leef je in; wat heb ík nodig, wat kalmeert/ troost mij?
 • Neem initiatief.
 • Wees verantwoordelijk voor je eigen welbevinden.
 • Moedig jezelf aan om op een compassie/ liefdevolle manier met jezelf om te gaan.
 • Kijk hoe je voor je lichaam zorgt wanneer je onder stress staat, wat kun je anders, beter of meer doen?
 • Hoe zorg je voor je geest, je overtuigingen en gedachten? Leer jezelf compassievolle mantra’s toe te passen, zoals bijvoorbeeld: Verzacht, kalmeer en sta toe. Wat kun je nog meer doen?
 • Wie kun je benaderen om je goed te voelen, iets te doen voor een ander of afspreken met iemand.
 • Wat zijn jouw waarden? Wat voedt jouw geest?

Realiseer je dat het tijd kost en mag kosten om met compassie met jezelf om te gaan. Dat is heel normaal. Het hebben van vervelende gevoelens wil niet zeggen dat het niet beter gaat met je vooruitgang in zelfcompassie. Het betekent juist dat je anders leert omgaan met negatieve gevoelens.

Het vergt tijd en veel oefening. Wees bereid om jezelf na 100x vallen weer op te rapen! Geleidelijk aan wordt het een nieuwe manier van leven. Je kunt niet falen, ieder moment heb je nieuwe kansen. Zie het als "het planten van zaadjes".

HET IS OKÉ OM NIET ALTIJD 'GOED' TE HOEVEN ZIJN!