Coachcounsellor » Nieuwsbrief » Aug’19 Liegen

 

CoachCounsellor.nl

Nieuwsbrief CoachCounsellor

(Waar hij/ hem/ zijn staat, kan ook zij/ haar gelezen worden)

Liegen

Een leugen is een bewering of gedrag, waarvan degene zich bewust is dat deze in strijd is met de waarheid. Wanneer dit onbewust is, heet het een vergissing. 

Bij een leugen is opzet in het spel en dit kan in verschillende gradaties voorkomen. Bij boze opzet is het doel een ander kwaad te berokkenen. Wanneer iemand ten onrechte beweert een academische opleiding te hebben, dan is dit een leugen. Wanneer iemand beweert dat een ander een misdaad heeft begaan, terwijl die weet dat dit niet waar is, dan is er sprake van een leugen en wordt dit gezien als laster.

Wanneer iemand beter had kunnen weten is er ook sprake van opzet, hij had zich namelijk kunnen/ dienen te informeren. Liegen kan tot strafbare feiten leiden zoals valsheid in geschrifte, smaad, of meineed. 

Een 'leugen om bestwil' 

Een 'leugen om bestwil' is zgn. bedoeld om een goed doel te bereiken en wordt daarom milder beoordeeld. Een 'leugen om bestwil' ontstaat vaak vanuit onzekerheid, of om anderen te plezieren of omdat iemand een slecht voorbeeld heeft gehad in de jeugd. Vaak is dit meer uit eigen belang, dan in het belang van de ander, bijvoorbeeld om aardig gevonden te worden of omdat je geen zin hebt in een discussie. Liegen uit gewoonte kan een verslaving worden, waarbij de ene leugen de andere uitlokt. Mensen kunnen zichzelf daarmee diep in de nesten werken, dit stoppen kost dan veel moeite. 

Wanneer je hebt gelogen, vraag jezelf dan achteraf af wat je achterliggende reden hiervoor was. En kijk dan naar wat je anders had kunnen doen. Had je misschien ook niets kunnen zeggen, of op een aardige manier? Had de waarheid een mogelijkheid geweest? Biecht eens een leugen op en kijk hoe erop wordt gereageerd. Je kunt altijd ergens op terug komen, dat komt een stuk fijner over dan je vasthouden aan een leugen. Wacht niet tot de leugen uitkomt, dan kom je net meer geloofwaardig over.

Liegen schept afstand en kan een eenzaam gevoel geven. Neem iemand in vertrouwen en vraag om steun. Liegen lijkt problemen soms op te lossen, alleen is dit vaak slechts voor héél korte duur, op de lange duur geeft het juist meer problemen. 

De meest voorkomende leugen is opscheppen of het eigen verleden mooier maken dan het was. Leugenaars blijven hun leugens trouw tot ze worden geconfronteerd met hun ongelijk, dan veranderen ze hun verhaal. Ze nemen de nieuwe versie ervan consequent over en verdedigen die hardnekkig. Ze gaan op in hun verzinsel en weten dan niet meer of ze nu de waarheid vertellen of niet. Ze geloven in hun eigen leugens of roddels.

Verschillende vormen van liegen

  • Roddelen: Negatief spreken, gebeurt vaak uit jaloezie of afgunst en is bedoeld om de ander naar beneden te halen, uit te sluiten, vernederen, kwetsen of pesten. Zo kunnen mensen of organisaties worden geschaad. dit doet men meestal om zichzelf mooier/ beter te doen voorkomen.
  • Laster: Zwartmaken van iemands reputatie, of iemandmoedwillig beschuldigen van iets dat onwaar is. Dit kan leiden tot strafvervolging.
  • Kwaadspreken: Dingen zeggen over iemand die niet of half waar zijn, of die niet gecheckt zijn op juistheid, waarbij diegene verdacht of zwart wordt gemaakt.
  • Zwijgen: Niets zeggen bijvoorbeeld om confrontatie uit de weg te gaan.
  • Liegen: Kan verbaal of non-verbaal. Een onwaarheid wordt bewust als waarheid verkondigd.

Wat maakt dat iemand liegt

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand liegt. Bijvoorbeeld wanneer iemand bang is voor een bepaalde straf, uit angst niet geaccepteerd te worden, bang om iets of iemand te verliezen of bang voor afwijzing. Leugenaars zijn vaak mensen die de confrontatie met de waarheid niet aandurven, zich slachtoffer voelen, bang zijn en geen verantwoordelijkheid durven/ willen nemen voor hun gedrag. 

Je kunt de (pijnlijke) waarheid niet eindeloos vermijden

Voorbeeld: Je alsmaar verstoppen achter de smoes dat je geen tijd hebt, creëert enige verwachting bij degene die jou steeds opnieuw uitnodigt en met wie je eigenlijk geen contact wilt. De waarheid zeggen bevrijd je van ongewenste relaties. Dat kan op een vriendelijke manier. Zolang je het bij jezelf houdt, spaar je de gevoelens van anderen.

Vaak is het feit, dat je erachter komt dat iemand je een leugen heeft verteld, veel pijnlijker dan de waarheid. Je kunt je dan enorm buitengesloten voelen en het vertrouwen is dan ernstig geschaad. Je komt erachter dat, dat wat je voelde niet voor niets was, ondanks dat de ander dit steeds heeft ontkend. Mensen, die samen een geheim delen, zijn met elkaar verbonden en daardoor belangrijk voor elkaar (bijvoorbeeld met degene waarmee iemand vreemdgaat). Hiermee wordt de positie van degene die buitengesloten wordt (de partner in dit geval) zwak en onzeker. Vertrouwen herstellen duurt, voor zover dat nog mogelijk is, (heel) lang en zal altijd een pijnpunt blijven.

Niet liegen lukt beter naarmate je minder glad te strijken hebt, minder gevoelens hebt die je liever niet zou willen hebben. Naarmate je; je gevoelens en gedachten meer deelt, vertelt wat dingen met je doen, beter in je vel zit, jezelf in de spiegel aan kunt kijken, jezelf en anderen accepteert met alles erop en eraan, zal je geen leugens meer nodig hebben en kun je je vrij voelen.

BETER GEKWETST DOOR DE WAARHEID

DAN GETROOST MET EEN LEUGEN

AGENDA

Hartelijke groet,
CoachCounsellor
Yes Vieyra-Schaap
Register® Coach, Counsellor, Supervisor, Opleider en Trainer
Directeur / Eigenaar van CoachCounsellor(Academie)(CCA)

Crabethstraat 12
2801 AN, Gouda
T: 0182-510698
M: 06 248 06 856
E: yes@coachcounsellor.nl / info@ccacademie.nl
W: www.coachcounsellor.nl / www.ccacademie.nl
Register® Lid: ABvC (116002)
Geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs)
Register therapeut BCZ® licentiecode: 301285R
AGB code: 90031957
Praktijk code: 90(0)10884
KvK nr: 24384010

Het is toegestaan om deze nieuwsbrief door te sturen.
Het is niet toegestaan om deze nieuwsbrief te kopiëren of anderszins te gebruiken.