Coachcounsellor » Nieuwsbrief » Dec'16 Zinvol leven

 

CoachCounsellor.nl

Nieuwsbrief CoachCounsellor

Zinvol leven

Zo tegen het einde van het jaar kan het mooi zijn om terug te kijken en te reflecteren. Je kunt je dan afvragen of jij jouw persoonlijke missie / levensdoel het afgelopen jaar hebt nagestreefd en nageleefd. Zo ja, hoe ga je dit in 2017 vasthouden? Zo nee, wat heb je nodig om dit in 2017 wel te kunnen doen? 

Dit kan een mooie manier zijn om bewust vorm en sturing te geven aan je leven en werk. Nog mooier zou het zijn wanneer je, gedurende het jaar, geregeld tijd inplant om te reflecteren en waar nodig of gewenst, je missie bij te stellen. Op deze manier vergroot je de kans, dat je volgend jaar met (nog meer) voldoening, kunt terugblikken op de keuzes die je hebt gemaakt.

Je zou jezelf de volgende vragen kunnen stellen:

 • Welke zaken geven mij een goed gevoel, terugkijkend op afgelopen jaar? 
 • Waar ben ik dankbaar voor, terugkijkend op het afgelopen jaar? 
 • Wat wil ik meenemen naar het nieuwe jaar?
 • Wat wil ik achterlaten?
 • Waarvan wil ik meer gaan doen in het nieuwe jaar?
 • Wat ga ik oppakken in het nieuwe jaar?
 • Wat wil ik bereikt hebben aan het einde van het nieuwe jaar?
 • Welke (kleine) verandering in mijn manier van denken, voelen en doen kan mij helpen om (nog) meer plezier en levenslust te ervaren in mijn dagelijkse bestaan?
 • Wat kan en ga ik doen om dit waar te maken?
 • Welke (kleine) stapjes ga ik zetten om bovenstaande te bereiken?
 • Hoe kan ik mijzelf bevestigen bij elk stapje wat ik zet?

Een persoonlijke missie kan zin aan je leven geven en is, zoals het woord al zegt, voor ieder anders; wat voor de één als zinvol aanvoelt, hoeft dat voor een ander helemaal niet te zijn.

Missie

Een persoonlijke missie is jouw hogere doel op de lange termijn, het geeft je richting, is tijdloos en toe te passen op dit moment. Veel mensen hebben geen bewuste, duidelijke missie. Het kan handig zijn om je persoonlijke missie helder te hebben, hieraan kun je namelijk je acties, gedrag, gevoelens, gedachten en keuzes steeds toetsen, zodat je congruent in het leven kunt (blijven) staan. Incongruentie kan je letterlijk ziek maken en kan op de lange duur o.a. burn-out veroorzaken.

Een persoonlijke missie laat zien wat voor jou belangrijk is, dit maakt dat je gemakkelijker keuzes kunt maken op allerlei gebieden, door je steeds af te vragen of een bepaalde keuze je dichter naar jouw missie brengt of er juist verder vanaf. 

Wanneer je (nog) niet precies weet wat jouw persoonlijke missie is, dan kan dit het moment zijn om daarnaar te kijken. Onderstaande vragen kunnen je helpen om jouw persoonlijke missie helder te krijgen:

 • Welke waarden streef ik na? Noem er vijf in volgorde van belangrijkheid.
 • In hoeverre heb ik deze de afgelopen twee weken nageleefd?
 • Wat heeft mij hierbij geholpen of wat hield mij tegen? 
 • Hoe zie ik mijzelf? 
 • Hoe denk ik dat anderen mij zien? 
 • Welke rollen heb ik in het leven en bij welke rollen voel ik mij het prettigst? 
 • Welke gedachten / overtuigingen helpen mij om te bereiken wat ik wil? 
 • Wat en / of wie geeft / geven mijn leven betekenis? 
 • Hoe wil ik dat mensen mij later herinneren? 
 • Hoe congruent gedraag ik mij m.b.t. mijn persoonlijke missie? Komt wat ik denk, voel, doe, zeg en uitstraal met elkaar overeen?    

Ik wens je een zinvol en fantastisch 2017 toe!

AGENDA

Hartelijke groet,
CoachCounsellor
Yes Vieyra-Schaap
Register® Coach, Counsellor, Supervisor, Opleider en Trainer
Directeur / Eigenaar van CoachCounsellor(Academie)(CCA)

Crabethstraat 12
2801 AN, Gouda
T: 0182-510698
M: 06 248 06 856
E: yes@coachcounsellor.nl / info@ccacademie.nl
W: www.coachcounsellor.nl / www.ccacademie.nl
Register® Lid: ABvC (116002)
Geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs)
Register therapeut BCZ® licentiecode: 301285R
AGB code: 90031957
Praktijk code: 90(0)10884
KvK nr: 24384010

Het is toegestaan om deze nieuwsbrief door te sturen.
Het is niet toegestaan om deze nieuwsbrief te kopiëren of anderszins te gebruiken.