Coaching / counselling on the job

Hierbij volg ik je op de werkvloer en maak ik, indien gewenst, gebruik van 360-graden feedback (zie bedrijven) en/ of een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP).

PLANNEN MISLUKKEN OMDAT ZE GEEN DOEL HEBBEN