Coach Gouda

PEL VRAAGTECHNIEK

PEL© VRAAGTECHNIEK

In deze workshop leren coaches, counsellors en andere hulpverleners de 'PEL© vraagtechniek' toe te passen. Deze PEL© vraagtechniek stelt je in staat om op een directe manier, in zeer korte tijd achterliggende thema’s van de coachee/cliënt op te sporen (Pellen) en is zeer effectief gebleken bij coaching/counselling.

Als kind hebben we vaak, de emoties die we toen hadden bij bepaalde gebeurtenissen, situaties of personen, niet kunnen of mogen voelen van onszelf (onbewust) of onze omgeving. We hebben daardoor een bepaalde overtuiging vastgezet en de daarbij (op dat moment) helpende overlevingsstrategie (gedrag) aangemeten.

Bijvoorbeeld: Als kind dacht je 'ik ben toch niet belangrijk' (wat als overtuiging, door een bepaalde situatie, gebeurtenis of persoon, is ontstaan) en je bent toen als overlevingsstrategie onverschillig gaan doen, of juist dominant, aandacht opeisend etc. Dit (overlevings)gedrag leverde je toen op dat je het vol kon houden (overleven). In je volwassenheid zijn deze gevoelens en het daaruit ontstane gedrag je gaan tegenwerken. Wanneer deze overtuiging in het heden getriggerd wordt door iets of iemand, val je terug in dit ‘kind-bewustzijn’. Je kindgevoelens komen dan onbewust naar boven en je vertoont hetzelfde (overlevings)gedrag als toen, wat niet hoort bij je 'volwassen-bewustzijn' en de situatie in het hier en nu.

In het heden levert dit gedrag dan ook vaak geen positieve dingen/gevoelens (meer) op en gaat het je in de weg zitten/belemmeren. Het is goed om je hier bewust van te worden (middels o.a. de PEL©techniek), zodat je deze ongewenste (oude) gevoelens kunt laten waar ze horen (in het verleden), waardoor ook je gedrag zal veranderen in positieve zin. Meestal gaat het om meerdere overtuigingen, gevoelens, situaties en gebeurtenissen.

Ook kunnen we deze 'PEL© vraagtechniek' op coachende wijze inzetten door een positief gevoel, te onderzoeken, doorvoelen en kijken waar dit zich heeft vastgezet in het verleden zodat we dat kunnen verbinden met het heden, verankeren en meenemen naar de toekomst.

Locatie: Trainingsruimte van 'CoachCounsellor' te Gouda, of in overleg elders.
Trainer: Yes Vieyra.
Datum: Zie AGENDA.
Tijden: 10.00 – 16.00 uur.

Kosten:

  • Particulieren en ZZP (Zelfstandigen Zonder Personeel): € 225,00 p.p.
  • Bedrijven met personeel: € 350,00 p.p.

Bovenstaande bedragen zijn excl. btw. en incl. koffie/thee, een hand-out en certificaat van deelname.

CoachCounsellor Yes Vieyra is Register®Lid bij: ABvC (116002), Register therapeut BCZ® Licentiecode: 301285R en geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

Klik hier voor het inschrijfformulier.

ONDERKEN JE BLINDE VLEKKEN EN ONVERWERKTE EMOTIES

 

AGENDA WORKSHOPS EN CONTACTDAGEN

NIEUWSBRIEF