EMDR

Wat is EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een begeleidingsvorm voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring/gebeurtenis. EMDR is een relatief nieuwe methode.

Waarvoor EMDR
Bepaalde gebeurtenissen kunnen (onbewust) bij mensen diep ingrijpen in hun leven. Een groot deel van deze mensen verwerken de ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische/lichamelijke klachten.

Vaak gaat het om (onbewuste) herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Bij meerdere van dezelfde ervaringen spreekt men van een “Post Traumatisch Stress Syndroom” (PTSS).

Niet/ onvoldoende verwerkte eerdere ('traumatische') levenservaringen kunnen in het hier en nu ervoor zorgen dat iemand bij vergelijkbare situaties, gebeurtenissen of personen (triggers) als toen, dezelfde (onbewuste) patronen/reacties in gevoel, gedrag, gedachten en/of emoties ervaart/vertoont, als in de verwarrende situatie van toen.

Bij ervaringen waarbij angst, hulpeloosheid of levensgevaar een rol spelen, kondigt het lichaam een alarmtoestand af. Oorspronkelijke beelden, gedachten, geluiden en gevoelens worden daardoor in een onverwerkte vorm opgeslagen.

Prikkels, zoals beelden, geuren, kleuren en geluiden in het heden die de ingrijpende gebeurtenis uit het verleden triggeren, kunnen de 'oorspronkelijke herinnering' en de gevoelens, gedachten en overtuigingen die daarbij horen, telkens weer activeren zonder dat de persoon zich hier bewust van is. Hij/zij voelt dan steeds opnieuw dezelfde emoties als toen en raakt keer op keer van slag. De persoon kan hierdoor in het heden belemmerd worden en klachten ontwikkelen. Hij/zij is dan nog steeds aan het ‘overleven’ in plaats van ‘leven’.

Werkt EMDR
Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten is gebleken dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende methode. Mensen zijn vaak na één of enkele sessies van de, aan het trauma gerelateerde, klachten af.

Wanneer wordt EMDR toegepast
Alvorens te starten met EMDR zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan de oorzaak en achtergrond van de klachten. Daarnaast wordt er een taxatie gemaakt van een aantal individuele kenmerken waaronder de persoonlijke draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt. Hieruit zal blijken of EMDR wenselijk, geschikt en/of nodig is. CoachCounsellor past EMDR, zo nodig, alleen toe als onderdeel van een begeleidingstraject. 

Welke voorbereidingen zijn nodig
EMDR werkt vaak snel. Daarnaast kan het ook intensief zijn. Daarom zal Coachcounsellor je niet alleen vertellen wat zij gaat doen en waarom, zij zal ook uitleggen wat je eventueel te wachten staat qua emoties etc. en hoe je hiermee om kan gaan.

Hoe gaat EMDR in zijn werk
Bij de EMDR methode gaat men ervan uit dat nare ervaringen anders in de hersenen worden opgeslagen dan gewone ervaringen. Met EMDR worden 'traumatische' herinneringen omgezet in 'gewone' herinneringen.

Yes laat je over de oorspronkelijke gebeurtenis vertellen en daarna stilstaan bij het beeld dat op dit moment nog het akeligst is om naar te kijken. Terwijl jij je concentreert op dit beeld en de gevoelens en gedachten die ermee gepaard gaan, wordt er nog iets anders van je gevraagd; bijvoorbeeld het met de ogen volgen van de vingers van Yes, die voor het gezicht heen en weer bewegen, of luisteren naar klikjes via een koptelefoon, of Yes zal met de handen trommelen op je handen/knieën.

Yes stopt telkens na ongeveer 30-60 sec. de handbewegingen/ klikjes/ tikjes en vraagt dan aan je wat er naar boven komt. Dat kan van alles zijn, alles is goed. Er wordt je dan vervolgens gevraagd om je daarop te concentreren. Dit wordt telkens herhaald, net zolang tot de spanning geheel is afgenomen. We gaan verder niet inhoudelijk in op wat je zegt, daarmee zou de methode zijn kracht verliezen.

Tijdens deze procedure kan en mag je emotioneel worden, dat hoeft niet. Het is belangrijk dat jij je oprecht concentreert op zowel je eigen verhaal/ eigen gewaarwordingen, als op de bewegende hand/ klikjes/ tikjes.

Je zult het beeld van die bewuste gebeurtenis/ situatie/ persoon tijdens de EMDR sessie steeds beter kunnen verdragen. De behandeling gaat door tot jij niet meer van slag raakt wanneer je aan de nare herinnering terugdenkt. De behandeling is al mogelijk bij kinderen vanaf 1 jaar.

Wat zijn de te verwachten effecten
De sets handbewegingen/ klikjes/ tikjes zullen er toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt steeds gemakkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden deze bijvoorbeeld waziger of kleiner.

Het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Alles is goed en nodig om het verwerkingsproces te doorlopen.

Een andere mogelijkheid is, dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in jouw levensgeschiedenis.

Zijn er ook nadelen
Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog even doorwerken, dat is 'normaal'. Dit kan in sommige gevallen het idee geven even de regie kwijt te zijn, bijvoorbeeld wanneer er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit in regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan.

Hoe werkt EMDR
Hoe EMDR precies werkt, is nog onduidelijk. Een mogelijke verklaring voor de effecten van EMDR is dat de procedure leidt tot versnelde informatieverwerking. Het is denkbaar dat de combinatie van het sterk denken aan de nare gebeurtenis en de aandacht voor de afleidende stimulus(klikjes of handbewegingen), ervoor zorgt dat het natuurlijke verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Verder onderzoek zal moeten uitmaken hoe de waargenomen effecten het best kunnen worden verklaard.

Het is belangrijk dat jij er vertrouwen in hebt dat jouw brein precies weet wat het doet en wat goed voor jou is, jij en ik hoeven niet te begrijpen hoe jouw brein dit doet.

NB: Zaken die voor de één absoluut niet naar/ traumatisch zijn, kunnen voor een ander echt schokkend zijn!

Voor meer informatie of een afspraak mail of bel naar CoachCounsellor Yes Vieyra 

LEVEN IN PLAATS VAN OVERLEVEN