Erkenning CCA

De beroepen Coach / Counsellor zijn (nog) niet erkend in Nederland. Er zijn dan ook geen opleidingen met erkenning van overheidswege. Wel wordt er door beroepsverenigingen en belangenorganisaties gewerkt aan het waarborgen van de kwaliteit van coaching en counseling. 

Lidmaatschap van een beroepsvereniging heeft verschillende voordelen. Naast erkenning van de kwaliteit van de aangesloten leden, bieden sommige verenigingen een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering of maakt het lidmaatschap vergoeding van consulten door ziektekostenverzekeraars mogelijk. Ook bieden beroepsverenigingen promotie-, netwerk- en nascholingsmogelijkheden.

Afgestudeerde Coaches en Counselors van de CoachCounsellor Academie (CCA) kunnen zich, na toetsing en goedkeuring van de betreffende beroepsvereniging, aansluiten bij die beroepsvereniging. 

De oprichter en trainer van de CCA, Yes Vieyra, is als Register® Senior Coach / Counsellor / Supervisor lid van de volgende beroepsverenigingen: ABvC (116002) en geregistreerd BCZ®therapeut (Licentiecode: 301285R).

De CCA laat, waar zij dit zinvol en gewenst acht, haar workshops/modules accrediteren door de beroepsverenigingen: EMCC/NOBCO, ABvC en NVMW. Bij de omschrijving van de betreffende workshops/modules, elders op deze website, staat het aantal toegekende PE punten vermeld en tevens door welke beroepsvereniging(en) deze zijn toegekend.

De CoachCounsellor Academie (CCA) is erkend als CRKBO opleider. 

CRKBO
In het Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) kunnen onderwijsinstellingen worden ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling). Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is.

De CCA houdt zich aan de Ethische Gedragscode en het Klachten Reglement van de ABvC.

Klik hier voor het inschrijfformulier van de Workshops/Modules

Voor meer informatie en eventuele vragen kun je een e-mail sturen naar de CCA:  info@ccacademie.nl  of telefonisch: 0182-510698 (Maandag t/m donderdag tussen 18.00 en 19.00 uur).

Echt geluk hangt niet af van erkenning door anderen