OVERDRACHT EN TEGENOVERDRACHT

Workshop voor coaches/counsellors/trainers/hulpverleners/studenten.

Bekendheid met dit fenomeen en ermee kunnen werken is mijns inziens een van de meest bepalende factoren van professionaliteit bij een coach/counsellor/trainer/hulpverlener.

Het fenomeen 'Overdracht en Tegenoverdracht' binnen de coaching/counselling/training/hulpverlening relatie kan een groot gevaar zijn wanneer de coach/counsellor/hulpverlener zich hiervan niet bewust is.

Het kan daarentegen juist een grote toegevoegde waarde hebben wanneer de coach/counsellor/hulpverlener zich hiervan wél bewust is en dit kan blootleggen en inzetten tijdens de sessies.

De klant/cliënt kan door Overdracht afhankelijk worden van de coach/counsellor/trainer/hulpverlener.
Bij Tegenoverdracht komt de Overdracht van de coach/counselor/trainer/hulpverlener. Dit ontstaat (onbewust) wanneer de coach/counseller/ trainer/hulpverlener zijn/haar eigen verleden/zaken niet of nog onvoldoende heeft verwerkt.

Een coach/counseler/hulpverlener kan een klant/cliënt nooit verder brengen dan waar hij/zij zelf is.

Een coach/counsellor/hulpverlener die zich bewust is van dit fenomeen, kan dit op tijd herkennen, erkennen en hier op een inzichtelijke en confronterende manier mee werken, waardoor er een zuivere relatie ontstaat tussen de cliënt/klant en de coach/counsellor/trainer/ hulpverlener.

Hierdoor kan de klant/cliënt grote sprongen vooruit maken, omdat dit soort verwarringen ook in zijn/haar dagelijks leven kunnen voorkomen en zij hier op deze manier inzicht in krijgen.

Locatie: Deze workshop wordt gehouden in de trainingsruimte van de  CoachCounsellor Academie CCA te Gouda, of in overleg elders.
Aantal deelnemers: Minimum is 6, het maximum aantal deelnemers is 15.
Trainer: Yes Vieyra.
Datum: Zie AGENDA.
Tijd: 10.00 – 16.00 uur.
Kosten:

  • Particulieren en ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Personeel): € 280.00 p.p.
  • Bedrijven met personeel: € 380.00 p.p.

Deze bedragen zijn incl. koffie/thee, een hand-out en certificaat van deelname en excl. btw.

CoachCounsellor Yes Vieyra is Register®Lid bij: ABvC (116002), Register therapeut BNG® Licentiecode: 301285R en geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

Klik hier voor het inschrijfformulier.

WAT JE IRRITEERT OF BEWONDERT BIJ EEN ANDER, IS ALTIJD IETS VAN JOUZELF WAT JE PROJECTEERT OP DE ANDER