Zuivere Communicatie

In communicatie kan veel onnodig misgaan. Men luistert niet oprecht, heeft haast en is al bezig met het antwoord alvorens te luisteren naar wat de ander precies bedoelt. Ook is men zich vaak niet bewust van hoe een boodschap bij de ander overkomt. Ook Social Media heeft een slechte invloed op de onderlinge communicatie. Veel mailtjes, appjes, sms'jes etc. zijn kort, bot en er wordt niet over nagedacht hoe dit overkomt bij de ander. Twitterberichten komen uit het niets met boodschappen waar je op dat moment niet op zit te wachten en waar je wel door getriggerd kan worden. Whatsapp berichten zijn kort en snel en er wordt direct antwoord verwacht. Mensen zitten regelmatig met hun ipad of telefoon voor hun neus tijdens gesprekken, wat afleidt en niet erg ge├»nteresseerd overkomt.

Communiceren doen we de hele dag. Bewust of onbewust sturen we continu signalen naar mensen in onze omgeving. We kunnen niet, niet communiceren. Vaak drukken we ons ongelukkig uit met woorden en zeggen we niet wat we echt bedoelen, uit angst, onzekerheid, weinig tijd willen nemen of desinteresse. Zuiver communiceren betekent open staan voor een ander en niet oordelend/ aanvallend/ verdedigend/ invullend reageren. Eerst horen wat er in de ander omgaat alvorens ons eigen zegje te doen. In alle zuiverheid zeggen en vragen wat we willen zeggen en weten. Zuivere communicatie leidt tot verbinding, zelfrespect, zelfvertrouwen, betere relaties en samenwerking, minder irritaties en wederzijdse acceptatie.

Communicatie is verdeeld in

  • De woorden die wij gebruiken, de verbale communicatie(7%)
  • De manier of toon waarop wij spreken (38%)
  • Onze houding of lichaamstaal tijdens het spreken (55%)

Uit bovenstaande blijkt dat onze non-verbale communicatie, onze houding en gebaren, het grootste deel van de communicatie bepalen. Komt jouw houding wel overeen met de boodschap die je uitdraagt? Als daar een verschil in zit is dat voor een ander zichtbaar, zo niet voelbaar.

Onderzoek

Uit onderzoek is gebleken dat 75% van alle mondelinge communicatie niet opgemerkt wordt, verkeerd begrepen, of dat men de informatie meteen weer vergeten is. Dit leidt tot miscommunicatie en veroorzaakt stress, ergernis, onzekerheid en energieverlies. In gesprekken wordt vaak langs elkaar heen gepraat zonder dat men zich dat realiseert. Jij of je gesprekspartner krijgt niet de informatie die jij/ de ander nodig hebt/heeft. Er wordt vaak voor de ander al ingevuld en gedacht en/of gevoeld, de ander krijgt niet de kans om zelf aan te geven wat die bedoelt. Dit gebeurt doordat de zender van de boodschap vaak als vanzelfsprekend aanneemt dat deze boodschap, precies zoals deze is bedoeld binnenkomt bij de ontvanger. Dit is echter vaak niet het geval. Alle informatie wordt namelijk gefilterd.

Zuivere communicatie wil zeggen, dat we dat zeggen wat we werkelijk bedoelen, met respect voor onszelf en de ander. Dit gaat verder dan alleen woorden. Het gaat er ook om hoe iets gezegd wordt en wanneer, de lichaamstaal, de intonatie, het uiterlijk, de lokatie en de manier van communiceren (telefonisch, per e-mail, whatsapp, briefjes of face-to-face), zijn allemaal van belang.

We zijn ons vaak niet bewust vanuit welk gevoel en met welke behoefte we bepaalde dingen wel/niet doen of zeggen. Wanneer we oprecht nieuwsgierig kunnen zijn naar onze eigen onderliggende gevoelens en behoeften en vanuit deze zelfde nieuwsgierigheid ook anderen tegemoet treden, dan ontstaan er geheel andere gesprekken en relaties.

Wij kunnen niet denken, voelen, doen of weten voor een ander en zijn daar dan ook niet verantwoordelijk voor. Zo kunnen wij ook anderen niet verantwoordelijk houden voor wat wij voelen, denken, weten en doen. Wel kunnen we met mededogen luisteren, vragen stellen en er voor anderen zijn zonder onszelf te verliezen. Ook kunnen wij anderen vertellen wat onze echte zuivere gevoelens en behoeften zijn, zodat de ander weet wat er in ons omgaat en daar dan wel of niet op kan reageren.

Bij zuivere communicatie vertellen we zowel verbaal als non-verbaal precies, helder, eerlijk en duidelijk wat we ervaren, bedoelen, willen, voelen en waar we behoefte aan hebben. Bij zuivere communicatie zijn we nieuwsgierig en luisteren en reageren we met empathie en respect voor onszelf en de ander en hebben we oprechte belangstelling voor de ander. Bij zuivere communicatie zijn we congruent, dat wil zeggen dat we wat we zeggen, denken, voelen en doen met elkaar overeenkomt. Je zult merken dat je, door zuiver te communiceren, een prettiger en beter contact met je omgeving kunt krijgen.

CoachCounsellor begeleidt bij de manier van communiceren, zodat je effectiever, dieper, prettiger en zuiverder kunt communiceren en (zakelijke) relaties verbeteren.

IEDEREEN HOORT WAT JE ZEGT,

VRIENDEN LUISTEREN NAAR WAT JE ZEGT,

ECHTE VRIENDEN EN GELIEFDEN LUISTEREN NAAR WAT JE NIET ZEGT.