Telefonische Coaching

Naast een 'normaal' face-to-face coaching, counselling of supervisie traject is het ook mogelijk om begeleiding te krijgen door middel van telefonische sessies. Dit kan soms een waardevolle aanvulling of vervanging zijn van een regulier face-to-face gesprek.

Bedenk wel, dat belangrijke communicatieve informatie in de vorm van lichaamstaal verloren gaat bij telefonische gesprekken. Interactie vindt plaats op basis van woorden, ademhaling, stiltes, stem en intonatie. Het helder kunnen verwoorden en goed kunnen luisteren kan van belang zijn. In plaats van telefonisch is ook beeld of video bellen een mogelijkheid.

Voordelen kunnen zijn dat je in jouw persoonlijke of zakelijke omgeving kunt blijven en dat je eventuele reiskosten en reistijd uitspaart.

Deze vorm wordt ook wel gebruikt tussen twee face-to-face coaching sessies in, of aan het eind van een face-to-face coaching, counselling of supervisie traject, om de coachee zonodig en gewenst enige tijd te volgen.

IK LOOP GRAAG EEN EINDJE MET JE MEE