Supervisie

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkstijl. Het geeft zicht op iemands blinde vlekken, eventuele (onbewuste) thema’s, waar iemand tegenaan loopt en waar dit mee te maken kan hebben, hoe die ermee omgaat en welke alternatieven er zijn. De 'supervisant(en)' verken(t)nen en herken(t)nen vaste patronen en gaa(t)n op zoek naar dieperliggende motieven, overtuigingen die interacties sturen. Ze leren hun denken, voelen en handelen adequaat op elkaar af te stemmen en eigen ervaringen in hun werk zodanig te overdenken en doorzien dat het leidt tot een beter en congruent functioneren.

Bij supervisie ligt het accent op het leren in het nu en voor de toekomst. Tijdens Supervisie kan de Supervisor, waar nodig, adviezen geven, dit in tegenstelling tot coaching, counselling en intervisie. Supervisie gebeurt individueel, of in een klein groepje van maximaal drie personen. Bij supervisie is er sprake van hiërarchie tussen de supervisant(en) en de supervisor.

Supervisie traject 

  • Als voorbereiding voor de supervisie sessie schrijf je aan de hand van een lijst met vragen, welke je krijgt toegestuurd door CoachCounsellor,  een verslag over hetgeen je tegenaan loopt met betrekking tot je werk.

Verder

  • Wat is precies jouw supervisievraag?
  • Wat wil jij precies uit de supervisie sessie(s) halen?
  • Wat verwacht jij van de supervisor? 

Dit stuur je samen met het reflectieverslag op naar CoachCounsellor.

Na de supervisie sessie schrijf je een reflectieverslag over de supervisie sessie. Dit is een persoonlijke weergave van de sessie. Je beschrijft wat de bijeenkomst jou heeft opgeleverd, welke inzichten, welke voornemens en ook welke aarzelingen of gevoelens bij jou een rol speelden. Dit reflectieverslag dient niet te beschrijven wat er objectief, tijdens de sessie met de supervisor, gebeurd is. Er komt vooral naar voren wat jouw eigen beleving tijdens de supervisie was en wat de doorwerking was in de periode daarna. Vervolgens schrijf je, als voorbereiding op de nieuwe bijeenkomst, wat er van de voornemens terecht is gekomen en welke ervaringen, gedachten, ideeën en gevoelens dit heeft opgeleverd.    

Dit reflectieverslag wordt, samen met de nieuwe supervisie-inbreng, minimaal 48 uur voor de volgende sessie naar CoachCounsellor gestuurd. 

REFLECTEREN IS LEREN