Relatie coaching

In relaties ontstaan 'crisissen' merendeel door slechte of onvoldoende communicatie (zie 'Zuivere Communicatie'). Ook andere onderliggende issues kunnen een relatie doen verslechteren, zoals bijvoorbeeld een (niet onderkende) burn-out of andere (chronische) ziektes, financiĆ«le onzekerheid, fusie, stress, etc. In intieme partnerrelaties kan ook de focus op een derde persoon (wat de andere partner misschien niet weet) de aanleiding zijn.

Veel mensen luisteren of praten niet (meer) naar en met elkaar en zijn voornamelijk bezig met hun eigen gedachten, overtuigingen en aannames. Ze vullen voor elkaar in of denken wel te weten wat de ander denkt, voelt of vindt. Of ze zitten vol met (voor) oordelen, kunnen de ander moeilijk accepteren of respecteren en hebben geen oog voor het referentiekader van de ander.

Op bovenstaande manier verliezen zij het gevoel van veiligheid en verbondenheid binnen de relatie en wordt het van kwaad tot erger, vanuit de onmacht om de ander op 'hart' niveau te bereiken. Hierdoor raken zij steeds verder van elkaar vervreemd. Bewustwording van het eigen gedrag, gedachten, gevoelens en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid voor ontstane situaties (is iets anders dan de schuld op je nemen), is de basis voor verandering.

De bereidheid tot verandering van het eigen gedrag, gevoelens en gedachten, is misschien wel het belangrijkste binnen relaties. Dit in tegenstelling tot het proberen te veranderen van de ander. We worden altijd getriggerd door iets wat in onszelf zit, anders zouden wij dit niet bij de ander kunnen herkennen. Wanneer wij naar ons eigen aandeel willen en durven te kijken en de ander(en) zien als onze spiegel, dan biedt dat veel perspectief, uitdaging en mogelijkheden tot ontwikkeling en groei.

Waar we aan werken 

 • Verantwoordelijkheid nemen voor ontstane situaties (i.p.v. schuld op je nemen)
 • De relatie, omgang en situatie met en van de eventuele kinderen
 • Helen van eventuele wonden
 • Prioriteiten stellen
 • Echt en oprecht luisteren en communiceren, zonder oordelen en aannames
 • Werken aan en herstellen van de veiligheid en het vertrouwen binnen de relatie
 • Weer leren elkaar verbondenheid en liefde te laten voelen
 • Oude patronen doorbreken
 • Nieuwe, helpende gewoonten ontwikkelen
 • Openstaan voor en uiten van gevoelens en behoeften van jezelf en de ander 
 • Werken aan gelijkwaardigheid
 • Kwetsbaar op leren stellen binnen de relatie (is iets anders dan je zwak opstellen)
 • Met respect met jezelf en elkaar omgaan
 • Bewustwording dat 'houden van' een keuze is
 • Bewustwording dat 'liefde' een werkwoord is
 • Elkaar veel gunnen
 • Elkaar de ruimte geven
 • Toegankelijkheid, ontvankelijkheid en betrokkenheid
 • Het (weer) leuk hebben met elkaar

Op deze manier geef je jezelf en daarmee ook de ander de ruimte om te ontwikkelen en te groeien binnen de relatie. Hiervoor is motivatie en 100% inzet nodig van de partners.

Uit elkaar gaan is bij intieme partner relaties eigenlijk de allerlaatste uitweg, wanneer niets anders heeft gewerkt. Zolang je niet helemaal zeker weet of uit elkaar gaan de beste oplossing is, loont het de moeite om eerst andere mogelijkheden uit te proberen. In veel gevallen is er een oplossing te vinden waarmee de relatie is te redden.

Scheiding

Het kan zijn dat jullie, om wat voor reden dan ook, uiteindelijk toch besluiten om uit elkaar te gaan. Ook dit is een proces wat om goede begeleiding vraagt. Je partner en jij kunnen vaak niet (meer) goed communiceren, terwijl dat juist nu zo belangrijk is. Jullie staan voor belangrijke en moeilijke keuzes over de eventuele kinderen, huisvesting, alimentatie en de verdeling van het vermogen. Misschien is het niet jouw keuze en weet je niet hoe je hiermee om moet gaan. Scheidende partners laten zich vaak leiden door emoties, waardoor de relatie ernstig kan verslechteren. Dit kan grote gevolgen hebben voor de toekomst van de ex-partners en niet in de laatste plaats voor de eventuele kinderen.

CoachCounsellor kan begeleiden bij het afscheid van elkaar, rouwverwerking, de omgang met de eventuele kinderen, bij het vinden van rust, hoe je terugkijkt en hoe je vooruit kan kijken. Dit om de pijn en eventuele boosheid en/ of haatgevoelens te beperken wat, zeker in het geval er kinderen bij betrokken zijn, noodzakelijk is om schade te minimaliseren.

Ik begeleid je in dit proces: Individueel of samen met je partner. Daarbij spaar ik je niet, zelfreflectie, eerlijkheid en aanspreekbaarheid zijn onmisbaar om relaties te verbeteren. De weg naar buiten begint bij de moed om naar je eigen aandeel in de ontstane situatie te kijken, daar de verantwoordelijkheid voor te nemen en daarin zelf actie te ondernemen.

In crisis situaties kan ik begeleiden bij: In eerste instantie de angel eruit te halen en in tweede instantie tot een, voor beide partijen, acceptabele oplossing te komen. Dit alles met respect en uitgaande van win-win situaties.

In het tijdschrift GRAZIA nr: 14 2012, staat een stuk van een stel wat bij CoachCounsellor is geweest voor relatiecoaching, KLIK HIER voor het lezen hiervan.

WE HEBBEN ALLEEN INVLOED OP ONS EIGEN (VERANDERINGS)PROCES